Naslovnica

Naziv kolegija: Kulturni turizam

Ime nastavnika: Željka Miklošević

Broj ECTS bodova: 3

Jezik: hrvatski
Status kolegija: obvezatni - izborni
Oblik nastave: 1 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno (1+1+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta

Cilj kolegija: Spoznati osnovne odnose između gospodarske djelatnosti turizma i muzeologije; razumjeti osnovne pojmove kulturnog turizma; na povijesnoj razini upoznati se s razvojem kulturnog turizma u svijetu i u Hrvatskoj; na praktičnoj razini upoznati se s postojećim kulturno-turističkim atrakcijama, organizacijama i institucijama koje se bave razvojem kulturnog turizma.

 

Sadržaj kolegija: (po tjednima)
1. Pojam turizma;
Pojam kulturnog turizma
2.
Povijestturizma
3. Oblici
turizama- osnovni vidovi kulturnog turizma
4.
Kulturni turisti: zahtjevi turističke potražnje, identifikacija kulturno turističkih potencijala
5.
Pojam, sadržaj, identitet i razvoj kulturno-turističke destinacije
6.
Prezentacija baštine u kulturnom turizmu
7.
Interpretacija baštine u kulturnom turizmu
8.
Razvoj i klasifikacija turističkih atrakcija
9.
Zajednica i kulturni turizam – kvaliteta interakcija u turizmu, kulturne razlike u turizmu
10.
Turizam i prostor
11.
Pojam održivosti u turizmu – zaštita baštine u kulturnom turizmu
12.
Rizici upotrebe baštine u turizmu
13.
Partnerstvo sektora; Mreže institucija
14.
Konkurentnost kulturnog turizma

 

Obvezna literatura:

  1. McKercher, B. Du Cros Hilary. Cultural tourism. Claredon Press, Oxford, 2002.
  2. Strategija za razvoj kulturnog turizma RH, Institut za turizam Zagreb, 2003.

 

Preporučena:

  1. Diekman, Anya. Zaštita graditeljske baštine nasuprot turizmu: Belgijsko istraživanje.TURIZAM, 2002., str. 267.-284.
  2. Pasakova, M. Životni ciklus destinacije povijesnog grada. TURIZAM, 2002, str. 251.-266.

Način polaganja ispita: pismeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.