Naslovnica

Naziv kolegija: Arhitektura muzeja

Sadržaj kolegija:


Uvod: arhitektura muzeja kao osobita graditeljska vrsta; Analiza funkcija muzeja i njihov preslik u organizaciji prostora i na oblikovanje zgrade; Perspektive sagledavanja arhitekture muzeja; Povijest muzejske arhitekture – Europa i svijet; Muzejska i galerijska arhitektura u Hrvatskoj i Zagrebu; Suvremena muzejska arhitektura; Prenamijenjene zgrade za muzeje – adaptacije (Zagreb – London); Proces izgradnje nove muzejske zgrade; Važnost funkcionalnog muzeološkog programa; Tipologija prostora - zoniranje; Posebni zahtjevi mikroklime; Osvjetljenje u muzejima; Upravljanje muzejskom zgradom; Zaključak