Studentska horizontalna mobilnost

Obrazac dostupan na ovoj stranici moraju ispuniti svi studenti koji kao izborni kolegij/e slušaju i polažu neki kolegij/e na drugim fakultetima/sveučilištima. Takve kolegije kao izborne moraju prihvatiti matični odsjeci na samom početku semestra (ne na kraju), a kolegiji se unose u ISVU s originalnim nazivima i originalnim brojem ECTS bodova.


Ovaj obrazac ispunjavaju studenti (točke obrasca 1-2), matični Odsjek (3), vanjska sastavnica (4) i ponovo Odsjek (5-6). Obrazac pokriva cijeli proces mobilnosti, od trenutka kada student izabere neki kolegij na drugoj sastavnici (točke obrasca 1-2), za to dobije suglasnost matičnog odsjeka (3), položi kolegij (4) i učini ga dijelom svog studijskog programa na Filozofskom fakultetu (točke 5-6). Studenti sami nose obrazac sa sobom i "prikupljaju" potpise i suglasnosti. Kolegiji se moraju unijeti u ISVU na kraju semestra u kojem je mobilnost odrađena.

Obrazac za horizontalnu mobilnost (.doc)