Naslovnica

Diplomski studij muzeologije - DVOPREDMETNI

Opisi kolegija


1. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Vujić Muzejske zbirke  
       
  Vujić Zaštita muzejskih zbirki  
       
  Zlodi Dokumentacija u muzejima II  
       
  Vujić Osnove baštinske komunikacije  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Lauc Društveno-humanistička informatika  
  Bago Uvod u leksikografiju   
  Bago Prikaz rječničkog znanja  


2. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
    Baština i razvoj  
       
  Vujić Muzejske izložbe  
       
  Zlodi Virtualni muzej  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
       
    Interpretacija baštine  
       
  Vujić Muzejska edukacija  
  Bago Računalna obrada povijesnih tekstova  


3. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Vujić Upravljanje u muzejima  
       
   Babić Upravljanje baštinom  
       
   Babić Marketing baštine  
       


4. semestar

           
  Nositelj Naziv kolegija
Satnica (P/S/V)
ECTS bodovi
 
           
  Vujić Arhitektura muzeja
1/1/0
3
 
           
    IZBORNI KOLEGIJI  
3
 
           
  Zlodi Kulturni turizam 1/1/0 3  
  Bago Računalna obrada povijesnih tekstova  
           

 

Diplomski studij informatologije - DVOPREDMETNI

Opisi kolegija


1. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Pavlina Uvod u istraživačke metode  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
    Uvod u terminologiju i terminografiju  
  Seljan Prijevodne memorije kao prevodilački alati  
    Konceptualna leksikografija  
  Vrana Internetska kultura  
  Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I  
    Uvod u izvještajne sustave i službe  
  Lasić-Lazić Upravljanje informacijama i znanjem  
  Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima  
  Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika  
  Lauc Društveno-humanistička informatika  
  Bago Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja  


2. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Špiranec Epistemologija informacijske znanosti  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
    Uvod u enciklopediku  
    Korpusna leksikografija  
  Seljan Računalni gramatički modeli  
  Dovedan Han Teorija sintaksne analize i primjene  
    Jednojezična leksikografija  
    Terminološki seminar  
  Lasić-Lazić Sustavi za organizaciju znanja  
    Bibliometrija  
  Mateljan Umjetna inteligencija  
  Bago Računalna obrada povijesnih tekstova  


3. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Pavlina Projektiranje informacijskih sustava  
  Stančić Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom  
  Hebrang Grgić Knjižnice i knjižnične zbirke I  
  Vujić Osnove upravljanja muzejskim zbirkama  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
    Leksikografija  
    Dvojezična i višejezična leksikografija  
    Hrvatska rječnička baština  
  Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I  
    Poslovne izvjesnice  
  Mateljan Umjetna inteligencija  
    Informacijska politika  
  Hebrang Grgić Časopisi i znanstvena komunikacija  
  Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika  
  Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima  
  Bago Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja  
       

 

Diplomski studij informatike - Istraživački - DVOPREDMETNI

Opisi kolegija


1. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Tepeš Kombinatorika i grafovi  
       
  Mateljan Programiranje baze podataka  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Juričić Baze podataka u internetskom okruženju  
  Seljan Prijevodne memorije kao prevodilački alati  
  Lauc Društveno-humanistička informatika  
  Dovedan Han Teorija prevođenja i primjene  
  Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima  
  Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika  
  Bago  Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja  


2. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Dovedan Han Teorija sintaksne analize i primjene  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Seljan Računalni gramatički modeli  
  Mateljan Umjetna inteligencija  
  Bago Računalna obrada povijesnih tekstova  


3. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Mateljan Logičko programiranje  
       
  Pavlina Projektiranje informacijskih sustava  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Tepeš Računarska lingvistika  
  Dovedan Han Modeliranje jezika upravljano podatcima  
  Juričić Mobilne aplikacije  
  Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima  
  Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika  
  Bago Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja  
        

Diplomski studij informatike - Nastavnički - JEDNOPREDMETNI

Opisi kolegija

Studenti diplomskog studija informatike - nastavničkog smjera moraju pored obveznih kolegija propisanih programom odslušati tri obvezna kolegija u Centru za obrazovanje nastavnika (Psihologija odgoja i obrazovanja, Sustavna pedagogija i Didaktika), te ukupno steći 60 ECTS bodova iz kolegija koji razvijajaju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije.

1. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Tepeš Kombinatorika i grafovi  
       
  Juričić Baze podataka u internetskom okruženju  
       
  Pavlina Informacijske tehnologije u obrazovanju  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Boras Nastava s primjenom računala  
  Lauc Društveno-humanistička informatika  
  Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima  
  Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika  
  Bago Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja  


2. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Mateljan Umjetna inteligencija  
       
  Lasić-Lazić Metodika informatike 1  
       
  Špiranec Epistemologija informacijske znanosti  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Bago Računalna obrada povijesnih tekstova  


3. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Lasić-Lazić Metodika informatike 2  
       
  Lasić-Lazić Radionica kreativne nastave informatike  
       
  Seljan Prijevodne memorije kao prevodilački alati  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Boras Nastava s primjenom računala  
  Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima  
 
Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika

 
  Bago Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja  
       

 

Diplomski studij informatike - Nastavnički - DVOPREDMETNI

Opisi kolegija


Studenti diplomskog studija informatike - nastavničkog smjera moraju pored obveznih kolegija propisanih programom odslušati tri obvezna kolegija u Centru za obrazovanje nastavnika (Psihologija odgoja i obrazovanja, Sustavna pedagogija i Didaktika), te ukupno steći 60 ECTS bodova iz kolegija koji razvijajaju
pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije.


1. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Juričić Baze podataka u internetskom okruženju  
       
  Pavlina Informacijske tehnologije u obrazovanju  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Tepeš Kombinatorika i grafovi  
  Boras Nastava s primjenom računala  
  Lauc Društveno-humanistička informatika  
  Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima  
  Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika  
  Bago  Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja  


2. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Lasić-Lazić Metodika informatike 1  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Bago Računalna obrada povijesnih tekstova  


3. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Lasić-Lazić Metodika informatike 2  
       
  Lasić-Lazić Radionica kreativne nastave informatike  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Seljan Prijevodne memorije kao prevodilački alati  
  Boras Nastava s primjenom računala  
  Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima  
  Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika  
  Bago Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja