Naslovnica

Naziv kolegija: Digitalizacija 3D objekata i prostora

Nastavnik: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

Ljetni semestar

 

Sadržaj:


Predavanja sadržajno pokrivaju postupke i metode digitalizacije trodimenzionalnih kulturno-spomeničkih objekata i prostora, njihove vizualizacije u virtualnom prostoru, te upravljanje digitalnim 3D baštinskim objektima. Kolegij daje uvid u tehnike digitalizacije volumena (umjetnina, reljefa, skulptura, pročelja, građevina, prostora itd.) koje rezultiraju trodimenzionalnim prostornim modelima koji predstavljaju jednu od brojnih mogućnosti zaštite, očuvanja i prezentacije baštine, ali i izrade fizičkih objekata iz virtualnih 3D modela. Objašnjavaju se postupci i metode geografske i prostorne (GIS) analize. Obrazlaže se važnost kvalitetne organizacije, upravljanja i prezentacije digitalizirane baštine.

1. Uvodno izlaganje, Prostorne analize Macro, Mezzo i Micro razine
2. “BIS Machine“ metoda
3. Digitalizacija volumena - arhitektura i skulptura
4. 3D modeliranje i izrada virtualnih modela
5. Moguće razine preciznosti digitalizacije i modeliranja
6. Baza podataka
7. Pojam replike u umjetnosti
8. Reprodukcija
9. Rekonstrukcija objekata
10. Različiti oblici izrade
11. Sanacija umjetnina
12. Zaštita umjetnina i devastacija - rat, terorizam, nemar, vrijeme
13. Projekti u domeni očuvanja kulturne baštine
14. Različiti projekti obnove uz 3D obradu, strojna obrada, prototyping, itd.
15. BIMS- cjelovita metoda za pravljanje spomenicima kulture

Uz ovih 15 sati izlaganja planira se realizirati terenska i praktična nastavu (u cjelosti ili dio od navedenoga).
1. Posjet centrima koji djeluju i koriste nove tehnologije u procesima zaštite i obnove spomenika kulture
2. Izrada 3D virtualnog modela objekta (stereofotogrametrija ili 3D modeliranje)
3. Retuš i djelomična rekonstrukcija objekta
4. Posjet klesarskoj radionici S.Lucić u Sv.Nedjelji