Kolegiji

7. semestar

Kolegij ECTS
Osnove bibliotekarstva 6
Bibliografska organizacija 1 6
Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 6
Osnove informacijske tehnologije 6
Izborni kolegiji  
Sveučilišno knjižničarstvo 6
Narodne knjižnice 6

8. semestar

Kolegij ECTS
Bibliografska organizacija 2 6
Sustavi za označivanje i ptretraživanje 2 6
Klasifikacija i klasifikacijski sustavi 6
Knjižnice i knjižnične zbirke 1 6
Informacijski izvori i služba 6

9. semestar

Obavezni kolegiji ECTS
Digitalna knjižnica 1 3
Digitalizacija i migracija dokumenata 3
Digitalna knjižnica 2 3
Izborni kolegiji  
Elektronička obrazovna okruženja 5
Školske knjižnice 6
Radionica kreativne nastave u šk. knjižnici 3
Internetska kultura 3
Seminar iz UDK (izvodi se online) 3

10. semestar

Obavezni kolegiji ECTS
Povijest knjige i knjižnica 3
Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva 3
Diplomski rad 15
Izborni kolegiji  
Knjižnično upravljanje 6
Upravljanje informacijama i znanjem 6
Časopisi i znanstvena komunikacija 3
Knjiga i čitanje 3