Kolegiji

IZVEDBENI PLAN ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

7. semestar

Obvezni kolegiji ECTS
Bibliografska organizacija 1 6
Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 6
Osnove informacijske tehnologije 6
Izborni kolegiji  
Internetska kultura (sluša se u 7. ili 9. semestru) 3
Elektronička obrazovna okruženja (sluša se u 7. ili 9. semestru) 5
Narodne knjižnice 6
Društveno korisno učenje 6
Informacijske tehnologije u obrazvanju (sluša se u 7. ili 9. semestru) 4

 

8. semestar

Obvezni kolegiji                                                                      
 ECTS
Bibliografska organizacija 2 6
Sustavi za označivanje i ptretraživanje 2 6
Klasifikacija i klasifikacijski sustavi 6
Knjižnice i knjižnične zbirke 1 6
Izborni kolegiji  
Bibliometrija 5
Epistemologija informacijske znanosti 5
Metapodaci za upravljanje gradivom 3

 

9. semestar

Obavezni kolegiji                                                     
ECTS
Digitalna knjižnica 1 3
Digitalizacija i migracija dokumenata 3
Digitalna knjižnica 2 3
Izborni kolegiji  
Elektronička obrazovna okruženja (sluša se u 7. ili 9. semestru) 5
Školske knjižnice 6
Radionica kreativne nastave u šk. knjižnici 3
Internetska kultura (sluša se u 7. ili 9. semesru) 3
Seminar iz UDK (izvodi se online) 3

 

10. semestar

Obavezni kolegiji                                                        
ECTS
Povijest knjige i knjižnica 3
Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva 3
Diplomski rad 15
Izborni kolegiji  
Knjižnično upravljanje 6
Upravljanje informacijama i znanjem 6
Časopisi i znanstvena komunikacija 3
Knjiga i čitanje 3
Epistemologija informacijske znanosti 5