Naslovnica

Naziv kolegija: Sustavi za označivanje i pretraživanje 2
Nastavnik: dr. sc. Sonja Špiranec, izv. prof.
ECTS-bodovi: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar
Status: obvezni za bibliotekarstvo, izborni za ostale
Oblik nastave: predavanja, seminar, vježbe
Uvjeti za upis kolegija: Sustavi za označivanje i pretraživanje 2

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU 2020: nastava počinje uvodnim predstavljanjem kolegija 12. 03. 2020. u 15.30

Cilj kolegija:
Cilj je kolegija upoznati studente s različitim vrstama sustava za označivanje, specifično predmetnim sustavima, tezaurusima, ontologijama i folksonomijama, te s teorijskim okvirima i praktičnim polazištima procesa označivanja.
Studenti će:
1. znati usporediti sustave za označivanje 2. protumačiti proces označivanja 3. prokomentirati različite kriterije kvalitete u p procesu sadržajnog označivanja, 4. razumjeti razlike između klasifikacija, predmetnih odrednica i tezaurusa 5. konstruirati kontrolirane rječnike/tezauruse 6. istražiti različite sustave za označivanje 7. kritički procijeniti trendove u primjeni indeksnih jezika u odnosu na suvremena informacijska okruženja.

 

Sadržaj:
Predmetni pristup informacijama i predmetne pristupnice. Metode i rezultati sadržajne obrade. Proces označivanja i kvaliteta označivanja. Problem predmetne analize i očemnost. Dimenzije očemnosti: iscrpnost i specifičnost. Objektivna i subjektivna paradigma u sadržajnom označivanju. Automatsko predmetno označivanje.  Tezaurusi: standardi, struktura i izgradnja. Predmetne odrednice: prednosti, nedostaci, budućnost. Načela jezika predmetnih odrednica. Ontologije i folksonomije.

 

Literatura:
1. Albrechtsen, Hanne. Subject analysis and indexing: rrom automated indexing to domain analysis. // The Indexer  18, 4(1993), 219-224.
2. Beghtol, Clare. Bibliographic classification theory and text Linguistics: aboutness analysis, intertextuality and the cognitive act of classifying documents. // Journal of documentation 42, 2(1986), 84-113.
3. Hjorland, Birger. Towards a theory of aboutness, subject, topicality, theme, domain, field, content . . . and relevance. // Journal of the american society for information science and technology 52, 9(2001), 774-778
4. Mai, Jens-Erik. Analysis in indexing: document and domain centered approaches. // Information processing and management 41(2005), 500-611.
5. Svenonius, E. Intelektualne osnove organizacije informacija. Lokve:Benja, 2005.
6. Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav. Predmetni jezici s korisničkim jamstvom: što možemo naučiti od folksonomija? // 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / Hassenay, Damir. ; Krtalić, Maja (ur.). - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo , 2012. 57-72.

Dodatna literatura:
1. Peters, Isabella, Folksonomies: indexing and retrieval in Web 2.0. Berlin: De Gruyter Saur, 2009.
2. Špiranec, S.; Ivanjko, T. Korisničko označivanje tekstualnih i vizualnih informacija: što mogu očekivati AKM ustanove? 16. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske strukture : zbornik radova / Tomašević, Nives ; Despot, Ivana (ur.). - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo , 2013. 66-79.
3. Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Web 2.0 i Semantički web: ista ili različita odredišta? / 11. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / Willer, Mirna (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008. Str. 27-43.
Način polaganja ispita: usmeni ispit, seminar, koncipiranje kontroliranog rječnika