Izvođenje nastave

S obzirom na epidemiološka ograničenja će se nastava u ljetnom semestru ak. god. 2020/2021. i dalje izvoditi online.

Izvanredni studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo) traje 4 semestara tijekom kojih student mora prikupiti najmanje 120 ECTS bodova (30 bodova po semestru).

Nastava se izvodi u obliku predavanja, vježbi i seminara subotom, prema objavljenom rasporedu.

U zadnjem semestru student priprema, piše i predaje diplomski rad. Temu diplomskog rada student bira u dogovoru s mentorom i prijavljuje na Odsjeku. Rad se predaje u tiskanom i digitalnom obliku i brani pred povjerenstvom.