Naslovnica

Naziv kolegija: Muzejske zbirke

Nastavnik: prof. dr.sc. Žarka Vujić
Opis kolegija: 3 ECTS boda

Trajanje: 1 (zimski) semestar

Status: obvezatan kolegij struke

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 seminara tjedno

Ispit: seminarski rad i usmeni razgovor
(DODATNE OBAVEZE STUDENATA: nazočnost 75%predavanjima i seminarima koji će se događati i izvan zgrade PA)

Sadržaj:
Teorije sabiranja. Sinkronijski pristup sabiranju:  stavovi sociologije i psihologije, karakteristike ponašanja privatnih sabirača, muški i ženski obrazac sabiranja itd;
Upravljanje muzejskim zbirkama: fizički i intelektualni dio zbirke, osobit muzejski materijal (ljudski ostaci u muzeju), problem originala kao muzejskog materijala, pojam i tipologija  falsifikata, sabiranje i dokumentacija suvremenog života i predmeta - ideja i kriteriji SAMDOK-a, filozofija Collectingneta;
Istraživanje i dokumentiranje predmeta zbirke: Odnos muzeologije prema temeljnim znanstvenim disciplinama - identiteti muzejskog predmeta; Modeli istraživanja predmeta baštine; Pojam connoisseura i njegova znanja nasuprot kustosovu; Dokumentiranje muzejskih predmeta kao dio postupka istraživanja; Dokumentiranje zbirke
Prezentiranje rezultata istraživanja.

Cilj:
Proširiti saznanja i praktične vještine savladane u okviru kolegija Osnove upravljanja muzejskim zbirkama: spoznati složenost fenomena sabiranja i stvaranja zbirki kako izvan baštinskih ustanova tako i u njima; naučiti oblikovati politiku i plan sabiranja; osposobiti studente za samostalno istraživanje predmeta zbirke, kao i za kreativno prezentiranje rezultata tih istraživanja.

Obvezna literatura:
1. Cannon-Brooks, P. Nature of the collection. u: Thompson, J.M.A. (Ed.). Manual of Curatorship. Butterworths: The Museum Association, str. 115-123.
2. Cedrenius, G; Johnsdotter, M. Suvremena dokumentacija - ne samo predmeti već i ljudska bića. Informatica museologica, vol. 25, 1994, 63-68.
3. Maroević, I. Uvod u muzeologiju. Poglavlja: Zaštita i istraživanje /proučavanje. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993, 169-199.
4. Ritzenthaler, M.L. i ostali. Upravljanje zbirkama fotografija. Poglavlja: 1, 3, 4. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2004.
5. Vujić, Žarka; Zlodi, Goran. Nova tehnologija i pristup muzejskim zbirkama: iskustvo zagrebačkih umjetničkih muzeja i galerija. Informatica museologica. 31, 2000, str. 25-31.