Ispitni rokovi

Ispitni rokovi 2020./2021.

Naziv kolegija / nastavnik: Arhivsko zakonodavstvo / Nositelj: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, Izvođač: dr. sc. Jozo Ivanović

Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 9.12.2020. u 11:00h - najava e-poštom      
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Baština i razvoj / doc. dr. sc. Darko Babić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Bibliografska organizacija II / izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić

U izvanrednom ispitnom roku ispiti se održavaju na kolegiju na Omegi (studenti koji nemaju lozinku, trebaju se javiti e mailom A. Barbarić).

Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 1. 12. 2020. u 10:00 Omega      
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Bibliometrija
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Časopisi i znanstvena komunikacija / izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 30. 11. 2020. - 12h  20. 1. 2021.  9. 6. 2021.  31. 8. 2021.
   3. 2. 2021.  16. 6. 2021.  7. 9. 2021.
   10. 2. 2021.  30. 6. 2021.  14. 9. 2021.
     

 

 

Naziv kolegija / nastavnik: Digitalna knjižnica II / prof. dr. sc. Daniela Živković

Ispit se održava isključivo kao e-test u Omegi. Studenti se samo trebaju prijaviti za odgovarajući rok u ISVU.

Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

Naziv kolegija / nastavnik: Dokumentacija u muzejima II / izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi

Naziv kolegija / nastavnik: Virtualni muzej / izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi

Naziv kolegija / nastavnik: Metapodaci za upravljanje gradivom / izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi

 

Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 

11.12.2020. u 13:00 sati Omega

U izvanrednom ispitnom roku ispiti se održavaju na kolegiju na Omegi. Prethodno je obavezno javiti se e-mailom G. Zlodiju najkasnije 3 dana prije ispitnog roka.

 

     
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima / dr.sc. Nives Mikelić Preradović, red. prof.
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 07.12.2020. Omega/online      
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / ime i prezime nastavnika: Elektronička obrazovna okruženja / prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Epistemologija informacijske znanosti, prof. dr. sc. Sonja Špiranec
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  9.12. Omega/Online      
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Informacijska politika
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Informacijske tehnologije u obrazovanju / prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 7.12.2020. u 14.00 sati u dvorani A212a

 
     
   

     

 

Naziv kolegija / nastavnik: Informacijsko zakonodavstvo i etika / izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 30. 11. 2020. - 12h  3. 2. 2021.  9. 6. 2021.  31. 8. 2021.
   10. 2. 2021.  16. 6. 2021.  7. 9. 2021.
   17. 2. 2021.  30. 6. 2021.  14. 9. 2021.

 

Naziv kolegija / nastavnik: Internetska kultura / prof. dr. sc. Radovan Vrana
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 30.11.2020. 13:00 Online/Omega  22.01.2021. 12:30 predrok  18.06.2021. 11:00  01.09.2021. 11:00
   03.02.2021. 11:00  30.06.2021. 11:00  08.09.2021. 11:00
   10.02.2021. 11:00  07.07.2021. 11:00  15.09.2021. 11:00
       
   * ispiti će biti održani online ili u prostoriji A-103 ovisno o epidemioškoj situaciji, o čemu će studenti biti obaviješteni prije termina ispita    

 

Naziv kolegija / nastavnik: Knjiga i čitanje / izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 1. 12. 2020.      
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Knjižnice i knjižnične zbirke I / izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 30. 11. 2020. - 10h  20. 1. 2021.  9. 6. 2021.  31. 8. 2021.
   3. 2. 2021.  16. 6. 2021.  7. 9. 2021.
   10. 2. 2021.  30. 6. 2021.  14. 9. 2021.
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Knjižnice i knjižnične zbirke II / izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 30. 11. 2020. - 10h 3. 2. 2021.  9. 6. 2021.  31. 8. 2021.
   10. 2. 2021.  16. 6. 2021.  7. 9. 2021.
   17. 2. 2021.   30. 6. 2021.  14. 9. 2021.
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Knjižnično upravljanje / prof. dr. sc. Radovan Vrana
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  30.11.2020. 13:00 Online/Omega  03.02.2021. 11:00  18.06.2021. 11:00  01.09.2021. 11:00
   10.02.2021. 11:00  30.06.2021. 11:00  08.09.2021. 11:00
   17.02.2021. 11:00  07.07.2021. 11:00  15.09.2021. 11:00
       
   * ispiti će biti održani online ili u prostoriji A-103 ovisno o epidemioškoj situaciji, o čemu će studenti biti obaviješteni prije termina ispita    

 

Naziv kolegija / nastavnik: Kulturni turizam /doc. dr. sc. Željka Miklošević
 IZVANREDNI - prosinac 2020.Zimski rokLjetni rokJesenski rok
 9.12.2020. (usmeni, online)      
 pismeni dio predati do 3.12.2020. (preko Omege)      
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Marketing baštine / doc. dr. sc. Darko Babić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Nakladništvo i knjižarstvo / prof. dr. sc. Daniela Živković

Molim studente da dolazak najave 48 sati prijem termina putem e-maila.

Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Narodne knjižnice / izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić

U izvanrednom ispitnom roku ispiti se održavaju na kolegiju na Omegi (studenti koji nemaju lozinku trebaju se javiti e mailom A. Barbarić).

Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 1. 12. 2020. u 11:00      
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Računarska lingvistika / izv.prof. dr. sc. Kristina Kocijan
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  25.01.2021. u 9:30  07.06.2021 u 9:30  13.09.2021. u 9:30
  01.02.2021. u 9:30  14.06.2021. u 9:30  20.09.2021. u 9:30
     21.06.2021. u 9:30  
 
Naziv kolegija / nastavnik: Veliki podatci / izv.prof.dr.sc. Kristina Kocijan
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  25.01.2021. u 10:30  07.06.2021 u 10:30  13.09.2021. u 10:30
  01.02.2021. u 10:30  14.06.2021. u 10:30  20.09.2021. u 10:30
     21.06.2021. u 10:30  
 
Naziv kolegija / nastavnik: Kvaliteta podataka / izv.prof.dr.sc. Kristina Kocijan
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  25.01.2021. u 11:00  07.06.2021 u 11:00  13.09.2021. u 11:00
  01.02.2021. u 11:00  14.06.2021. u 11:00  20.09.2021. u 11:00
     21.06.2021. u 11:00  

 5 

Naziv kolegija / nastavnik: Programiranje baze podataka / prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  7.12.2020. u 14.00 sati u dvorani A212a    
   
   
     

 

Naziv kolegija / nastavnik: Projektiranje informacijskih sustava / prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  7.12.2020. u 14.00 sati u dvorani A212a    
     
       
     

 

.

Naziv kolegija / nastavnik: Radionica kreativne nastave informatike / prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
     
     
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Uvod u istraživačke metode  / prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  7.12.2020. u 14.00 sati u dvorani A212a  
     
     
     

 

 


Naziv kolegija / nastavnik: Metodika nastave informatike 1 / prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

 


Naziv kolegija / nastavnik: Metodika nastave informatike 2 / prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Upravljanje i poslovanje u arhivima nositelj: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, izvođač: dr. sc. Jozo Ivanović
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 9.12.2020. u 12:00h - najava e-poštom      
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje arhivskim gradivom / prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 10.12.2020., 13h - Zoom      
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / ime i prezime nastavnika: Upravljanje informacijama i znanjem / prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 
     
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / ime i prezime nastavnika: Školske knjižnice / prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 
     
       
       
       

 

Naziv kolegija / ime i prezime nastavnika: Seminar iz UDK / prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Baze podataka u internetskom okruženju / dr. sc. Vedran Juričić, doc.
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 3.12.2020. u 9:30      
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Logičko programiranje / prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 3.12.2020. u 9:30      
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Mobilne aplikacije / dr. sc. Vedran Juričić, doc.
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 3.12.2020. u 9:30      
       
       
       

 

 

Naziv kolegija / nastavnik: Umjetna inteligencija /  dr. sc. Vjera Lopina
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

 

Naziv kolegija / nastavnik: Primjena računala u nastavi jezika (kolegij do 2016/2017) / prof. dr. sc. Sanja Seljan
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesensi rok
 10.12.2020. Omega online (satnica prema dogovoru)      
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Računalna analiza teksta i podataka / prof. dr. sc. Sanja Seljan
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  10.12.2020. Omega online (satnica prema dogovoru)      
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Prijevodne memorije kao prevodilački alati  / prof. dr. sc. Sanja Seljan
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  10.12.2020. u 15.00 Omega online      
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Digitalni resursi i prijevodne memorije / prof. dr. sc. Sanja Seljan
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 10.12.2020. u 15.00 Omega online      
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i 2 / prof. dr. sc. Sonja Špiranec
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  9.12. Omega/Online      
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Upravljanje u muzejima / prof. dr. sc. Žarka Vujić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Muzejske zbirke / prof. dr. sc. Žarka Vujić, doc. dr. sc. Helena Stublić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Osnove baštinske komunikacije / prof. dr. sc. Žarka Vujić, doc. dr. sc. Helena Stublić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Zaštita muzejskih zbirki / nositelj: doc. dr. sc. Helena Stublić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Digitalizacija i migracija dokumenata / prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  10.12.2020., 13h - Zoom      
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Digitalni arhivi / prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  10.12.2020., 13h - Zoom      
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Digitalizacija 3D objekata i prostora / prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
- predmet je zamrznut, preostali studenti neka se jave na konzultacije radi usmenog ispita
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

 

Naziv kolegija / nastavnik: Zaštita elektroničkog gradiva / prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
  10.12.2020., 13h - Zoom      
       
       
       

 

 

Naziv kolegija / nastavnik: Društveno-humanistička informatika / prof. dr. sc. Damir Boras, prof. dr. sc. Tomislava Lauc
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

 

 

Naziv kolegija / nastavnik: Interpretacija baštine / doc. dr. sc. Darko Babić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Muzejske izložbe / prof. dr. sc. Žarka Vujić, doc. dr. sc. Helena Stublić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Arhitektura muzeja / prof. dr. sc. Žarka Vujić, doc. dr. sc. Helena Stublić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

 

Naziv kolegija / nastavnik: Muzejska edukacija / doc. dr.sc. Željka Miklošević 
 IZVANREDNI - prosinac 2020.Zimski rokLjetni rokJesenski rok
 9.12.2020. (usmeni, online)      
 pismeni dio predati do 3.12.2020. (preko Omege)      
       
       
       

 

Naziv kolegija / ime i prezime nastavnika: Sustavi za organizaciju znanja / prof. dr. sc. M. Banek Zorica; doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Kombinatorika i grafovi / prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 4.12.2020. u 12:00      
       
       
       

 

 

Naziv kolegija / nastavnik: Informacijski izvori i sustavi u arhivima / nasl. doc. dr. sc. Vlatka Lemić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 3.12.2020., 8.30h - prethodna najava e-poštom radi dostave poveznice za Zoom      
       
       
       

 

 

Naziv kolegija / nastavnik: Povijest institucija u Hrvatskoj / prof. dr. sc. Stjepan Ćosić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 4.12.2020., 11h - prethodna najava e-poštom radi dostave poveznice za Zoom      
       
       
       

 

 

Naziv kolegija / nastavnik: Teorija sintaksne analize i primjene / prof. dr. sc. Sanja Seljan (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 10.12.2020. Omega online (satnica prema dogovoru)      
       
       
       

 

 

Naziv kolegija / nastavnik: Teorija prevođenja i primjene /
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

 

Naziv kolegija / nastavnik: Modeliranje jezika upravljano podatcima /
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       

\

 

  

Naziv kolegija / nastavnik: Nastava s primjenom računala / dr.sc. Sanja Kišiček
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik:Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika /  prof. Nives Mikelić Preradović, doc. dr. sc. Nikola Ljubešić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
 

 

Naziv kolegija / nastavnik: Korpusna leksikografija / dr.sc. Petra Bago, doc.
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 03.12.2020. 11:00 Zoom  02.02.2021. 10:00 Zoom  15.06.2021. 10:00 Zoom / A212a  07.09.2021. 10:00 Zoom / A212a
   16.02.2021. 10:00 Zoom  29.06.2021. 10:00 Zoom / A212a  21.09.2021. 10:00 Zoom / A212a
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Prikaz rječničkog znanja / dr.sc. Petra Bago, doc.
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 03.12.2020. 11:00 Zoom  02.02.2021. 10:00 Zoom  15.06.2021. 10:00 Zoom / A212a  07.09.2021. 10:00 Zoom / A212a
   16.02.2021. 10:00 Zoom  29.06.2021. 10:00 Zoom / A212a  21.09.2021. 10:00 Zoom / A212a
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Računalna obrada povijesnih tekstova / dr.sc. Petra Bago, doc.
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 03.12.2020. 11:00 Zoom  02.02.2021. 10:00 Zoom  15.06.2021. 10:00 Zoom / A212a  07.09.2021. 10:00 Zoom / A212a
   16.02.2021. 10:00 Zoom  29.06.2021. 10:00 Zoom / A212a  21.09.2021. 10:00 Zoom / A212a
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Uvod u leksikografiju / dr.sc. Petra Bago, doc.
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
 03.12.2020. 11:00 Zoom  02.02.2021. 10:00 Zoom  15.06.2021. 10:00 Zoom / A212a  07.09.2021. 10:00 Zoom / A212a
   16.02.2021. 10:00 Zoom  29.06.2021. 10:00 Zoom / A212a  21.09.2021. 10:00 Zoom / A212a
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Poslovne izvjesnice
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Upravljanje baštinom / doc. dr. sc. Darko Babić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Muzeologija i rodna perspektiva  / doc. dr. sc. Helena Stublić
Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok
       
       
       
       

 

Naziv kolegija / nastavnik: Sveučilišno knjižničarstvo / prof. dr. sc. Daniela Živković 

Ispit se održava isključivo kao e-test u Omegi. Studenti se samo trebaju prijaviti za odgovarajući rok u ISVU.

Izv. rokZimski rokLjetni rokJesenski rok