Međunarodni projekti

Međunarodni znanstveno-istraživački projekti i projekti Europskih fondova

 

 

 

PhisHRban.png

Računalno podržano prevođenje u slovensko-hrvatskoj poslovnoj komunikaciji kao dio inkluzivnog društva (CAT4Slo-Cro)

Program: Bilateralni znanstveno-istraživačkih projekti hrvatsko-slovenske suradnje

Koordinatorica hrvatskog tima na Filozofskom fakultetu: prof. dr. sc. Sanja Seljan

Koordinatorica slovenskog tima na Filozofskom fakultetu: prof. dr. sc. Vlasta Kučiš

Trajanje projekta: 1.4.2023.  - 31.3.2025.

 

 

 

PhisHRban.png

Program: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II (KK.01.2.1.02)

Projektni koordinator i voditelj projekta: Megatrend poslovna rješenja d.o.o. uz partnere:


1. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (voditelj tima: prof. dr. sc. Sanja Seljan)
2. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet (voditelj tima: prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach)


Cilj projekta je razvoj inovativnog proizvoda PhisHRban koji će omogućiti prepoznavanje zlonamjernih, tzv. phishing poruka na hrvatskom jeziku, u cilju povećanja kibernetičke sigurnosti. U sklopu projekta provode se istraživanja primjenom analizom konteksta, metodama računalne obrade prirodnog jezika i strojnog učenja.

Razdoblje projekta: 1.1.2021. - 1.7.2023. godine

 

 

 

SLIDE: Service-Learning as a pedagogy to promote Inclusion, diversity and Digital Empowerment (Društveno korisno učenje kao pedagogija za promicanje uključenosti, inkluzivnosti i digitalnog osnaživanja)  2022.-2024.

rural slika

Program: Erasmus+

Projekt SLIDE povezuje društveno korisno učenje (DKU) s digitalnim osnaživanjem (DO) kako bi se promicala inkluzivnost i raznolikost. Opća svrha društveno korisnog učenja je usaditi osjećaj građanskog angažmana i odgovornosti kod studenata i motivirati ih na pozitivne društvene promjene, dok je svrha digitalnog osnaživanja osposobiti pojedinca da učinkovito koristi digitalne tehnologije u svrhu razvoja životnih vještina i jačanja svojih kapaciteta unutar informacijskog društva, stavljanjem tog pojedinca u središte poučavanja i oslanjajući se na njegova osobna iskustva.

PARTNERSKA SVEUČILIŠTA

- UCSIA – Belgija (koordinator)
- Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Hrvatska
- Erasmus Universiteit Rotterdam – Nizozemska
- Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung e.V. – Njemačka
- Universitatea Politehnica din Bucuresti – Rumunjska
- Asociacion de Aprendizaje-Servicio Universitario – Španjolska
- Pädagogische Hochschule Wien – Austrija
- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystirci – Slovačka
- Libera Universita Maria SS. Assunta di Roma – Italija
- European Association of Service-Learning in Higher Education – Belgija

PRIDRUŽENI PARTNERI

- KU Leuven – Belgija
- CLAYSS – Argentina
- PALECH – Španjolska
 

Relevantnost


Projekt zadovoljava 3 potrebe suvremenog obrazovanja koje je identificirala kriza izazvana pandemijom COVID-19:
1. Potreba za digitalnim osnaživanjem sveučilišnih nastavnika koji se brzo moraju transformirati u dizajnere iskustva učenja i stručnjake za nove tehnologije;
2. Potreba za uklanjanjem jaza između samopercipiranih i stvarnih digitalnih kompetencija studenata opremajući ih digitalnim, ali i pedagoškim vještinama kako bi ih senzibilizirali za digitalno uključivanje neprivilegiranih i nedovoljno zastupljenih skupina i osnažili da se pozabave osjetljivim društvenim pitanjima dok razvijaju svoje digitalne kompetencije;
3. Potreba za usklađivanjem digitalnog osnaživanja nastavnika i studenata kroz pristup društveno korisnog učenja čime se promiče raznolikost i uključenost, dok se uspostavljaju veze između visokoškolskih ustanova i zajednica u potrebi, bilo u neposrednoj blizini ili u ruralnim/udaljenim sredinama.


Tim s Odsjeka za informacijske znanosti FFZG-a vodit će PR2: Digitalno osnaživanje - Program osposobljavanja za visokoškolske nastavnike uporabom instrukcijskog dizajna, društveno korisnog učenja, dizajna iskustva učenja te uranjajućih tehnologija (robotika i Minecraft) na kreativan, kritičan, kompetentan i inkluzivan način.

Koordinatorica hrvatskog tima na Filozofskom fakultetu: prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović

SLIDE: https://slide.reu.pub.ro/

 

Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development RURASLRural 3.0: Service Learning for the Rural Development RURASL 2019.-2021.

rural slika

Program: Knowledge Alliances 

Projekt: Rural 3.0: Društveno korisno učenje za ruralni razvoj

EU sredstva: 999.138,80€

Rural 3.0 je uspostavljen kao projekt udruženje znanja između različitih europskih visokoškolskih ustanova i ruralnih partnera koji imaju različitu povijest, različito iskustvo s ruralnim društvenim poduzetništvom i / ili ruralnim društveno korisnim učenjem, različite obrazovne sustave, kao i specifične potrebe zajednice s obzirom na lokaciju, politiku i gospodarstvo različitih ruralnih zajednica.

SVEUČILIŠTA
Polytechnic Institute of Viana do Castelo (ESE) (Portugal)
University College of Teacher Education Vienna (Austrija)
Sveučilište u Zagrebu (Filozofski fakultet) (Hrvatska)
Rotterdam School of Management - Erasmus University (Nizozemska)
Strascheg Center for Entrepreneurship (Njemačka)
Autonomous University of Madrid (Španjolska)
Vytautas Magnus University (Litva)
University of Bologna (Italija)

RURALNI PARTNERI
AJDeao (Portugal)
LAG*5 (Hrvatska)
LAG Ammersee (Njemačka)
Kaunas district LAG (Litva)
Galsinma (Španjolska)
Stichting Schutsluis Alblasserdam (Nizozemska)
Plenum (Austrija)
LAG L'Altra Romagna (Italija)
*Lokalna akcijska grupa

Rural 3.0 okuplja ustanove visokog obrazovanja i ruralne partnere sa zajedničkim ciljem - razvojem znanja i vještina potrebnih za ostvarenje promjena u ruralnim zajednicama. Projekt podupire modernizaciju europskog visokog obrazovanja kroz transnacionalni nastavni plan i program temeljen na društveno korisnom učenju - inovativnom pristupu podučavanju i učenju koji povezuje studente, sveučilišne profesore i zajednicu s ciljem zajedničkog razvoja rješenja za izazovne probleme, kao i inovacije proizvoda i procesa. Cilj mu je potaknuti društveno poduzetništvo visokoškolskih ustanova, nastavnog osoblja i ruralnih entiteta kroz transnacionalnu suradnju visokoškolskih ustanova i ruralnih partnera. Također, cilj je zajednički razvijati i provoditi nove metode učenja i poučavanja.

Koordinatorica hrvatskog tima na Filozofskom fakultetu: prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović

RURAL 3.0 HUB: http://hub.rural.ffzg.hr/

 

TEMPUS projekt Aspects of organization and information systems: curriculum development, 2002.-2005.

tempus

Program: Joint European Networking Projects Scheme 2001

Financiranje: European Commission (Directorate General for Education)

Šifra projekta: CD_JEP-16086-2001

Projektni partneri:

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Njemačka

City University London, UK

Fakultet organizacije i informatike, Hrvatska

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja, Hrvatska

Karl-Franzens Universität Graz, Austrija

Microsoft Hrvatska, Hrvatska

South Bank University London, UK

Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

The Amsterdam School of Arts, Nizozemska

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije i informatike

Koordinator-voditelj na Filozofskom fakultetu: prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić

 

CRAFTATTRACT – TRADICIJSKI OBRTI – nove atrakcije kulturnog turizma

(2006.-2008.)

craftatract

Program: Program za susjedstvo Interreg III A.

Financiranje: IPA operativni program

Šifra projekta: 2005-0017-633018

Nositelj projekta:

Muzeji Hrvatskog zagorja (Muzej seljačkih buna i Muzej “Staro selo” Kumrovec)

Pokrovitelji:

Međunarodna zaklada – Forum slavenskih kultura

Ministarstvo kulture RH

Projektni partneri:

Univerza na Primorskem, Slovenija

Pokrajinski muzej Murska Sobota, Slovenija

Pokrajinski muzej Ptuj, Slovenija

Muzej Etar, Gabrovo, Bugarska

Etnografski muzej, Beograd, Srbija

Muzej “Staro selo” Sirogojno, Srbija

Muzej Sarajeva, Sarajevo, BiH

NU “Zavod i muzej” Ohrid, Makedonija

Gorje Muzej Pelhrimov, Pelhromov, Češka

Voditelj projekta: Goranka Horjan (projektni menadžer), Branka Šprem Lovrić (viši konzultant), Tihana Kušenić (voditelj baze podataka), dr. sc. Goran Zlodi (autor baze podataka)

 

HERITAGE Live – Oživjeti i doživjeti kulturnu baštinu (listopad 2009.-ožujak 2012.)

heritagelive

Program: Prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.

Financiranje: IPA operativni program

Šifra projekta: SI-HR-1-1-008

Projektni partneri:

Slovenija: Univerza na Primorskem – Fakulteta za humanistične študije i Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina Izola, Arhivsko društvo Slovenije

Hrvatska: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grad Umag, Grad Buje, Općina Lanišće, Hrvatsko arhivističko društvo

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Aleksandar Panjek (prorektor), Univerza na Primorskem

Koordinator-voditelj na Filozofskom fakultetu: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

 

ACCURAT – Analysis and evaluation of Comparable Corpora for UnderResourced Areas of machine Translation
(siječanj 2010.-lipanj 2012.)

accurat

Program: FP7-ICT

Financiranje: Europska komisija

Šifra projekta: Grant agreement no. 248347

Projektni partneri:

TILDE: Tilde SIA, Riga, Latvija

USFD: University of Sheffield, Computer Science Department, NLP Group, Sheffield, Ujedinjeno kraljevstvo

CTS: University of Leeds, Centre for Translation Studies, Leeds, Ujedinjeno kraljevstvo

ILSP: Athena Research and Innovation Center in Information Communication & Knowledge Technologies, Institute for Language and Speech Processing, Athens, Grčka

FFZG: University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Linguistics, Zagreb, Hrvatska

DFKI: Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, LT Lab, Saarbrücken, Njemačka

RACAI: Romanian Academy, Research Institute for Artificial Intelligence, Bucarest, Rumunjska

LT: Linguatec GmbH, Munich, Njemačka

ZEMANTA: Zemanta d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Partner koordinator: TILDE

Lokalni koordinator: prof. dr. sc. Marko Tadić, Odsjek za lingvistiku

LetsMT! – Platform for Online Sharing of Training Data and Building User Tailored Machine Translation Machine Translation

(ožujak 2010.-kolovoz 2012.)

letsmt

Program: FP7-ICT

Financiranje: Europska komisija

Šifra projekta: Grant agreement no. 250456

Projektni partneri:

TILDE: Tilde SIA, Riga, Latvija

UEDIN: University of Edinburgh, Human Communication Research Centre (HCRC), Edinburgh, Ujedinjeno kraljevstvo

FFZG: University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Linguistics, Zagreb, Hrvatska

UCPH: University of Copenhagen, Centre for Language Technology, Copenhagen, Danska

UUP: Uppsala University, Department of Linguistics and Philology, Uppsala, Švedska

SEM: Zoorobotics BV, Alphen a/d Rijn, Nizozemska

MOR: Moravia, Brno, Češka

Partner koordinator: TILDE

Lokalni koordinator: prof. dr. sc. Marko Tadić, Odsjek za lingvistiku

 

Jankovic Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region (2011.-2014.)

jankovichcastle

Program: Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans (EUROPEAID/ACT/MULTI)

Projekt Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Drago Roksandić

Voditelj segmenta za kulturnu baštinu: dr. sc. Darko Babić

 

CESAR – Central and South-East European Resources (siječanj 2011.-siječanj 2013.)

cesar

Program: FP7-ICT

Financiranje: Europska komisija

Šifra projekta: Grant agreement no. 271022

Projektni partneri:

NyelvtudományiIntézet, Magyar Tudományos Akadémia, HASRIL, Mađarska

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, BME-TMIT, Mađarska

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski Fakultet, Hrvatska

Instytut Podstaw Informatyki Polskej Akademii Nauk, IPIPAN, Poljska

Uniwersytet Lodzki, Ulod, Poljska

Fakulty of Mathematics, University of Belgrade, UBG, Srbija

Institut Mihajlo Pupin, IPUP, Srbija

The Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin, IBL, Bugarska

Jazykovedný Ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej Akadémie Vied, LSIL, Slovačka

Partner koordinator: Magyar Tudományos Akadémia

Lokalni koordinator: prof. dr. sc. Marko Tadić, Odsjek za lingvistiku

 

Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grčkom i mediteranska akademska zajednica: razvoj i perspektive (2012.-2013.)

Program: Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu

Projektni partneri (Sveučilište u Zagrebu):

Filozofski fakultet

Agronomski fakultet

Arhitektonski fakultet

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Drago Roksandić

Voditelj segmenta za kulturnu baštinu: dr. sc. Darko Babić

 

Launching (g)local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience (ožujak 2012.-svibanj 2014.)

sagittarius

Program: South East Europe Transnational Cooperation Programme (IPA IIb) Projektni partneri: ukupno 12 partnera iz Grčke, Italije, Hrvatske (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Mađarske, Slovenije, Bugarske i Rumunjske.

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Paris Tsartas (rektor), Egejsko Sveučilište, Grčka

Koordinator-voditelj za hrvatski dio projekta: dr. sc. Darko Babić

Trajanje: 03/2012 - 05/2014

Vrijednost projekta: 2.489.980,00 €

 

Abu-MaTran – Automatic Building of Machine Translation (2013.-2016.)

abumantran

 

Program: FP7-IAPP

Financiranje: Europska komisija

Šifra projekta: Grant agreement no. 106334

Projektni partneri:

Dublin City University, Irska

Prompsit Language Engineering SL, Španjolska

Universitat d'Alacant, Španjolska

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Hrvatska

Athena Research and Innovation Center in Information Communication & Knowledge Technologies, Grčka

Partner koordinator: Dublin City University

Lokalni koordinator: doc. dr. sc. Nikola Ljubešić

 

InterPARES Trust – Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society (travanj 2013.-travanj 2018.)

interpares

 

Koordinator projekta: The University of British Columbia (UBC), School of Library, Archival and Information Studies, Vancouver, Canada

Projektni partneri:

North America Team (13): University of British Columbia (UBC), University of Washington, San Jose State University, McGill University, University of Louisville, UBC Library, the University of Victoria Library, the Cities of Vancouver, Surrey, Victoria, San Jose, British Columbia Information Access Operations Branch of the Vancouver Police Department Forensic Unit, Calgary Police Service – Compliance & Training Unit.

Europe Team (21): Mid-Sweden University, University of Amsterdam, University of Namur, University of Leuven, University College London (UCL), University of Roma, the Cities of Stockholm, Antwerp, Turin, the Regions of Tuscany and Emilia Romagna, the Israel State Archives, the Forensics and Cybercrime Lab of Leuven, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (FFZG), Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (FOI), Hrvatski državni arhiv (HDA), Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK), Hrvatska informacijsko dokumentacijska referalna agencija (HIDRA), Financijska agencija (FINA), Teched Consalting Services Ltd., Sveučilišni računalni centar (SRCE).

Asia Team (6): Renmin University of China, University Technology MARA, University Kebangsaan of Malaysia, University of Gakushuin of Japan, the National Archives of Korea, the City of Beijing.

Latin America Team (4): Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Universidad de La Salle of Columbia, the National Archives of Brazil, the National Archives of Mexico.

Multinational Institutions Team (7): UNESCO Records and Archives and the Memory of the World Program, International Federation of Red Cross, International Records Management Trust, Fondazione Rinascimento Digitale, International Centre for the Preservation and Restoration of Cultural Property-ICCROM, Barrick Gold Corporation, Aviareto Limited, International Registry.

Supporting Partners (5): World Bank, University of Louisville, International associations of archivists (ICA), and librarians (IFLA), international consortium of research projects focused on access (APA-APARSEN).

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Luciana Duranti, UBC

Koordinator-voditelj hrvatskog istraživačkog tima: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

 

Heritage Interpretation for Adult Learning / InHerit

inherit logo

Program: Grundtvig Multilateral Project

Financiranje: Europska komisija

Partners:

1. Landcommanderij Alden Biesen / Belgium (coordinator)

2. Interpret Europe - European Association for Heritage Interpretation

3. Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb) / Croatia

4. Istituto Pangea Onlus / Italy

5. Małopolski Instytut Kultury (MIK) / Poland

6. PLATO - Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie / Netherlands

7. Association for Heritage Interpretation / United Kingdom

8. English Heritage / United Kingdom

9. Swedish Center For Nature Interpretation / Sweden

Associated partners:

1. ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) - ICIP (International Committee on Interpretation and Presentation)

2. International Association of World Heritage Professionals

3. ACCR Association of Cultural Centres in Historic Sites

4. ICOM (International Council of Museums) - ICTOP (International Committee for the Training of Personnel)

Partner koordinator: Landcommanderij Alden Biesen / Belgium (Guy Tilken)

Lokalni/nacionalni koordinator: dr. sc. Darko Babić, doc.

Trajanje: 12/2013 - 08/2016

Vrijednost projekta: 391.233,00 €

Kontakt


Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Tel: 01/4092302, primanje poziva 14.00-15.30
Fax: 01/4092438
Fax Filozofskog fakulteta: 01/6156879