Savjet poslodavaca

U ožujku 2022. godine osnovan je Savjet poslodavaca kao savjetodavno tijelo Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti.

U Savjet poslodavaca imenovani su predstavnici ustanova koje zapošljavaju doktorande iz znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti koji, na temelju iskustva i praksi na tržištu rada, svojim savjetima i aktivnostima mogu doprinijeti razvoju poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Savjet poslodavaca osnovan je se s ciljem održavanja godišnjih sastanaka na kojima bi raspravljao o mogućem unapređenju izlaznih kompetencija doktoranada i tematskih težišta doktorata. Temeljem navedenih preporuka usmjerava se studijski program i smjer rada na poslijediplomskom studiju kako bi još bolje pokrivao potrebe poslodavaca budućih doktoranada.

Savjet poslodavaca čine:
● predstavnik Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva
● četiri predstavnika poslodavaca, 
● pročelnik Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti i
● voditelj doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti.

 

Kontakt


Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Tel: 01/4092302, primanje poziva 14.00-15.30
Fax: 01/4092438
Fax Filozofskog fakulteta: 01/6156879