Raspored

Preliminarni raspored ak. god. 2019./2020.*

ZIMSKI SEMESTAR

___________________________________________________________________________________________________________

 1. godina studija

19. 10. 2019.

10.00 – 11.15 Uvod u studij; Predstavljanje sustava Omega (prof. dr. sc. S.. Špiranec, doc. dr. sc. T. Ivanjko), dvorana D-III

11.30 - 15.00 Osnove bibliotekarstva uz posjet NSK (prof. dr. sc. D. Živković)

26 10.  2019.

10.30 - 15.00 Osnove informacijske tehnologije (doc. dr. sc. T. Ivanjko), dvorana D-III

23. 11. i 24. 11. 2019.

10.30 - 16.00 Bibliografska organizacija I (izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić), dvorana D-III

07. 12. i 8. 12. 2019.

10.30 - 14.00 Sustavi za označivanje i pretraživanje I (predavanja, prof. dr. sc. Sonja Špiranec), dvorana D-VI

14.00 - 17.00 (subota, vježbe, grupa 1)

10.00 - 13.00 (nedjeja, vježbe, grupa 2)

11. 01.  2019.

10.30 - 15.00 Sveučilišno knjižničarstvo (prof. dr. sc. D. Živković), dvorana D-VI

18. 01. 2019.

10.30 - 15.00 Narodne knjižnice (izv. prof. dr. sc. A. Barbarić), dvorana D-VI

___________________________________________________________________________________________________________

 2. godina studija

19. 10. 2019.

12.00 – 15.00 Elektronička obrazovna okruženja (prrof. dr. sc. S. Špiranec) A-308

09. 11. 2019.

10.30 – 16.00 Digitalizacija i migracija dokumenata (prof. dr. sc. H. Stančić), dvorana D-III

30. 11. 2019.

10.30 - 17.00 Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave u šl. knjižnici // Upute za online kolegij Seminar iz UDK (prof. dr. sc. M. Banek Zorica); dvorana D-VI

07. 12. 2019.

10.30 - 15.00 Internetska kultura (izv. prof. dr. sc. R. Vrana) D-III

18. 01. 2019.

10.30 - 16.00 Digitalna knjižnica 1 i 2 (prof. dr. sc. D. Živković) D-IV

* Raspored je prodložan promjenama o kojima ćete pravodobno biti obaviješteni putem mrežne stranice. Molimo Vas da točne dvorane i vremena provjerite prije dolaska na predavanje.