Dokumenti i poveznice

Izdvojeni dokumenti i poveznice

Dokumenti:

Plan, program i strategija

Program doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (s izmjenama 2019/20.) (02.10.2020.)

Program doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (13.12.2018.)

Plan i program Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (stari program) (23. ožujka 2010.)

Strategija poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti 2015.–2020.

Tijek, ustroj i studiranje na doktorskom studiju

Tijek doktorskog studija Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2016.)

Ustroj programa doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (8. siječnja 2018.)

Pravila Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Mentorski sustav i Pravilnik o mentorskom radu poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti

Dvojni doktorati (Cotutelle)

Prijava doktorske teme i disertacije

Popis mentora na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti ak. god. 2019./2020. (listopad 2019.)

Procedura prijave doktorske teme (veljača 2018.)

Postupnik prijave teme doktorskoga rada, obrane doktorskoga rada i promocije (15. studenog 2016.)

Protokol obrane doktorskog rada

Etičko povjerenstvo - upute za prijavu 

Etičko povjerenstvo - dodatne upute za kreiranje potrebnih dokumenata

Priznavanje ECTS bodova

Postupak priznavanja ECTS bodova iz znanstvenog rada (stari program) (4. listopada 2013.)

Opća molba

Upis na doktorski studij

Pravila za izbor kandidata na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti

Poveznice:

Referada poslijediplomskih studija

Vijeće poslijediplomskih studija (dnevni redovi i zapisnici)

Sveučilišni obrasci i molbe (Doctoral Forms - also available in English)


Svi dokumenti i poveznice

Program:

Program doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (s izmjenama 2019/20.) (02.10.2020.)

Program doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (13.12.2018.)

Tijek doktorskog studija Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2016.)

Ustroj programa doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (8. siječnja 2018.)

Course of the Postgraduate Doctoral Study of the Department of Information and Communication Sciences (2016) - in English

Plan i program Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (stari program) (23. ožujka 2010.)

Arhiv:

Program doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2015./2016.)

Obveze na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti (novi program)

Prijedlog Programa doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (15. rujna 2014.)

Plan i program Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih znanosti (veljača 2006.)

Administracija:

Referada poslijediplomskih studija

Vijeće poslijediplomskih studija (dnevni redovi i zapisnici)

Postupci:

Popis mentora na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti ak. god. 2019./2020. (listopad 2019.)

Procedura prijave doktorske teme (veljača 2018.)

Postupnik prijave teme doktorskoga rada, obrane doktorskoga rada i promocije (15. studenog 2016.)

Etičko povjerenstvo - Istraživanje s ljudima (2018.)

Postupak priznavanja ECTS bodova iz znanstvenog rada (stari program) (4. listopada 2013.)

Interni sustav osiguravanja kvalitete Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnici i pravila:

Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (pročišćeni tekst) (7. rujna 2016.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (2016.)

Pravila za izbor kandidata na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti

The Rules for the Selection of Candidates at the Postgraduate Doctoral Study of Information and Communication Sciences - in English

Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (2010.)

Regulations on Doctoral Studies at the University of Zagreb (2010.) - in English

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (pročišćeni tekst)

Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Pravila Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o međunarodnim dvojnim doktoratima znanosti (Sveučilište u Zagrebu)

Mentorski sustav i Pravilnik o mentorskom radu poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti

Dvojni doktorati (Cotutelle)

Poslovnik Savjeta poslodavaca

Imenovanje članova Savjeta poslodavaca poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti

Obrasci:

Sveučilišni obrasci i molbe (Doctoral Forms - also available in English)

Obrazac dr. sc. – 01 – Prijava teme doktorskog rada (prijava putem OBAD-a)

Obrazac dr. sc. – 02 – Ocjena teme doktorskog rada

Obrazac dr. sc. – 03 – Odluka o odobravanju teme doktorskog rada

Obrazac dr. sc. – 04 – Godišnji doktorandov izvještaj (prijava putem OBAD-a)

Obrazac dr. sc. – 05 – Godišnji mentorov izvještaj

Obrazac dr. sc. – 06 – Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora

Obrazac dr. sc. – 07 – Zahtjev za odgodu javne obrane (prijava putem OBAD-a)

Obrazac dr. sc. – 08 – Upute za oblikovanje doktorskog rada

Obrazac dr. sc. – 08 – Upute za oblikovanje doktorskog rada (dvojni doktorat)

Obrazac dr. sc. – 09 – Godišnji izvještaj o radu studija

Obrazac dr. sc. – 10 – Izvještaj o ocjeni doktorskog rada

Obrazac dr. sc. – 11 – Zapisnik s obrane doktorskog rada– Zapisnik s obrane doktorskog rada

Protokol obrane doktorskog rada

Opća molba

Etički kodeksi:

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu

Etički kodeks nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Strateški dokumenti:

Strategija istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu

Strategija internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu 2014.–2025.

Strategija sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu

Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu (2014.–2025.)

Strategija poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti 2015.–2020.

PhD program in Information & Communication Sciences: Research strategy 2015–2020 - in English

Brošure i informacije:

Zajedno do doktorata - Preporuke za mentore i doktorande

IDIZ-ov priručnik za mentoriranje mladih istraživača

Vodič kroz doktorske studije na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019.

Vodič kroz doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu (2017./2018.)

Vodič kroz doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu (2011.)

Smjernice, preporuke i korisni dokumenti:

Prenosive vještine u doktorskoj izobrazbi u Hrvatskoj

Europska povelja za istraživače / Kodeks o novačenju istraživača

Salzburg II preporuke