Razlikovni ispiti (od 2019./2020.)

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Prodekan za nastavu

13.6.2019.

 

Predmet: Definiranje razlikovnih ispita diplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti u ak. god. 2019./2020.

SMJER ARHIVISTIKA

Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i unutar njega položili navedene predmete nisu dužni polagati razlikovne ispite.

Studenti koji nisu završili navedeni studij, dužni su položiti sljedeće razlikovne ispite s Preddiplomskog studija informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu:

Jednopredmetni studij:

1. Vrednovanje arhivskog gradiva (52653) (6 ECTS)

2. 2. Sređivanje i opis arhivskog gradiva (51398) (6 ECTS)

UKUPNO: 12 ECTS

Dvopredmetni studij:

1. Sređivanje i opis arhivskog gradiva (51398) (6 ECTS)

UKUPNO: 6 ECTS

SMJER BIBLIOTEKARSTVO

Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i unutar njega položili navedene predmete nisu dužni polagati razlikovne ispite. Razlikovne ispite nisu dužni polagati ni studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij informatologije na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, preddiplomski sveučilišni studij knjižničarstva Odjela za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te preddiplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.

Studenti koji nisu završili nisu završili neki od navedenih studija, dužni su položiti sljedeće razlikovne ispite s preddiplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu:

Jednopredmetni studij

1. Bibliografska organizacija 1 (51390) (6 ECTS)

2. Klasifikacijski sustavi (51397)(6 ECTS)

UKUPNO: 12 ECTS

Dvopredmetni studij:

1. Klasifikacijski sustavi (51397)(6 ECTS)

UKUPNO: 6 ECTS

 

SMJER MUZEOLOGIJA

Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i unutar njega položili navedene predmete nisu dužni polagati razlikovne ispite.

Studenti koji nisu završili navedeni preddiplomski sveučilišni studij, dužni su položiti sljedeće razlikovne ispite s preddiplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu:

Jednopredmetni studij

1. Uvod u muzeologiju (51391) (6 ECTS)

2. Opća teorija baštine (64088) (6 ECTS)

UKUPNO: 12 ECTS

Dvopredmetni studij

1. Uvod u muzeologiju (51391) (6 ECTS)

UKUPNO: 6 ECTS

SMJER INFORMATIKA

Diplomski studij Informatika (nastavnički i istraživački smjer) mogu upisati isključivo kandidati koji su završili istovjetni preddiplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti ili informatike te srodni preddiplomski sveučilišni studij računarstva ili matematike.

Studenti koji su završili istovjetni preddiplomski studij informacijskih znanosti ili informatike nemaju razlikovne ispite.

Studenti koji su završili srodni preddiplomski sveučilišni studij računarstva ili matematike imaju razlikovni ispit:

Jednopredmetni studij i dvopredmetni studij

1. Teorija informacijske znanosti (225471) (5 ECTS)

UKUPNO: 5 ECTS

Napomena: Razlikovni ispiti se u ISVU sustavu vode u okviru "Razlikovnog programa". Studenti su dužni voditi računa o tome jesu li prilikom upisa diplomskog studija upisani na Razlikovni program te jesu li im upisani potrebni razlikovni kolegiji (provjeriti u referadi). Studentska prava na Razlikovnom programu ističu nakon jedne akademske godine. Studenti su dužni položiti razlikovne ispite tijekom prve godine diplomskog studija ili zatražiti produžetak Razlikovnog programa prilikom upisa viših godina diplomskog studija. Ukoliko se studentska prava na Razlikovnom programu ne produže studenti će izgubiti pravo polaganja razlikovnih ispita. Polaganje razlikovnih ispita uvjet je za stjecanje diplome diplomskog studija.