Muzeologija

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Katedra za muzeologiju
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Web:
http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/muzeologija/ 

 

Predstojnik Katedre:
izv. prof. dr. sc. Darko Babić (dbabic - at - ffzg.unizg.hr
)

 

Tel: 01/409-2348
Konzultacije:

- zimski semestar: utorak 14:00 - 15:30, soba E-316
- ljetni semestar: srijeda 16:15 - 17:45, soba E-316

 

 

 

Dobrodošli!

 

Katedra za muzeologiju djeluje u okviru Odsjeka već skoro četrdeset godina (od 1984).

 Ideju o njenom osnutku, položaju muzeologije unutar informacijskih i komunikacijskih znanosti dugujemo prof.dr. Ivi Maroeviću (1937-2007). Katedra se uvijek trudila što bolje i sveobuhvatnije obrazovati mlade profesionalce u području baštine, pripremajući ih za razumijevanje konstruiranja, upravljanje i interpretiranje baštine, potpuno neovisno o institucionalnom okruženju – muzeju, parku prirode, arheološkom lokalitetu, zavičajnoj knjižnici, interpretacijskom centru i sl. i uvijek za dobrobit zajednice.

 Danas na Katedri djeluje pet nastavnika (prof. dr.sc. Žarka Vujić, izv. prof. dr.sc. Goran Zlodi, izv. prof. dr.sc. Darko Babić, doc. dr.sc. Helena Stublić i doc. dr.sc. Željka Miklošević), a u izvođenju nastave na diplmskoj razini sudjeluju i ostali članovi Odsjeka.

 

Putem predavanja, seminarskih radova, mentorstva i konzultacija svojim studentima prenosimo teorijske spoznaje, ali i najbolje oblike praktičnog djelovanja. Jednako tako potičemo njihovu kreativnost i ohrabrujemo interdisciplinarno djelovanje kroz odabir teorijski zahtjevnijih ili praktično primjenjivih završnih i diplomskih radova, aktivan rad u baštinskoj zajednici u Hrvatskoj i šire (obavljanje prakse; program Erasmus), uključivanje u istraživanja koja se trenutno provode na Katedri itd.

 

Kompetencije koje razvijamo kod naših studenata:

-          demonstriranje poznavanja svih glavnih muzeoloških/baštinskih pojmova, teorijskih i metodoloških pretpostavki unutar područja muzeologije i studija baštine;

-          primjena spoznaja istih u znanstvenim okvirima;

-          primjena tih spoznaja u praksi, a koja pretpostavlja osposobljenost znanjima i vještinama potrebnim za upravljanje predmetima, zbirkama i informacijama o baštini, za planiranje, organiziranje i osnovno oblikovanje različitih načina komuniciranja u muzeju ili srodnim ustanovama s osobitim naglaskom na izložbama i pedagoškoj djelatnosti, kao i za osnovno planiranje i upravljanje na svim razinama, razvijanje marketinške djelatnosti te vođenje ravnopravnog dijaloga s gospodarskim subjektima, posebice turističkim sektorom.

-          samostalno pisano oblikovanje znanstvenih i stručnih radova u okviru muzeološke/baštinske struke, te jasno i nedvosmisleno komuniciranje znanja stručnoj i drugim javnostima

Mogućnosti zapošljavanja:

Studenti koji završe Diplomski studij muzeologije i upravljanja baštinom osposobljeni su za obavljanje složenih poslova u različitim informacijsko-komunikacijskim i baštinskim ustanovama, tijelima javne uprave i vlasti, te raznorodnim poduzećima i tvrtkama koje imaju potrebu zapošljavanja osoba koje znaju analizirati, interpretirati i komunicirati informacije i/ili građu javnostima u različitim oblicima. Navedeno uključuje poslove kustosa, kustosa-dokumentarista i muzejskog pedagoga/edukatora u muzejima i galerijama, menedžera u ustanovama kulture, te poslove stručnjaka za komunikaciju i upravljanje baštinskim vrijednostima u području kulture, turizma, medija, državne i lokalne uprave i ostalih relevantnih gospodarskih grana.