Izvođenje nastave

Izvanredni studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo) traje 4 semestara tijekom kojih student mora prikupiti najmanje 120 ECTS bodova (30 bodova po semestru).

Nastava se izvodi u obliku predavanja, vježbi i seminara subotom, prema objavljenom rasporedu.

U zadnjem semestru student priprema, piše i predaje diplomski rad. Temu diplomskog rada student bira u dogovoru s mentorom i prijavljuje na Odsjeku. Rad se predaje u tiskanom i digitalnom obliku i brani pred povjerenstvom.

Kontakt


Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Tel: 01/4092302
Fax: 01/4092438
Fax Filozofskog fakulteta: 01/6156879