Terenska nastava

Terenska nastava

 

U okviru plana i programa studija na Odsjeku za informacijske i komunika­cijske znanosti pred­viđena je terenska nastava na svim smjerovima, svake go­dine. Terenska na­stava izvodi se u okviru pojedinih predmeta, ovisno o godini i usmjerenju, u mjestu i izvan mjesta studija. Terenska nastava dogovara se za svaku akademsku godinu s voditeljima pojedinih smjerova i suradnicima izvan institucije.

Studentske se sposobnosti tako kroz terensku nastavu mogu modificirati dje­lotvornijim poučavanjem. Učenje je puno djelotvornije unutar konteksta. Su­ra­dničko obrazovanje i radno iskustvo odraz je ove koncepcije terenske nastave. Osim konvencionalnih temeljnih sposobnosti postoje nove temeljne sposob­nosti primjerene za svijet u promjeni.

Kroz terensku nastavu ostvaruju se sljedeća četiri skupa temeljnih sposobnosti:

  • apstrakcija - sposobnost otkrivanja obrazaca i značenja,
  • sistematsko razmišljanje – sposobnost uočavanja odnosa među pojavama
  • eksperimentiranje – sposobnost nalaženja vlastitog puta u trajnom učenju
  • socijalne sposobnosti za suradnju s drugima


Ovako se temeljne sposobnosti ojačavaju načinom na koji se uče nove stvari, poboljšava sistem kojim se student priprema za različite tipove radnih mjesta kako bi sutra mogao konkurirati na globalnom tržištu rada. Tako se ostvaruje popis potrebnih akademskih sposobnosti i ciljeva izobrazbe, tj., temeljnih kon­vencionalnih znanja, sposobnosti i umijeća, te se omogućuje spo­sobnost za adaptaciju i razvoj.

 

Terenska nastava usklađena je s promijenjenim potrebama u zapošljavanju. 0no što smatramo posebno važnim u ovoj novoj paradigmi jest njezina kompa­tibilnost s potrebama pojedinaca da se razvijaju u kompetentne stručnjake koji će svoje kompetencije znati cjeloživotno održavati.

 

Kroz terensku nastavu pojedini predmetni nastavnici, sukladno programu, po­učavaju i ostvaruju koherentnost nastavnog plana s programima koji čine nova temeljna znanja za 21. stoljeće. Kroz terensku nastavu predmetni nastav­nici služe se raznovrsnim strategijama poučavanja i tako spajaju novi model učenja s temeljnim sposobnostima za pojedina područja informacijskih znanosti i djelatnosti.

 

U svim programima (smjerova) Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti stoji oba­vezna terenska praktična nastava, vježbe i projekti koje stu­denti moraju obaviti istražujući na građi izvan Zagreba.

 

Studenti u okviru terenske nastave svake godine rade i istražuju u knjižnici, ar­hivu i muzeju u skladu s programom.

 

Neki od programa terenske nastave:

 

1. Projektna nastava, radionice, IUC Dubrovnik

Cjelodnevna nastava i praktični rad studenata u malim grupama po temama. Studenti sudjeluju u radu radionica, te ih se vodi uz pomoć nastavnika.

 

2. Posjet restauratorskom odjelu Nacionalnog muzeja u Ljubljani

Stručni posjet Nacionalnom muzeju, upoznavanje i predavanje u restau­ra­tor­skim radionicama specijaliziranim za određenu vrstu materijala.

 

3. Ilok, Vukovar, muzeji, zaštita

Studenti posjećuju ratom stradale institucije, upoznaju se s načinom obnove i zaštite. Predviđeno za sve smjerove.

 

Vukovar2014 terenskanastava

Terenska nastava u Vukovaru, proljeće 2014.

 

4. Institut za informacijske znanosti u Mariboru

Studenti posjećuju i upoznaju se s radom instituta za infor­macijske znanosti. Upoznaju se s načinom obrade građe, programom za obradu i komunikaciju.

 

5. Proljetna škola s programom cjelodnevne nastave i kreativnih radionica

U programu predmeta školskih knjižnica i kreativnih radionica. Stručni i prak­tični rad studenata svih smjerova, priprema digitalne zbirke, posjet školskim knjižnicama. Niz predavanja i radionica na kojima se izlažu i studentski pro­jekti. Studenti su stavljeni u poziciju u kojoj se moraju natjecati, moraju odgo­voriti na pitanja prakse.

 

Proljetna škola školskih knjižničara Crikvenica 1998

Proljetna škola školskih knjižničara, Crikvenica, 1998.

 

6. BOBCATSSS

Konferencija koja je svake godine u drugom gradu. Susret studenata i profesora studija informacijskih znanosti na kojemu studenti imaju mogućnost upoznati studente i profesore te izložiti i predstaviti svoj studij, svoju zemlju i na stranom jeziku izlagati temu projekta. Nastavnici i studenti imaju priliku razgovarati s kolegama i izmijeniti iskustva o načinu studija i temama koje se obrađuju.

 

Bobcatsss 1998

BOBCATSSS, Budimpešta 1998.

 

7. Studijsko putovanje i terenska nastava Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru od 27. do 29. travnja 2016.

8. Terenska nastava - muzeologija i upravljanje baštinom - Karlovac i Ozalj - proljeće 2019.

 

Kontakt


Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Tel: 01/4092302, primanje poziva 14.00-15.30
Fax: 01/4092438
Fax Filozofskog fakulteta: 01/6156879