Erasmus

erasmus

 

 

ERASMUS je program akademske mobilnosti Europske Unije. Pokrenut je 1987. godine s ciljem povećavanja mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja na visokim obrazovnim ustanovama u Europi te poticanja međusveučilišne suradnje. Program Erasmus omogućuje nastavnicima predavački i istraživački rad, a studentima studijski boravak ili obavljanje stručne prakse na inozemnim visokim učilištima.
Za sudjelovanje u programu Erasmus kandidati se prijavljuju na natječaje koje raspisuje Sveučilište u Zagrebu, a o prihvaćanju prijave i dodjeli Erasmus-stipendije odlučuju fakultetska povjerenstva.
Studenti se mogu prijaviti za boravak na jednom od sveučilišta s kojima Odsjek za informacijske i komunikacijske ima potpisan ugovor. Službena tablica sveučilišta s kojima Odsjek za anglistiku ima potpisan sporazum može se naći na Omegi.
Svi podaci o dokumentima potrebnima za prijavu na natječaj mogu se naći na fakultetskoj web stranici International cooperation – Student Mobility.

U dogovoru s ECTS koordinatoricom Odsjeka, student treba sastaviti popis kolegija koji ulaze u Ugovor o učenju (Learning Agreement)

Napraviti prijepis ocjena na engleskom jeziku (Transcript of Records) koji ovjerava ECTS koordinatorica.

Obrazac za Transcript of Records može se naći na fakultetskoj web stranici pod rubrikom International Cooperation – Student Mobility.

U slučaju naknadne izmjene kolegijâ (neodržavanje, promjena iz opravdanih razloga) student je o tome dužan obavijestiti svog ECTS-koordinatora. Također, na sveučilištu na kojem ostvaruje stipendiju treba ispuniti obrazac Changes to original proposed study programme / Learning Agreement te ga potvrditi kod tamošnjeg sveučilišnog ECTS-koordinatora, a nakon povratka kod odsječkoga i fakultetskoga ECTS-koordinatora matične institucije.

Studenti koji žele ići na stručnu praksu u inozemstvo dužni su sami pronaći instituciju koja će ih ugostiti. Pojedinosti se mogu naći u Ugovoru o stručnoj praksi – Training Agreement

Također se pojedinosti mogu naći na stranicama Filozofskog fakulteta pod International cooperation.