Naslovnica

Naslov kolegija: Marketing baštine
Naziv studija: Diplomski studij informacijskih znanosti
Naziv kolegija: Marketing baštine

Ime nastavnika: dr. sc. Darko Babić

Broj ECTS bodova: 6

Jezik: hrvatski

Izvođenje: V. godina / zimski semestar
Status kolegija: obvezatni
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sat seminara tjedno (2+2+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema

Cilj kolegija: Omogućiti studentima da razumiju osnove upravljačke tehnike marketinga bez uobičajenih mistifikacija; osposobiti studente za osnovnu metodologiju marketinga; omogućiti da se lako snađu u dodatnoj literaturi; pokazati osnovne principe koji vladaju u formiranju proizvoda i u odnosu prema korisnicima.

 

Sadržaj kolegija: (po tjednima)
1. Uvodno predavanje

2. Priroda suvremenosti Priroda baštine (vrijeme, povijest)

3. Korisnici

4. Umijeće komuniciranja baštine (sredstva, načini, partneri)

5. Baštinski proizvod, Kvaliteta proizvoda, Vrsnoća u baštinskoj struci

6. Prijatelji baštine

7. Utjecaj marketinga na instituciju

8. Tehnike marketinga, Marketinški plan, Marketinška mješavina

9. Evaluacija, SWOT analiza

10. Istraživanje tržišta-korisnika

11. Tehnike i metode marketinga

12. Planiranje i programiranje baštinskih institucija

13. Baština u marketingu mjesta i markiranju

14. Baština u stvaranju destinacija

 

Obvezna literatura:

  1. Kotler, Philip & Kotler, Neil. Museum Strategy and Marketing. San Francisco : Jossey-Bass, 1998  (ili 2nd edition iz 2008.)
  2. Sue Runyard ; Ylva French. The marketing and public relations handbook for museums, galleries and heritage attractions. Altamira Press, 2000.
  3. Richard Sandell & Robert R. Janes (ur.) Museum management and marketing. Routledge : Oxon-New York, 2007.
  4. Šola, Tomislav. Marketing u muzejima, ili o vrlini i kako je obznaniti. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2001.
  5. Lord, Barry; Lord, Gail Dexter. The Manual of Museum Planning. Altamira Press, 2000.

 

Preporučena:

  1. Morgan, Nigel; Prichard, Annette; Pride, Roger. Destination Branding. Oxford. Butterworth and Heinemann. 2002.
  2. Beigberder, Federic. 129,90kn. Zagreb. OceanMore. 2003.
  3. Barsamiam, David; Chomsky, Noam. Propaganda i javno mišljenje. Zagreb. Tridvajedan. 2001.

 

 

Način polaganja ispita: pismeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta : Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.