Raspored predavanja

Raspored za diplomsku nastavu - tablični raspored nastave za sve studijske grupe za zimski semestar

Najnoviju verziju rasporeda nastave možete pronaći na Web stranici fakulteta: https://web2020.ffzg.unizg.hr/studiji/raspored/

ECTS Informacijski paket – sadrži izvedbeni plan za jednopredmetne i dvopredmetne studije Informacijskih znanosti

http://theta.ffzg.hr/ECTS/Studij/Lista?razinaStudijaID=4