Naslovnica

Naziv kolegija: Upravljanje informacijama i znanjem

ECTS bodovi: 6

Jezik : hrvatski

Trajanje : 1 semestar

Status : obvezan

Oblik : 2 sata predavanja i 2 sata seminara

Uvjeti : Organizacija znanja

Ispit : usmeni, seminarski rad

Način provjere znanja: seminarski rad i položen ispit.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, seminari, OMEGA (e-learning)

 

Sadržaj :

Društvo znanja i društvene promjene. Znanje, organizacija i upravljanje. Novi modeli rada: Radnici znanjem (informatori) i voditelji znanja (organizatori informacijskih procesa). Razlika upravljanja znanjem i intelektualnim kapitalom. Stvaranje i razmjena informacija i znanja. Organizacija informacija i znanja, upravljanje znanjem i mjerenje. Organizacija i upravljanje u znanosti, obrazovanju, profitnim i neprofitnim organizacijama. Organizacijsko znanje, podrška za poslovne procese. Upravljanje znanjem u informacijskim institucijama. primjena teorijskih saznanja koja se ogledaju u mnogim proizvodima informacijske i internetske tehnologije koja nalaze primjenu u svim vidovima upravljanja znanjem i informacijama.

 

Seminar:

Upravljanje znanjem i upravljenje dokumentima s ugrađenim sustavom za rukovanje dokumentima, baze znanja, praćenje diskusija, check- in / check out funkcionalnost, izrada suradničkih softvera za upravljanje znanjem koji su razvijeni prema tekućim projektima ustanova. Web sučelje za fleksibilan pristup krajnjih korisnika. Intuitivna klasifikacija dokumenata koja podržava hijerarhijsku strukturu. Automatska kontrola i korisnička kontrola. Napredne mogućnosti pretraživanja s filerima i punim tekstom.

 

Cilj – opće i specifične kompetencije :

Student će nakon odslušanih predavanja i rada u seminaru razumijeti teorijska i praktična načela i metode organizacije i upravljanja informacijama i znanjem. Razumijet će teorijska i praktična rješenja za potrebe suradnje i toka rada. Upoznat će izvore upravljanja preko aktivnosti kao što su praćenje zahtijeva, smještaj, raspored i vitalne dijelove o upravljanju projetima. Naučit će pronaći prave izvore za podršku projektu, steći vještine za planiranje i izbor najboljih izvora.

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

 

Literatura obvezna :

1. Bahra, N. Competitive knowledge management. London : Palgrave, 2001.

2. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2004.

3. Slavić, A. Semantički Web, sustavi za organizaciju znanja i mrežni standardi. // Informacijske znanosti u procesu promjena / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2005.

4. Svenonius, E. The intellectual foundation of information organization. Cambridge, Ma; London: The MIT Press, 2000.