Raspored predavanja

Raspored za diplomsku nastavu - tablični raspored nastave za sve studijske grupe za zimski semestar 2017./18.

http://maia.ffzg.unizg.hr/raspored_DIPLOM/raspored_index.htm?1

ECTS Informacijski paket za akademsku godinu 2017 / 2018 – sadrži izvedbeni plan za jednopredmetne i dvopredmetne studije Informacijskih znanosti

http://theta.ffzg.hr/ECTS/Studij/Lista?razinaStudijaID=4