Znanstvena djelatnost

Znanstvena djelatnost

 

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti uvijek je bio i znanstvena i nastavna jedinica Filozofskog fakulteta. Popis bibliografskih jedinica članova Odsjeka govori o znanstvenoj aktivnosti u domaćim okvirima, ali i međunarodnoj zajednici. Veliki je broj konferencija na kojima su članovi Odsjeka imali zapažena izlaganja. Inovativni projekti, koje je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, dali su rezultate koji su realizirani  u praksi, a mnogi rezultati su iskorišteni i za daljnja istraživanja. Na znanstvenim projektima  zaposleno je 20 znanstvenih novaka, od kojih je 12 doktoriralo (dva su docenti, osam su izvanredni profesori, a dva imaju znanstveno zvanje). Dokaz je to izuzetnog rada na znanstvenom podmlatku. Iz tema i sažetaka projekata te znanstvene biografije i bibliografije glavnih istraživača, vidljivo je da su pojedine teme (obrada prirodnog jezika, organizacija znanja) imale stalni interes  te da je u tom području bio u jednom razdoblju najveći broj doktorata. Teme vezane za informacijsko komunikacijsku tehnologiju i e-učenje isto su tako bile pokrivene istraživačkim projektima i temama doktorata. Korisničke studije i istraživanja korisnika, knjižnica, muzeja, arhiva i obrazovanja javljaju se u vrijeme obrazovnih reformi i uopće propitivanja obrazovne funkcije baštinskih ustanova. Baština i digitalizacija baštine u novom okruženju virtualnog svijeta iznjedrila je i niz dobrih doktorskih tema.