Raspored

Preliminarni raspored - ak. god. 2023./2024.*

*Konačan raspored bit će objavljen u tjednu prije upisa

*Raspored je prodložan promjenama o kojima će studenti biti pravodobno obaviješteni putem mrežne stranice. Molimo studente da objavljene informacije o dvoranama i vremenu održavaja provjere prije početka predavanja.

_________________________________________________________________________________________________________

 1. godina studija

21. 10. 2023.

10.00 - 11.00 Uvod u studij (prof. dr. sc. Sonja Špiranec), D-VI

11.00 - 14.00 Elektronička obrazovna okruženja, A-308 (prof. dr. sc. Sonja Špiranec) ili Internetska kultura (prof. dr. sc. Radovan Vrana), D-VI

28. 10. 2023.

10.00 - 16.00 Bibliografska organizacija I (prof. dr. sc. Ana Barbarić), D-VI

10. 11. 2023. i 11. 11. 2023.

Sustavi za označivanje i pretraživanje I (prof. dr. sc. Sonja Špiranec)

10. 11. u 17.00 sati (predavanje putem Omege; kolegij je dostupan na: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=962 lozinka za pristup kolegiju:SOP23, s nastavom počinjemo u virtualnoj učionici Uvodne opaske -Tema 1)

11. 11. 9.30 - 12.00 Vježbe (grupa 1) A-103

11. 11. 12.00 - 14.30 Vježbe (grupa 2) A-103

25. 11. 2023.

10.00 - 14.00 Osnove informacijske tehnologije (izv. prof. dr. sc. Tomislav Ivanjko) A-308

2. 12. 2023.

10.00 - 14.00 Društveno korisno učenje (prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović) D-VI

16. 12. 2023.

10.00 - 14.00 Informacijske tehnologije u obrazovanju (prof. dr. sc. Krešimir Pavlina) A-212A

13. 01. 2024.

10.00 - 14.00 Narodne knjižnice (prof. dr. sc. Ana Barbarić) D-VI

___________________________________________________________________________________________________________

 2. godina studija

21. 10. 2023.

11.00 - 14.00 Elektronička obrazovna okruženja, A-308 (prof. dr. sc. Sonja Špiranec) ili Internetska kultura (prof. dr. sc. Radovan Vrana), D-VI

28. 10. 2023

10.00 - 15.00 Digitalna knjižnica I i Digitalna knjižnica II (izv. prof. dr. sc. Tomislav Ivanjko), A-308

25. 11. 2023.

10.00 - 14.00 Digitalizacija i migracija dokumenata, D-VI

16. 12. 2023.

10.00 - 14.00 Informacijske tehnologije u obrazovanju (prof. dr. sc. Krešimir Pavlina) A-212A

13. 01. 2024.

10.00 - 15.00 Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave (prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica) D-VI

Seminar iz UDK (održava se online, javiti se prof. dr. sc. Banek Zorica na e-mail)