Naslovnica

Naziv kolegija: Muzejske izložbe
Ispit: zajednički praktični zadaci i pisana provjera

Sadržaj:

Uvod - Pojam i priroda izložbe na teoretskoj razini; Povijesni pregled izlaganja;; Vrste izložaba u muzejskom okolišu; Stilovi izlaganja - estetski, edukativni, evokativni itd.; Izložbena praksa : sastavnice postupka oblikovanja izložbe - od planiranja do tehničke izvedbe; Osnovni elementi izložbe – organizacija sadržaja i orijentacija u prostoru; boja; svjetlo; odnos prema predmetima - predmeti kao informacije, simboli i dragocjenosti; Legende; Evaluacija izložaba: pojam, tipologija, metodologija. Oblikovanje postera kao minimalističke izložbe; Zaključak.

Cilj:

Upoznati studenate s teorijskim diskursom o muzejskim izložbama, ali i s izložbenom praksom; pripremiti ih za samostalno izvođenje izložbenih projekata, te na osnovnoj razini za vrednovanje izložaba.

Obvezna literatura:

Albaneže, N. Interpretacija i izložbena komunikacija. Zbornik II. Kongresa povjesničara umjetnosti RH. http://hart.hr/uploads/documents/578.pdf

Gregurević, G. Izložba kao način komunikacije u školi. Zagreb: FF, 2003.

(U sebi sadrži osnovne elemente izložbe po M. Belcher. Exhibitions in museum, Leicester, 1992.)

Kovačić, Ž. Muzejski postav iz kuta arhitekata. Informatica museologica, br. 1-2, 1989, str.29-31.

Vujić, Ž. Izložba u Zagrebu 1881. godine. Život umjetnosti, br. 56-57, 1995, str. 14 - 19.

+ web-izvori koji će biti dani naknadno