Razlikovni ispiti (do 2014./2015.)

Razlikovni ispiti

 VAŽNO! Postupak vođenja evidencije o položenim razlikovnim ispitima

 Temeljem Odluke o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, položeni razlikovni ispiti više se ne upisuju u indeks studenta. Postupak evidencije položenog razlikovnog ispita vrši se putem obrasca položenih razlikovnih ispita. Postupak je sljedeći:

1) Skinite dokument "OBRAZAC POLOŽENIH RAZLIKOVNIH ISPITA.docx" i ispunite ga potrebnim podacima.
2) Ako već imate upisan i položen razlikovni ispit u indeksu, zatražite od predmetnog profesora prijepis potpisa na novi obrazac temeljem uvida u indeks.
3) Nove položene razlikovne ispite predmetni nastavnik upisuje u obrazac i potvrđuje ispunjenje obveza potpisom. Uz svaki razlikovni ispit potrebno je i ispuniti standardnu prijavnicu za ispit koja se potpisana daje predmetnom nastavniku.
4) Nakon što je student položio sve propisane razlikovne ispite, obrazac se ovjerava putem tajništva Odsjeka. Obrazac zajedno s prijavnicama služi kao dokaz o položenim razlikovnim ispitima. 

 

 

 

Do akademske godine 2014./2015.

 

 

ARHIVISTIKA

Razlikovni ispiti za sve studente koji na preddiplomskom studiju nemaju odslušane i položene sljedeće ispite (ažurirano 3.10.2013.):
1. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, Osnove informacijske tehnologije (1. godina, zimski semestar)
2.
prof. dr. sc. Hrvoje Stančić (izvođač: Jozo Ivanović), Vrednovanje arhivskog gradiva (3. godina, zimski semestar)
3. doc. dr. sc. Arian Rajh, Uvod u arhivsku teoriju i praksu (1. godina, ljetni semestar)
4.
doc. dr. sc. Arian Rajh, Sređivanje i opis arhivskog gradiva (2. godina, ljetni semestar)

 

BIBLIOTEKARSTVO

Studenti jednopredmetnog i dvopredmetnog diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, koji su završili neki drugi preddiplomski studij (a ne studij informacijskih znanosti), trebaju položiti sljedeće razlikovne ispite:

1. Baze podataka
2. Osnove informacijske tehnologije
3. Osnove komunikacijske tehnologije
4. Bibliografska organizacija I
5. Digitalna knjižnica I
6. Informacijski izvori i služba
7. Klasifikacijski sustavi

 

INFORMATIKA –ISTRAŽIVAČKI SMJER - JEDNOPREDMETNI STUDIJ

Studenti jednopredmetnog diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer informatika-istraživački, koji su završili neki drugi preddiplomski studij (a ne studij informacijskih znanosti), trebaju položiti sljedeće razlikovne ispite:

1. Uvod u informacijske znanosti

2. Osnove informacijske tehnologije

3. Matematika

4. Logika za informatičare

5. Organizacija znanja

6. Osnove komunikacijske tehnologije

7. Algoritmi i strukture podataka

8. Računalne mreže

9. Baze podataka

10. Obrada teksta i jezika

11. Uvod u računalnu sintezu govora

12. Multimedijski prikaz znanja

13. Vjerojatnost i statistika

14. Objektno i vizualno programiranje

15. Uvod u formalne jezike i automate ili Jezični inženjering

16. Strojno prevođenje

17. Jezične baze podataka

18. Zaštita podataka

19. Uvod u formalne jezike i automate ili Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika

20. Kriptologija

21. Osnove upravljanja informacijskim institucijama

 

INFORMATIKA –ISTRAŽIVAČKI SMJER - DVOPREDMETNI STUDIJ

Studenti dvopredmetnog diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer informatika-istraživački, koji su završili neki drugi preddiplomski studij (a ne studij informacijskih znanosti), trebaju položiti sljedeće razlikovne ispite:

1. Uvod u informacijske znanosti

2. Osnove informacijske tehnologije

3. Organizacija znanja

4. Osnove komunikacijske tehnologije ili Uvod u obradu prirodnog jezika

5. Baze podataka

6. Obrada teksta i jezika

7. Multimedijski prikaz znanja

8. Uvod u formalne jezike i automate ili Jezični inženjering

9. Osnove upravljanja informacijskim institucijama

 

INFORMATIKA – NASTAVNIČKI SMJER

Studenti diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer informatika-nastavnički, koji su završili neki drugi preddiplomski studij (a ne studij informacijskih znanosti), trebaju položiti sljedeće razlikovne ispite:

1. Uvod u informacijske znanosti

2. Osnove informacijske tehnologije

3. Organizacija znanja

4. Osnove komunikacijske tehnologije ili Uvod u obradu prirodnog jezika

5. Baze podataka

6. Obrada teksta i jezika

7. Multimedijski prikaz znanja

8. Uvod u formalne jezike i automate ili Jezični inženjering

9. Osnove upravljanja informacijskim institucijama


INFORMATOLOGIJA

Studenti diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer informatologija, koji su završili neki drugi preddiplomski studij (a ne studij informacijskih znanosti), trebaju položiti sljedeće razlikovne ispite:

1. Uvod u informacijske znanosti

2. Osnove informacijske tehnologije

3. Organizacija znanja

4. Osnove komunikacijske tehnologije ili Uvod u obradu prirodnog jezika

5. Baze podataka

6. Obrada teksta i jezika

7. Multimedijski prikaz znanja

8. Uvod u formalne jezike i automate ili Jezični inženjering

9. Osnove upravljanja informacijskim institucijama

 

MUZEOLOGIJA

Studenti dvopredmetnog diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer muzeologija, koji su završili neki drugi preddiplomski studij (a ne studij informacijskih znanosti), trebaju položiti sljedeće razlikovne ispite:

1. Uvod u muzeologiju
2. Opća teorija baštine (Heritologija)
3. Dokumentacija u muzejima I
4. Baze podataka