Naslovnica

Nastavnici: prof. dr. sc. Daniela Živković

ECTS bodovi: 6

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik: 2 sata predavanja i 1 sat seminara

Ispit: pismeni i seminarski rad

 

Sadržaj:

Definicije pojmova: nakladnik, izdavanje, raspačavatelj, knjižarstvo. Pojava i razvoj rukopisne knjige, tiskane knjige i elektroničke knjige. Materijal, cijena i raspačavanje. Tradicionalno i elektroničko nakladništvo. Tehnika tiska na zahtjev. Stvarne i mrežne knjižare. Sajmovi knjiga. Nakladnički i knjižarski katalozi. Povijesni pregled tiskarstva u Hrvatskoj. Suvremeno nakladništvo u Hrvatskoj. Statistički pokazatelji. Istraživanje tržišta knjige. Racionalizacija poslovanja u sektoru knjige. Razvitak sustava za brojčano označavanje i kôdiranje nakladničkih proizvoda (ISBN, DOI itd.). Metapodaci za potrebe različitih sustava poslovanja. Posjeti tiskari/izdavaču/sajmu knjiga. Izrada bibliografije Nakladništvo u Hrvatskoj.

Ishodi učenja: Studenti će nakon odslušanog kolegija poznavati razvitak nakladništva i knjižarstva (tradicionalnog i elektroničkog) te razumjeti primjenu identifikacijskih sustava u poslovanju tiskanom i elektroničkom građom.

 

Literatura:

1. Almanah hrvatskoga tiskarstva, nakladništva, novinstva, bibliotekarstva i knjižarstva s adresarom / autori Igor Gostl et al. Zagreb : Horizont press [etc], 1997.

2. Europske knjižnice i izazovi e-nakladništva / Europski ured za knjižnične, informacijske i dokumentacijske usluge (EBLIDA). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/clanovi/alib/datoteke/file/EBLIDA%20-%20Europske%20knjiznice%20i%20izazovi%20e-nakladnistva%20-%20HKD%20web.pdf

3. Horvat, A; Živković, D. Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.

4. Horvat, A. ; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Dostupno na: http://darhiv.ffzg.hr/2002/ (proučiti prema kazalu sve uz pojmove: nakladnici, nakladnički ugovor te str. 31-57, 159-161).

5. Hrvatska enciklopedija. Zagreb : LZ, 1999-2009. 11 sv. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/ ( natuknice: Knjižarstvo; Kugli, Stjepan; Nakladništvo; Tiskarstvo; pojedini nakladnici).

6. Klaić, V. Knjižarstvo u Hrvata. Zagreb : S. Kugli, 1922. (tiskarstvo Zagreba i još jedne regije po izboru)

7. Mrežne stranice nakladnika i knjižara.

8. Pelc, M. Pismo – knjiga – slika. Zagreb : Golden marketing, 2002. (izbor gore spomenutih tema za potrebe ovog kolegija)

9. Stipčević, A. Povijest knjige. 2. prošireno i dopunjeno izd. Zagreb : Matica hrvatska, 2006. (izbor gore spomenutih tema za potrebe ovog kolegija)

10. Tomašević, N.; Kovač, M. Knjiga, tranzicija, iluzija. Zagreb : "Ljevak", 2009.

11. Živković, D. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001. (str. 15-25, 49-52, 77-90, 101-135, 137-148, 167-203).

12. Živković, D. Nakladnici knjiga i nota u Hrvatskoj 1997/1998. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1997.

 

1. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER ARHIVISTIKA

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Stančić

Digitalni arhivi

PON

11:00

11:45

A308

Stančić

Digitalni arhivi

PON

11:45

12:30

A308

Stančić

Digitalizacija 3D objekata i prostora

UTO

09:30

11:00

A103

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

UTO

11:00

11:45

A308

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

UTO

11:45

12:30

A308

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

UTO

12:30

13:15

A308

Ivanović

Arhivsko zakonodavstvo

SRI

15:30

18:30

Arhiv

Lasić-Lazić

Sustavi za organizaciju znanja

ČET

10:15

11:45

A103


Jednopredmetni studij

 

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Ivanović

Arhivsko zakonodavstvo

2/0/2

6

Stančić

Digitalni arhivi

1/1/0

3

Lasić-Lazić

Sustavi za organizaciju znanja

1/1/0

3

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

18

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

1/2/0

5

Stančić

Digitalizacija 3D objekata i prostora

1/1/0

3

 

UKUPNO

 

30

 

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


Dvopredmetni studij

 

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Ivanović

Arhivsko zakonodavstvo

2/0/2

6

Stančić

Digitalni arhivi

1/1/0

3

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

6

Lasić-Lazić

Sustavi za organizaciju znanja

1/1/0

3

Stančić

Digitalizacija 3D objekata i prostora

1/1/0

3

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

1/2/0

5

 

UKUPNO

 

15

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.

 

2. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER ARHIVISTIKA

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Zlodi

Metapodaci za upravljanje gradivom

SRI

12:30

14:00

A212A


Jednopredmetni studij

 

       

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Zlodi

Metapodaci za upravljanje gradivom

1/0/1

3

 

Praksa - Diplomski studij

0/0/0

8

 

Diplomski rad

0/0/0

15

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

4

Stančić

Zaštita elektroničkog gradiva

1/1/0

3

 

UKUPNO

 

30

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


Dvopredmetni studij

 

       

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Zlodi

Metapodaci za upravljanje gradivom

1/0/1

3

 

Diplomski rad

0/0/0

15

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

0

 

UKUPNO

 

18

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


1. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER BIBLIOTEKARSTVO

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Vrana

Knjižnično upravljanje

PON

10:15

12:30

A103

Živković

Sveučilišno knjižničarstvo

PON

12:30

14:45

A104

Barbarić

Knjiga i čitanje

PON

14:45

16:15

A104

Barbarić

Narodne knjižnice

PON

17:45

19:15

A104

Barbarić

Narodne knjižnice

PON

19:15

20:00

A104

Barbarić

Bibliografska organizacija II

UTO

17:00

18:30

A308

Barbarić

Bibliografska organizacija II

UTO

18:30

20:00

A308

Barbarić

Bibliografska organizacija II

UTO

20:00

21:30

A308

Špiranec

Sustavi za označivanje i pretraživanje II

SRI

18:30

20:00

A212A

Špiranec

Sustavi za označivanje i pretraživanje II

SRI

20:00

21:30

A212A

Lasić-Lazić

Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1

ČET

09:30

12:30

A104

Banek Zorica
Špiranec

Elektronička obrazovna okruženja

ČET

15:30

17:00

A103

Špiranec

Sustavi za označivanje i pretraživanje II

ČET

15:30

16:15

A308

Banek Zorica
Špiranec

Elektronička obrazovna okruženja

ČET

17:00

17:45

A103


Jednopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Barbarić

Bibliografska organizacija II

2/0/2

6

Špiranec

Sustavi za označivanje i pretraživanje II

1/2/0

6

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

18

Vrana

Knjižnično upravljanje

2/1/0

6

Živković

Sveučilišno knjižničarstvo

2/0/0

6

Banek Zorica
Špiranec

Elektronička obrazovna okruženja

2/1/0

5

Barbarić

Knjiga i čitanje

1/1/0

3

 

UKUPNO

 

30

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


Dvopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Barbarić

Bibliografska organizacija II

2/0/2

6

Špiranec

Sustavi za označivanje i pretraživanje II

1/2/0

6

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

3

Vrana

Knjižnično upravljanje

2/1/0

6

Živković

Sveučilišno knjižničarstvo

2/0/0

6

Banek Zorica
Špiranec

Elektronička obrazovna okruženja

2/1/0

5

Barbarić

Knjiga i čitanje

1/1/0

3

 

UKUPNO

 

15

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.

 

2. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER BIBLIOTEKARSTVO

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Živković

Sveučilišno knjižničarstvo

PON

12:30

14:45

A104

Barbarić

Knjiga i čitanje

PON

14:45

16:15

A104

Barbarić

Narodne knjižnice

PON

17:45

19:15

A104

Barbarić

Narodne knjižnice

PON

19:15

20:00

A104

Banek Zorica
Špiranec

Elektronička obrazovna okruženja

ČET

15:30

17:00

A103

Banek Zorica
Špiranec

Elektronička obrazovna okruženja

ČET

17:00

17:45

A103


Jednopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

 

Praksa - Diplomski studij

 

8

 

Diplomski rad

 

15

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

7

Živković

Sveučilišno knjižničarstvo

2/0/0

6

Banek Zorica
Špiranec

Elektronička obrazovna okruženja

2/1/0

5

Barbarić

Knjiga i čitanje

1/1/0

3

 

UKUPNO

 

30

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


Dvopredmetni studij

 

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

 

Praksa - Diplomski studij

 

8

 

Diplomski rad

 

15

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

0

Živković

Sveučilišno knjižničarstvo

2/0/0

6

Banek Zorica
Špiranec

Elektronička obrazovna okruženja

2/1/0

5

Barbarić

Knjiga i čitanje

1/1/0

3

 

UKUPNO

 

23

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.

 

1. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER INFORMATIKA – ISTRAŽIVAČKI

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

UTO

11:00

11:45

A308

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

UTO

11:45

12:30

A308

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

UTO

12:30

13:15

A308

Seljan

Računalni gramatički modeli

SRI

14:00

15:30

A212A

Seljan

Računalni gramatički modeli

SRI

15:30

16:15

A212A

Seljan

Računalni gramatički modeli

SRI

16:15

17:00

A212A

Dovedan Han

Teorija sintaksne analize i primjene

ČET

12:30

15:30

A212A

Lopina

Umjetna inteligencija

PET

11:00

12:30

A308


Jednopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Dovedan

Teorija sintaksne analize i primjene

1/1/2

6

Seljan

Računalni gramatički modeli

1/1/1

5

Mateljan

Umjetna inteligencija

1/1/0

3

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

1/2/0

5

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

11

 

UKUPNO

 

30

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


Dvopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Dovedan

Teorija sintaksne analize i primjene

1/1/2

6

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

9

Seljan

Računalni gramatički modeli

1/1/1

5

Mateljan

Umjetna inteligencija

1/1/0

3

 

UKUPNO

 

15

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.

 

2. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER INFORMATIKA – ISTRAŽIVAČKI


Jednopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

 

Praksa - Diplomski studij

 

8

 

Diplomski rad

 

15

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

7

 

UKUPNO

 

30

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


Dvopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

 

Diplomski rad

 

15

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

0

 

UKUPNO

 

15

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


1. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER INFORMATIKA – NASTAVNIČKI

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Boras

Nastava s primjenom računala

PON

12:30

14:45

A212A

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

UTO

11:00

11:45

A308

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

UTO

11:45

12:30

A308

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

UTO

12:30

13:15

A308

Lasić-Lazić

Metodika nastave informatike 1

ČET

09:30

12:30

A104

Lopina

Umjetna inteligencija

PET

11:00

12:30

A308


Jednopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Mateljan

Umjetna inteligencija

1/1/0

3

Lasić-Lazić

Metodika informatike 1

2/2/0

6

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

1/2/0

5

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

16

 

UKUPNO

 

30

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


Dvopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Lasić-Lazić

Metodika informatike 1

2/2/0

6

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

9

 

UKUPNO

 

15

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.

 

2. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER INFORMATIKA – NASTAVNIČKI

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Boras

Nastava s primjenom računala

PON

12:30

14:45

A212A


Jednopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

 

Diplomski rad

0/0/0

15

 

Praksa - Diplomski studij

0/0/0

8

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

7

 

UKUPNO

 

30

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


Dvopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

 

Diplomski rad

 

15

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

0

 

UKUPNO

 

15

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.

 

1. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER INFORMATOLOGIJA

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Boras

Nastava s primjenom računala

PON

12:30

14:45

A212A

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

UTO

11:00

11:45

A308

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

UTO

11:45

12:30

A308

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

UTO

12:30

13:15

A308

Tuđman

Bibliometrija

SRI

12:30

13:15

A308

Tuđman

Bibliometrija

SRI

13:15

14:00

A308

Tuđman

Bibliometrija

SRI

14:00

14:45

A308

Seljan

Računalni gramatički modeli

SRI

14:00

15:30

A212A

Seljan

Računalni gramatički modeli

SRI

15:30

16:15

A212A

Seljan

Računalni gramatički modeli

SRI

16:15

17:00

A212A

Lasić-Lazić

Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1

ČET

09:30

12:30

A104

Lasić-Lazić

Sustavi za organizaciju znanja

ČET

10:15

11:45

A103

Dovedan Han

Teorija sintaksne analize i primjene

ČET

12:30

15:30

A212A

Lopina

Umjetna inteligencija

PET

11:00

12:30

A308

 


Dvopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Tuđman

Epistemologija informacijske znanosti

1/2/0

5

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

10

Seljan

Računalni gramatički modeli

1/1/1

5

Dovedan

Teorija sintaksne analize i primjene

1/1/2

6

Lasić-Lazić

Sustavi za organizaciju znanja

1/1/0

3

Tuđman

Bibliometrija

1/2/0

5

Mateljan

Umjetna inteligencija

1/1/0

3

 

UKUPNO

 

15

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


2. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER INFORMATOLOGIJA

 

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Boras

Nastava s primjenom računala

PON

12:30

14:45

A212A

 


Dvopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

 

Diplomski rad

 

15

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

0

 

UKUPNO

 

15

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


1. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER MUZEOLOGIJE

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Vujić

Interpretacija baštine

PON

11:00

12:30

A104

Stančić

Digitalizacija 3D objekata i prostora

UTO

09:30

11:00

A103

Zlodi

Virtualni muzej

UTO

14:00

15:30

A103

Vujić

Muzejske izložbe

UTO

15:30

17:00

A103

Zlodi

Baština i razvoj

SRI

09:30

12:30

A308

Lasić-Lazić

Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1

ČET

09:30

12:30

A104

Vujić

Muzejska edukacija

ČET

09:30

11:00

A308


Jednopredmetni studij

 

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Šola

Baština i razvoj

2/2/0

6

Vujić

Muzejske izložbe

1/1/0

3

Zlodi

Virtualni muzej

1/1/0

3

Stančić

Digitalizacija 3D objekata i prostora

1/1/0

3

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

15

 

UKUPNO

 

30

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


Dvopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Šola

Baština i razvoj

2/2/0

6

Vujić

Muzejska komunikacija i izložbe

1/1/0

3

Vujić

Virtualni muzej

1/1/0

3

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

3

 

UKUPNO

 

15

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.

 

2. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER MUZEOLOGIJE

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Vujić

Interpretacija baštine

PON

11:00

12:30

A104

Vujić

Muzejska edukacija

ČET

09:30

11:00

A308


Jednopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Vujić

Arhitektura muzeja

1/1/0

3

Šola

Kulturni turizam

1/1/0

3

 

Praksa - Diplomski studij

0/0/0

8

 

Diplomski rad

0/0/0

15

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

1

 

UKUPNO

 

30

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.


Dvopredmetni studij

Nositelj

Naziv kolegija

Satnica (P/S/V)

ECTS bodovi

Šola

Kulturni turizam

1/1/0

3

Vujić

Arhitektura muzeja

1/1/0

3

 

Praksa - Diplomski studija - MUZ - DP - 60 sati

0/0/0

4

 

Diplomski rad

0/0/0

10

 

IZBORNI KOLEGIJI*

 

0

 

UKUPNO

 

20

* Svi predmeti diplomskog studija informacijskih znanosti su izborni predmeti studentima studija. To znaci, ako im je predmet obvezan u okviru odabranog smjera, onda su svi predmeti drugih smjerova izborni.

Naziv kolegija: Kulturni turizam

Ime nastavnika: Željka Miklošević

Broj ECTS bodova: 3

Jezik: hrvatski
Status kolegija: obvezatni - izborni
Oblik nastave: 1 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno (1+1+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta

Cilj kolegija: Spoznati osnovne odnose između gospodarske djelatnosti turizma i muzeologije; razumjeti osnovne pojmove kulturnog turizma; na povijesnoj razini upoznati se s razvojem kulturnog turizma u svijetu i u Hrvatskoj; na praktičnoj razini upoznati se s postojećim kulturno-turističkim atrakcijama, organizacijama i institucijama koje se bave razvojem kulturnog turizma.

 

Sadržaj kolegija: (po tjednima)
1. Pojam turizma;
Pojam kulturnog turizma
2.
Povijestturizma
3. Oblici
turizama- osnovni vidovi kulturnog turizma
4.
Kulturni turisti: zahtjevi turističke potražnje, identifikacija kulturno turističkih potencijala
5.
Pojam, sadržaj, identitet i razvoj kulturno-turističke destinacije
6.
Prezentacija baštine u kulturnom turizmu
7.
Interpretacija baštine u kulturnom turizmu
8.
Razvoj i klasifikacija turističkih atrakcija
9.
Zajednica i kulturni turizam – kvaliteta interakcija u turizmu, kulturne razlike u turizmu
10.
Turizam i prostor
11.
Pojam održivosti u turizmu – zaštita baštine u kulturnom turizmu
12.
Rizici upotrebe baštine u turizmu
13.
Partnerstvo sektora; Mreže institucija
14.
Konkurentnost kulturnog turizma

 

Obvezna literatura:

 1. McKercher, B. Du Cros Hilary. Cultural tourism. Claredon Press, Oxford, 2002.
 2. Strategija za razvoj kulturnog turizma RH, Institut za turizam Zagreb, 2003.

 

Preporučena:

 1. Diekman, Anya. Zaštita graditeljske baštine nasuprot turizmu: Belgijsko istraživanje.TURIZAM, 2002., str. 267.-284.
 2. Pasakova, M. Životni ciklus destinacije povijesnog grada. TURIZAM, 2002, str. 251.-266.

Način polaganja ispita: pismeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

Naziv kolegija: Arhitektura muzeja

Sadržaj kolegija:


Uvod: arhitektura muzeja kao osobita graditeljska vrsta; Analiza funkcija muzeja i njihov preslik u organizaciji prostora i na oblikovanje zgrade; Perspektive sagledavanja arhitekture muzeja; Povijest muzejske arhitekture – Europa i svijet; Muzejska i galerijska arhitektura u Hrvatskoj i Zagrebu; Suvremena muzejska arhitektura; Prenamijenjene zgrade za muzeje – adaptacije (Zagreb – London); Proces izgradnje nove muzejske zgrade; Važnost funkcionalnog muzeološkog programa; Tipologija prostora - zoniranje; Posebni zahtjevi mikroklime; Osvjetljenje u muzejima; Upravljanje muzejskom zgradom; Zaključak

Naslov kolegija: Marketing baštine
Naziv studija: Diplomski studij informacijskih znanosti
Naziv kolegija: Marketing baštine

Ime nastavnika: dr. sc. Darko Babić

Broj ECTS bodova: 6

Jezik: hrvatski

Izvođenje: V. godina / zimski semestar
Status kolegija: obvezatni
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sat seminara tjedno (2+2+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema

Cilj kolegija: Omogućiti studentima da razumiju osnove upravljačke tehnike marketinga bez uobičajenih mistifikacija; osposobiti studente za osnovnu metodologiju marketinga; omogućiti da se lako snađu u dodatnoj literaturi; pokazati osnovne principe koji vladaju u formiranju proizvoda i u odnosu prema korisnicima.

 

Sadržaj kolegija: (po tjednima)
1. Uvodno predavanje

2. Priroda suvremenosti Priroda baštine (vrijeme, povijest)

3. Korisnici

4. Umijeće komuniciranja baštine (sredstva, načini, partneri)

5. Baštinski proizvod, Kvaliteta proizvoda, Vrsnoća u baštinskoj struci

6. Prijatelji baštine

7. Utjecaj marketinga na instituciju

8. Tehnike marketinga, Marketinški plan, Marketinška mješavina

9. Evaluacija, SWOT analiza

10. Istraživanje tržišta-korisnika

11. Tehnike i metode marketinga

12. Planiranje i programiranje baštinskih institucija

13. Baština u marketingu mjesta i markiranju

14. Baština u stvaranju destinacija

 

Obvezna literatura:

 1. Kotler, Philip & Kotler, Neil. Museum Strategy and Marketing. San Francisco : Jossey-Bass, 1998  (ili 2nd edition iz 2008.)
 2. Sue Runyard ; Ylva French. The marketing and public relations handbook for museums, galleries and heritage attractions. Altamira Press, 2000.
 3. Richard Sandell & Robert R. Janes (ur.) Museum management and marketing. Routledge : Oxon-New York, 2007.
 4. Šola, Tomislav. Marketing u muzejima, ili o vrlini i kako je obznaniti. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2001.
 5. Lord, Barry; Lord, Gail Dexter. The Manual of Museum Planning. Altamira Press, 2000.

 

Preporučena:

 1. Morgan, Nigel; Prichard, Annette; Pride, Roger. Destination Branding. Oxford. Butterworth and Heinemann. 2002.
 2. Beigberder, Federic. 129,90kn. Zagreb. OceanMore. 2003.
 3. Barsamiam, David; Chomsky, Noam. Propaganda i javno mišljenje. Zagreb. Tridvajedan. 2001.

 

 

Način polaganja ispita: pismeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta : Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.