Raspored kolegija i drugih aktivnosti

Raspored kolegija, istraživačkih seminara, radionica, konferencija,
skupnih obrana doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema u ak. godini 2022./2023
.

Molimo doktorande da pravovremeno prijave kolegije, istraživačke seminare, radionice, konferencije, skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema kako bismo mogli dogovoriti termine te rezervirati prikladnu dvoranu.

Prijavu možete izvršiti ovdje (do 5 dana prije termina održavanja ili do popunjenja mjesta!).

Pri prijavi vodite računa o mogućoj koliziji termina održavanja; naime, nastava ili druge aktivnosti se ponekad izvode istovremeno! Ukoliko se prijavi manje od 5 doktoranada nastava će se izvoditi konzultativno. Zbog mogućih promjena molimo vas da provjerite raspored prije dolaska - jedino je raspored na ovoj stranici mjerodavan!


Raspored aktivnosti u ak. godini 2022./2023. (prosinac 2022. - listopad 2023.)
- popis će se s vremenom ažurirati -

 1. 17.12.2022. od 09:30 sati, online
  Sastanak s Voditeljicom doktorskog studija
  prof. dr. sc. Sonja Špiranec, doc. dr. sc. Ivan Dunđer
 2. 21.01.2023. od 10:00 sati, online (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Automatsko sažimanje teksta (3 ECTS)
  prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
 3. 04.02.2023. od 09:30 sati, D-3
  KONFERENCIJA DOKTORANADA 2023 // Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema
 4. 11.02.2023. od 10:00 sati, online (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Znanstveni odjek u participativnom okruženju
  prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
 5. 18.02.2023. od 10:00 sati, A-103 (modul istraživačkih seminara)
  Građanska znanost u društvenim i humanističkim istraživanjima (6 ECTS)
  izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi
 6. 18.03.2023. od 10:00 sati, A-103 (modul istraživačkih seminara)
  Rad mnoštva i igrifikacija u baštinskom okruženju (6 ECTS)
  doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko
 7. 25.03.2023. od 10:00 sati, A-103 (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Kako provesti anketno istraživanje (metodološka radionica)
  dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović
 8. 01.04.2023. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Medijsko obrazovanje u vremenu nakon pandemije (6 ECTS)
  izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj
 9. 22.04.2023. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Metode suzbijanja dezinformacija u post-činjenično doba (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Viktorija Car
 10. 20.05.2023., D-3
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema
 11. 02.06.2023. od 17:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Računalna analitika podataka u istraživanju (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Sanja Seljan, doc. dr. sc. Ivan Dunđer
 12. 16.06.2023. od 17:00 sati, online (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Analiza kvalitativnih podataka u istraživačkom alatu "MAXQDA" (metodološka radionica)
  dr. sc. Denis Kos
 13. 02.09.2023. od 10:00 sati, A-103 (modul istraživačkih seminara)
  Digitalne tehnologije i javno komuniciranje (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica (gost predavač: izv. prof. dr. sc. Ivana Ogrizek Biškupić)
 14. 09.09.2023. od 10:00 sati, online (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Metode istraživanja medijskoga teksta
  prof. dr. sc. Viktorija Car
 15. 04.11.2023., D-4 
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema
 16. 11.11.2023. od 10:00 sati, A-104 (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Kako provesti kvalitativno istraživanje metodom fokus grupa i metodom dubinskog intervjua (metodološka radionica)
  dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović

Arhiv:

Raspored aktivnosti u I., III. i V. semestru (zimskom semestru) ak. godine 2021./2022. (siječanj - svibanj 2022.)
- popis će se s vremenom ažurirati -

 1. 15.01.2022. od 10:00 sati, online
  Uvod u studij
  prof. dr. sc. Krešimir Pavlina, doc. dr. sc. Ivan Dunđer
 2. 22.01.2022. od 11:00 sati, online (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Istraživanje znanstvene literature na doktorskom studiju – metode, izvori, alati i smjernice
  doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko
 3. 29.01.2022. od 10:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Uvod u znanstveno-istraživački rad (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Maja Jokić
 4. 05.02.2022. od 10:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Teorija informacije i komunikacije
  (3 ECTS)
  prof. dr. sc. Nikolaj Lazić
 5. 12.02.2022. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Mreže znanja i kolektivna dinamika znanja (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
 6. 19.02.2022. od 10:00 sati, online (metodološki modul)
  Metodologija istraživanja u informacijskim znanostima (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Sonja Špiranec
 7. 05.03.2022. od 10:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Semiotika medija (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Danijel Labaš
 8. 12.03.2022. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Izvori i karakteristike umrežene znanosti (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Radovan Vrana
 9. 19.03.2022. od 10:00 sati, A-212a (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Pretraživanje akademskih baza podataka
  Iva Melinščak Zlodi
 10. 25.03.2022. od 17.00 sati i 26.03.2022. od 10.00 sati, A-308 (metodološki modul)
  Metode istraživanja medijskoga teksta (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Viktorija Car
 11. 01.04.2022. od 17:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Baština i razvoj (3 ECTS)
  prof. dr. sc. Darko Babić
 12. 02.04.2022. od 10:00 sati, A-104 (modul istraživačkih seminara)
  E-učenje i nova obrazovna paradigma (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Marko Odak
 13. 09.04.2022. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Etika masovnog komuniciranja (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Gordana Vilović 
 14. 22.04.2022. od 17:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Istraživački trendovi u informacijskim znanostima (3 ECTS)
  dr. sc. Mirela Rončević
 15. 23.04.2022., D-4
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema

Raspored aktivnosti u II., IV. i VI. semestru (ljetnom semestru) ak. godine 2021./2022. (lipanj - studeni 2022.)
- popis će se s vremenom ažurirati -

 1. 07.05.2022. od 11:00 sati, A-212a (modul istraživačkih seminara)
  Multimedij i instrukcijski dizajn (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Tomislava Lauc
 2. 14.05.2022. od 10:00 sati, A-212a (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Prezentacijske vještine
  dr. sc. Sanja Kišiček
 3. 28.05.2022. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Bibliografski metapodaci (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Ana Barbarić
 4. 11.06.2022. od 10:00 sati, A-212a (modul istraživačkih seminara)
  Mediji i inteligentno pretraživanje teksta (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
 5. 24.06.2022. od 17:00 sati, A-212a (modul istraživačkih seminara)
  Otvoreni podaci i web-analitika u stvaranju novoga znanja (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Sanja Seljan
 6. 10.09.2022. od 10:00 sati, A-212a (metodološki modul)
  Statistički postupci u društvenim znanostima (3 ECTS)
  prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
 7. 17.09.2022. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Otvoreni pristup znanstvenim informacijama (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
 8. 01.10.2022., D-4
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema
 9. 08.10.2022. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  5W novinarskog obrazovanja (6 ECTS)
  doc. dr. sc. Tijana Vukić

Raspored aktivnosti u I., III. i V. semestru (zimskom semestru) ak. godine 2020./2021. (prosinac 2020. - svibanj 2021.)
- popis će se s vremenom ažurirati -

 1. 11.12.2020. od 17:00 sati, online
  Uvod u studij
  prof. dr. sc. Sonja Špiranec, dr. sc. Ivan Dunđer
 2. 12.12.2020. od 10:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Uvod u znanstveno-istraživački rad (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Maja Jokić
 3. 18.12.2020. od 17:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Mediji i inteligentno pretraživanje teksta (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
 4. 09.01.2021. od 10:00 sati, online (teorijski modul)
  Teorija informacije i komunikacije (3 ECTS)
  prof. dr. sc. Nikolaj Lazić
 5. 23.01.2021. od 10:00 sati, online (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Prezentacijske vještine
  dr. sc. Sanja Kišiček
 6. 30.01.2021. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Digitalno izvještavanje - mogućnosti korištenja u analitičkom i istraživačkom novinarstvu (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Tena Perišin
 7. 06.02.2021. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Istraživanje poslovnih komunikacija u organizaciji (6 ECTS)
  doc. dr. sc. Tijana Vukić
 8. 13.02.2021. od 10:00 sati, online (metodološki modul)
  Metodologija istraživanja u informacijskim znanostima (6 ECTS) 
  prof. dr. sc. Sonja Špiranec
 9. 20.02.2021. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Istraživanje korisnika baštine (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Žarka Vujić
 10. 12.03.2021. od 17:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Ekstrakcija informacija kroz NLP i vizualizacija podataka (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Sanja Seljan
 11. 20.03.2021. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Informacijska potpora projektnom menadžmentu (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Vladimir Šimović
 12. 27.03.2021. od 09:30 sati, online
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema
 13. 09.04.2021. od 17:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Očuvanje e-gradiva i koncept digitalnog izvornika (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
 14. 24.04.2021. od 11:00 sati, online (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Istraživanje znanstvene literature na doktorskom studiju – metode, izvori, alati i smjernice
  doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko
 15. 07.05.2021. od 17:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Istraživanje nasilja u medijima i na društvenim mrežama (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Igor Kanižaj

Raspored aktivnosti u II., IV. i VI. semestru (ljetnom semestru) ak. godine 2020./2021. (lipanj - studeni 2021.)
- popis će se s vremenom ažurirati -

 1. 21.05.2021. od 17:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Metodološki pristupi u istraživanju digitalne inteligencije u području medija i komunikacije (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Ljerka Luić
 2. 22.05.2021. od 10:00 sati, online (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Komunikacijske vještine
  dr. sc. Sanja Kišiček
 3. 28.05.2021. od 17:00 sati, online (teorijski modul)
  Suvremeni mediji u teoriji i praksi (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Jelena Jurišić

 4. 29.05.2021. od 10:00 sati, online (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Struktura znanstvenog članka
  prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
 5. 11.06.2021. od 17:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Automatsko sažimanje teksta (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
 6. 12.06.2021. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Multimedij i instrukcijski dizajn (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Tomislava Lauc
 7. 19.06.2021. od 10:00 sati (teorijski modul)
  Filozofija znanosti (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Davor Lauc
 8. srpanj, online: asinkrono uz snimke predavanja (teorijski modul)
  Teorija informacijskih znanosti (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Sonja Špiranec
 9. 17.09.2021. od 17:00 sati i 18.09.2021. od 10:00 sati, D-4 (modul istraživačkih seminara)
  Intelligence studies / Uvod u obavještajne studije (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
 10. 25.09.2021. od 10:00 sati, online (metodološki modul)
  Statistički postupci u društvenim znanostima (3 ECTS)
  prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
 11. 02.10.2021. od 10:00 sati, D-2 (teorijski modul)
  Medijske teorije i medijski sadržaj (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
 12. 09.10.2021. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Inovativne komunikacije (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić
 13. 16.10.2021. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Hibridne operacije i oblikovanje javnoga znanja (6 ECTS)
  doc. dr. sc. Gordan Akrap
 14. 22.10.2021. od 17:00 sati i 23.10.2021. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Diskurzivne analize (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić
 15. 06.11.2021. od 09:00 sati, D-3
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema
 16. 13.11.2021. od 10:00 sati - preliminaran termin (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Analiza kvalitativnih podataka u istraživačkom alatu "MAXQDA"
  Denis Kos

Raspored u I., III. i V. semestru (zimskom semestru) ak. godine 2019./2020. (siječanj - svibanj 2020.)
- popis će se s vremenom ažurirati -

 1. 10.01.2020. od 17:00 sati, A-104 (teorijski modul)
  Uvod u znanstveno-istraživački rad (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić
 2. 11.01.2020. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Digitalno izvještavanje mogućnosti korištenja u analitičkom i istraživačkom novinarstvu (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Tena Perišin
 3. 24.01.2020. od 17:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Semiotika medija (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Danijel Labaš
 4. 08.02.2020. od 10:00 sati, A-103 (metodološki modul)
  Metodologija istraživanja u informacijskim znanostima (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Sonja Špiranec
 5. 07.03.2020. od 09:30 sati, A-104 (modul istraživačkih seminara)
  Utjecaj društvenih mreža na percepciju istinitosti i točnosti informacija (6 ECTS)   
  prof. dr. sc. Stjepan Malović
 6. 14.03.2020. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Javni medijski servis i neprofitni mediji kao socijalni kapital (6 ECTS) 
  prof. dr. sc. Viktorija Car
 7. 28.03.2020. od 10:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Teorija informacija i komunikacija (3 ECTS)
  prof. dr. sc. Nikolaj Lazić
 8. 03.04.2020. od 17:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Mreže znanja i kolektivna dinamika znanja (6 ECTS)  
  prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
 9. 18.04.2020. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Izvori i karakteristike umrežene znanosti (6 ECTS)  
  prof. dr. sc. Radovan Vrana
 10. 15.05.2020. od 17:00 sati i 16.05.2020. od 10:00 sati, A-308 (metodološki modul)
  Metode istraživanja medijskoga teksta (6 ECTS)   
  prof. dr. sc. Viktorija Car
 11. online (teorijski modul)
  Baština i razvoj (3 ECTS)
  doc. dr. sc. Darko Babić

 Raspored u II., IV. i VI. semestru (ljetnom semestru) ak. godine 2019./2020. (lipanj - studeni 2020.)
- popis će se s vremenom ažurirati -

 1. 04.07.2020. od 10:00 sati, D-7 (modul istraživačkih seminara)
  Otvoreni pristup znanstvenim informacijama (6 ECTS)  
  doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
 2. kolovoz, online (teorijski modul)
  Teorija informacijskih znanosti (6 ECTS)
  prof. dr. sc. Sonja Špiranec
 3. kolovoz, online (teorijski modul)
  Teorija informacija i komunikacija (3 ECTS) 
  prof. dr. sc. Nikolaj Lazić
 4. 25.09.2020. od 17:00 sati, A-212A (metodološki modul)
  Statistički postupci u društvenim znanostima (3 ECTS) 
  prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
 5. 26.09.2020. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Istraživački pristupi tematici inkluzivnosti u informacijskim i komunikacijskim znanostima (6 ECTS) 
  prof. dr. sc. Ana Barbarić
 6. 03.10.2020. od 10:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Teorije komuniciranja (6 ECTS)  
  prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić
 7. 09.10.2020. od 17:00 sati, način izvođenja naknadno (modul istraživačkih seminara)
  E-učenje i nova obrazovna paradigma (6 ECTS)
  doc. dr. sc. Marko Odak
 8. 17.10.2020. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Etika masovnog komuniciranja (6 ECTS)  
  prof. dr. sc. Gordana Vilović
 9. 24.10.2020. od 10:00 sati, online (modul istraživačkih seminara)
  Baština u okružju informacijskih tehnologija (tema: Istraživanje korisnika i vrednovanje komunikacijskih baštinskih projekata u mrežnom okružju) (6 ECTS)  
  prof. dr. sc. Goran Zlodi

Raspored radionica, konferencija, skupnih obrana doktorskih sinopsisa i
predstavljanja doktorskih tema u ak. godini 2019./2020.

- popis će se s vremenom ažurirati -

 1. 15.02.2020. od 09:00 sati, D-1 (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Citiranje i plagiranje
  Iva Melinšćak Zlodi
 2. 15.02.2020. od 10:00 sati, D-1
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema
 3. listopad 2020., način izvođenja naknadno 
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema
 4. 10.10.2020. od 10:00 sati, D-3 (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Istraživanje znanstvene literature na doktorskom studiju – metode, izvori, alati i smjernice
  doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko
 5. 16.10.2020. od 17.00 sati, online (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Pretraživanje akademskih baza podataka
  Iva Melinščak Zlodi

Raspored u I., III. i V. semestru (zimskom semestru) ak. godine 2018./2019.
- popis će se s vremenom proširivati -

 1. 15.12.2018. od 12:00 sati, A-104 (teorijski modul)
  Uvod u znanstveno-istraživački rad
  prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić
  prof. dr. sc. Sonja Špiranec
  prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
 2. 08.02.2019. od 17:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Teorija informacijskih znanosti
  prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić
 3. 09.02.2019. od 10:00 sati, D-6 (metodološki modul)
  Metodologija istraživanja u informacijskim znanostima
  prof. dr. sc. Sonja Špiranec
 4. 22.02.2019. od 17:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Bibliografski metapodaci
  prof. dr. sc. Ana Barbarić
 5. 08.03.2019. od 17:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Istraživanje korisnika baštine
  prof. dr. sc. Žarka Vujić
 6. 08.03.2019. od 17:00 sati, A-104 (modul istraživačkih seminara)
  Automatsko sažimanje teksta
  prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
 7. 15.03.2019. od 17:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Teorije komuniciranja
  prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić
 8. 16.03.2019. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Mediji i djeca
  prof. dr. sc. Igor Kanižaj
 9. 22.03.2019. od 17:00 sati, A-103 (modul istraživačkih seminara)
  Javni medijski servis i neprofitni mediji kao socijalni kapital
  prof. dr. sc. Viktorija Car
 10. 23.03.2019. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Hibridne operacije u oblikovanju javnog znanja
  dr. sc. Gordan Akrap
 11. 23.03.2019. od 10:00 sati, A-104 (teorijski modul)
  Teorije medija i medijski sadržaj
  prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
 12. 29.03.2019. od 17:00 sati i 30.03.2019. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Uvod u obavještajne studije (Intelligence Studies)
  prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Raspored u II., IV. i VI. semestru (ljetnom semestru) ak. godine 2018./2019.
- popis će se s vremenom proširivati -

 1. 05.04.2019. od 17:00 sati, A-103 (modul istraživačkih seminara)
  E-učenje - nova obrazovna paradigma
  doc. dr. sc. Marko Odak
 2. 09.11.2019. od 10:00 sati, A-103 (modul istraživačkih seminara)
  Bibliometrija, scientometrija, informetrija - razvoj i istraživački pravci
  prof. dr. sc. Maja Jokić
  prof. dr. sc. Nikolaj Lazić
 3. 16.11.2019. od 10:00 sati, A-103 (modul istraživačkih seminara)
  Istraživački izazovi u području knjižnica i obrazovanja
  prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
 4. 22.11.2019. od 17:00 sati, A-103 (modul istraživačkih seminara)
  Disruptivne tehnologije i dugoročno očuvanje e-gradiva
  prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
 5. 29.11.2019. od 17:00 sati, A-103 (metodološki modul)
  Statistički postupci u društvenim znanostima
  prof. dr. sc. Krešimir Pavlina


Raspored radionica, konferencija, skupnih obrana doktorskih sinopsisa i
predstavljanja doktorskih tema u ak. godini 2018./2019.

- popis će se s vremenom proširivati -

 1. 02.03.2019. od 09:00 sati, D-5
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema
 2. 16.03.2019. od 10:00 sati, D-5 (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Struktura znanstvenog članka. Recenzije i recenzentski postupak u znanosti (značajke, svrha, elementi i tijek recenzentskog postupka i ograničenja iz perspektive urednika/recenzenata i iz perspektive autora/znanstvenika)
  prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
 3. 22.03.2019. od 17:00 sati, A-308 (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: [Praktična] priprema i pristupi izradi doktorskog rada
  prof. dr. sc. Aida Slavić Overfield
 4. 13.04.2019. od 10:00 sati, A-103 (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Istraživanje znanstvene literature na doktorskom studiju – metode, izvori, alati i smjernice
  doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko
 5. 15.11.2019. od 17:00 sati, A-103 (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Od podataka do hipoteza
  prof. dr. sc. Sanja Seljan
 6. 14.12.2019. od 10:00 sati, D-4 
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema

Raspored u II., IV. i VI. semestru (ljetnom semestru) ak. godine 2017./2018.
- popis će se s vremenom proširivati -

 1. 08.06.2018. od 17:00 sati, A-103 (modul istraživačkih seminara)
  Mediji i inteligentno pretraživanje teksta
  prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
 2. 08.06.2018. od 17:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Tehnologija u novinarstvu
  prof. dr. sc. Nenad Prelog
 3. 15.06.2018. od 17:00 sati i 16.06.2018. od 10:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Teorije komuniciranja
  prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić
 4. 29.06.2018. od 17:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Teorija masovnog komuniciranja
  prof. dr. sc. Stjepan Malović
 5. 08.12.2018. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Bibliografski metapodaci
  prof. dr. sc. Ana Barbarić
 6. 15.12.2018. - prva grupa: od 10:00 sati, druga grupa: od 12:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Statističke metode
  prof. dr. sc. Vladimir Mateljan

 Raspored u I., III. i V. semestru (zimskom semestru) ak. godine 2017./2018.
- popis će se s vremenom proširivati -

 1. 19.01.2018. od 18:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Uvod u znanstveno-istraživački rad
  prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić
  prof. dr. sc. Sonja Špiranec
  prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
 2. 19.01.2018. od 18:00 sati, A-103 (metodološki modul)
  Metodologija istraživanja u informacijskim znanostima
  prof. dr. sc. Sonja Špiranec
 3. 09.02.2018. od 17:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Teorije medija i medijski sadržaj
  prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
 4. 17.02.2018. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Strojno prevođenje
  prof. dr. sc. Sanja Seljan
 5. 23.02.2018. od 17:00 sati i 24.02.2018. od 10 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Etika masovnog komuniciranja
  prof. dr. sc. Gordana Vilović
 6. 03.03.2018. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Teorija oblikovanja baza podataka
  prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
 7. 09.03.2018. od 17:00 sati i 10.03.2018. od 10 sati, A-308 (teorijski modul)
  Filozofija znanosti
  prof. dr. sc. Davor Lauc
 8. 16.03.2018. od 17:00 sati i 17.03.2018. od 10 sati, A-308 (metodološki modul)
  Metodologija društvenih istraživanja
  prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić
 9. 23.03.2018. od 17:00 sati, A-103 (modul istraživačkih seminara)
  Očuvanje autentičnosti digitalnih zapisa
  prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
 10. 23.03.2018. od 17:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Teorija informacija i komunikacija
  prof. dr. sc. Nikolaj Lazić, prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
 11. 24.03.2018. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Teorije medija i medijski sadržaj
  doc. dr. sc. Jelena Jurišić
 12. 06.04.2018. od 17:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Baština u okružju informacijskih tehnologija: odabrane teme
  doc. dr. sc. Goran Zlodi
 13. 13.04.2018. od 17:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Baština i razvoj
  doc. dr. sc. Darko Babić
 14. 27.04.2018. od 17:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Javni medijski servis i neprofitni mediji kao socijalni kapital
  prof. dr. sc. Viktorija Car
 15. 17.05.2018. od 17:00 sati, D-3 (modul istraživačkih seminara)
  Researching information literacy as dialogue, discourse and power in practice (gostujuće predavanje)
  Andrew Whitworth (University of Manchester, UK)
 16. 26.05.2018. od 10:00 sati, A-104 (modul istraživačkih seminara)
  Analiza i istraživanje u novinarstvu
  prof. dr. sc. Inoslav Bešker

Raspored radionica, konferencija, skupnih obrana doktorskih sinopsisa i
predstavljanja doktorskih tema u ak. godini 2017./2018.
- popis će se s vremenom proširivati -

 1. 20.01.2018. od 9:00 sati, D-7
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema
 2. 16.02.2018. od 17:00 sati, D-6 (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Struktura znanstvenog članka. Recenzije i recenzentski postupak u znanosti (značajke, svrha, elementi i tijek recenzentskog postupka i ograničenja iz perspektive urednika/recenzenata i iz perspektive autora/znanstvenika)
  prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
 3. 24.03.2018. od 14:00 sati, D-5
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema
 4. 07.04.2018. od 10:00 do 14:00 sati, A-103 (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Automatsko sažimanje teksta
  prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
 5. 14.04.2018. od 10:00 sati, A-103 (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Metode istraživanja medijskog teksta (1. dio)
  prof. dr. sc. Viktorija Car
  04.05.2018. od 17:00 sati, A-308 (modul transfernih/generičkih vještina)
  Radionica: Metode istraživanja medijskog teksta (2. dio)
  prof. dr. sc. Viktorija Car
 6. 06.06.2018. od 17:00 sati, D-1
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema
 7. 17.11.2018. od 09:00 sati, D-6
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema

Raspored u II., IV. i VI. semestru (ljetnom semestru) ak. godine 2016./2017.
- popis će se s vremenom proširivati -

 1. 29.04.2017. od 10:00 sati, A-308 (modul istraživačkih seminara)
  Istraživačko novinarstvo
  prof. dr. sc. Inoslav Bešker
 2. 05.05.2017. od 17:00 sati i 06.05.2017. od 10:00 sati, A-308 (metodološki modul)
  Metodologija društvenih istraživanja
  prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić
 3. 10.11.2017. od 17:00 sati, A-308 (teorijski modul)
  Teorija informacijskih znanosti
  prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić