Dokumenti i poveznice

Izdvojeni dokumenti i poveznice

Dokumenti:

Plan, program i strategija

Program doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (s izmjenama 2019/20.) (02.10.2020.)

Program doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (13.12.2018.)

Plan i program Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (stari program) (23. ožujka 2010.)

Strategija poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti 2015.–2020.

Tijek, ustroj i studiranje na doktorskom studiju

Tijek doktorskog studija Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2016.)

Ustroj programa doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (8. siječnja 2018.)

Pravila Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Mentorski sustav i Pravilnik o mentorskom radu poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti

Dvojni doktorati (Cotutelle)

Prijava doktorske teme i disertacije

Popis mentora na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti ak. god. 2019./2020. (listopad 2019.)

Procedura prijave doktorske teme (veljača 2018.)

Postupnik prijave teme doktorskoga rada, obrane doktorskoga rada i promocije (15. studenog 2016.)

Protokol obrane doktorskog rada

Etičko povjerenstvo - upute za prijavu 

Etičko povjerenstvo - dodatne upute za kreiranje potrebnih dokumenata

Priznavanje ECTS bodova

Pravila o priznavanju prethodnih postignuća doktoranada i kandidata za studij

Postupak priznavanja ECTS bodova iz znanstvenog rada (stari program) (4. listopada 2013.)

Opća molba

Upis na doktorski studij

Pravila za izbor kandidata na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti

Obrazac prijave na studij

Izjava o financiranju i studiranju

Poveznice:

Referada poslijediplomskih studija

Vijeće poslijediplomskih studija (dnevni redovi i zapisnici)

Sveučilišni obrasci i molbe (Doctoral Forms - also available in English)


Svi dokumenti i poveznice

Program:

Program doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (s izmjenama 2019/20.) (02.10.2020.)

Program doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (13.12.2018.)

Tijek doktorskog studija Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2016.)

Ustroj programa doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (8. siječnja 2018.)

Course of the Postgraduate Doctoral Study of the Department of Information and Communication Sciences (2016) - in English

Plan i program Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (stari program) (23. ožujka 2010.)

Arhiv:

Program doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2015./2016.)

Obveze na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti (novi program)

Prijedlog Programa doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (15. rujna 2014.)

Plan i program Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih znanosti (veljača 2006.)

Administracija:

Referada poslijediplomskih studija

Vijeće poslijediplomskih studija (dnevni redovi i zapisnici)

Postupci:

Popis mentora na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti ak. god. 2019./2020. (listopad 2019.)

Procedura prijave doktorske teme (veljača 2018.)

Postupnik prijave teme doktorskoga rada, obrane doktorskoga rada i promocije (15. studenog 2016.)

Etičko povjerenstvo - Istraživanje s ljudima (2018.)

Postupak priznavanja ECTS bodova iz znanstvenog rada (stari program) (4. listopada 2013.)

Interni sustav osiguravanja kvalitete Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnici i pravila:

Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (pročišćeni tekst) (7. rujna 2016.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (2016.)

Pravila za izbor kandidata na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti

The Rules for the Selection of Candidates at the Postgraduate Doctoral Study of Information and Communication Sciences - in English

Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (2010.)

Regulations on Doctoral Studies at the University of Zagreb (2010.) - in English

Pravila o priznavanju prethodnih postignuća doktoranada i kandidata za studij

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (pročišćeni tekst)

Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Pravila Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o međunarodnim dvojnim doktoratima znanosti (Sveučilište u Zagrebu)

Mentorski sustav i Pravilnik o mentorskom radu poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti

Dvojni doktorati (Cotutelle)

Poslovnik Savjeta poslodavaca

Obrasci:

Sveučilišni obrasci i molbe (Doctoral Forms - also available in English)

Obrazac dr. sc. – 01 – Prijava teme doktorskog rada (prijava putem OBAD-a)

Obrazac dr. sc. – 02 – Ocjena teme doktorskog rada

Obrazac dr. sc. – 03 – Odluka o odobravanju teme doktorskog rada

Obrazac dr. sc. – 04 – Godišnji doktorandov izvještaj (prijava putem OBAD-a)

Obrazac dr. sc. – 05 – Godišnji mentorov izvještaj

Obrazac dr. sc. – 06 – Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora

Obrazac dr. sc. – 07 – Zahtjev za odgodu javne obrane (prijava putem OBAD-a)

Obrazac dr. sc. – 08 – Upute za oblikovanje doktorskog rada

Obrazac dr. sc. – 08 – Upute za oblikovanje doktorskog rada (dvojni doktorat)

Obrazac dr. sc. – 09 – Godišnji izvještaj o radu studija

Obrazac dr. sc. – 10 – Izvještaj o ocjeni doktorskog rada

Obrazac dr. sc. – 11 – Zapisnik s obrane doktorskog rada– Zapisnik s obrane doktorskog rada

Obrazac prijave na studij

Izjava o financiranju i studiranju

Protokol obrane doktorskog rada

Opća molba

Etički kodeksi:

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu

Etički kodeks nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Strateški dokumenti:

Strategija istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu

Strategija internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu 2014.–2025.

Strategija sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu

Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu (2014.–2025.)

Strategija poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti 2015.–2020.

PhD program in Information & Communication Sciences: Research strategy 2015–2020 - in English

Brošure i informacije:

Zajedno do doktorata - Preporuke za mentore i doktorande

IDIZ-ov priručnik za mentoriranje mladih istraživača

Vodič kroz doktorske studije na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019.

Vodič kroz doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu (2017./2018.)

Vodič kroz doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu (2011.)

Smjernice, preporuke i korisni dokumenti:

Prenosive vještine u doktorskoj izobrazbi u Hrvatskoj

Europska povelja za istraživače / Kodeks o novačenju istraživača

Salzburg II preporuke