Naslovnica

Naziv kolegija: Suvremeni mediji u teoriji i praksi

Nositelj: prof. dr. sc. J. Jurišić

Izvođač: prof. dr. sc. J. Jurišić

ECTS-bodovi: 10

Jezik: Hrvatski

Trajanje: jedan semestar, zimski

Status: izborni kolegij

Cilj kolegija:

 

Upoznati polaznike s teoretskim i praktičnim aspektima osobitosti i funkcioniranja suvremenih medija i, prvenstveno, njihove primarne djelatnosti - novinarstva. Pratit će se teoretske i praktične promjene u djelovanju i ulogama medija i novinara u društvu, s naglaskom na drugu polovinu 20. i 21. stoljeće. Proučavati će se osobitosti suvremenih masovnih medija i novinarstva u uvjetima tehnoloških i društvenih promjena te ekonomske krize.

Sadržaj kolegija:

 

Vrste i osobitosti masovnih medija; Tradicionalni (mainstream) i novi mediji; tradicionalne i nove uloge medija; tradicionalni i novi oblici poslovanja medija;

Novinarstvo – od profesije do industrije; pet modela u razvoju novinarstva: novinarstvo provjere, novinarstvo tvrdnje, novinarstvo potvrđivanja, novinarstvo interesnih grupa, novinarstvo mješavine (komparacije, recikliranja);

Razvoj doktrina novinarstva – od istine, preko odgovornosti, objektivnosti, uravnoteženosti i poštenja do neutralnosti; churnalism – bućkuriš novinarstvo; kloniranje informacija;

Uloge novinara – od bilježnika, ispitivača, gatekeepera, istraživača, watchdoga do laptopdoga;

Vijest – od pokretača demokratskog društva do njegovog rušitelja; kako je obrnuta piramida obrnula svijet; senzacionalizam i žuto novinarstvo kao demokratske vrijednosti; kanibalizam vijesti; infotainment;

Utjecaj tehnologije na medije i novinarstvo; konvergencija medija; konvergirano novinarstvo; konvergirane redakcije i konvergirani novinari; Internet kao masovni medij; internetsko novinarstvo; društveni mediji; mjesto i uloga društvenih medija u novinarstvu;

Mediji i politika; mediji – od kontrolora do kontroliranih; politika na kružnom putu: od strogog upravitelja medijima u autoritarnim i totalitarnim režimima, preko promatrača u demokraciji do skrivenog upravitelja u neoliberalizmu; medijski moguli i politika;

Mediji i njihova publika; (ne)vjerodostojnost medija; (ne)povjerenje publike u medije; paradoks: od konzumera do prozumera, od aktivnog do pasivnog društva; tehnike medijske manipulacije publike.

Obavezna literatura:

 

Coleman, S., Ross, K. 2010. The Media and the Public: “Them” and “Us” in Media Discourse. Oxford: Wiley-Blackwell.Davies, N. 2009. Flat Earth News. London: Vintage.Fenton, N. (ed), 2010. New Media, Old News: Journalism & Democracy in the Digital Age. London: SAGE Publications Ltd.

Fenton, T., 2005. Bad News: The Decline of Reporting, the Business of News, and the Danger to Us All, New York: HarperCollins Publishers.Franklyn, B., Carlson, M. 2011. (eds.):  Journalism, sources and credibility: New perspectives, Abingdon, Oxon: Routledge.Fuller, J. 2010. What Is Happening to News, The University of Chicago Press, Chicago.Keen, A. Kult amatera: kako blogovi, MySpace, YouTube i ostali suvremeni mediji koje stvaraju korisnici uništavaju našu ekonomiju, kulturu i vrijednosti, Zagreb, Fraktura, 2008.Kovach, B., Rosenstiel T., 2001. The Elements of Journalism: What Newspapers Should Know and the Public Should Expect, New York: Three Rivers Press.Kovach, B., Rosenstiel, T., 2010. Blur: How to know what's true in the age on information overload, Bloomsbury, New York.Lee-Wright P., Phillips A., Witschge T. 2012. Changing Journalism. London: Routledge.


Napoli, P.M., 2011. Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media Audiences, New York: Columbia University Press.Rendall, D. 2011. The Universal Journalist, 4th ed., London: Pluto Press.Schudson, M. 2011. The Sociology of News. New York: W.W. Norton & Company.Wu, T. 2011. The Master Switch: The Rise and Fall of Information Emipres, New York: Vintage books.

 

Dopunska literatura:

Bennett, W.L. 2009. News: The Politics of Illusion, 8th ed, New York: Pearson Longman.Carpentier, N. 2011. Media and Participation: A site of ideological-democratic struggle, Bristol: Intellect.Curran, J. 2011. Media and Democracy, London: Routledge.Couldry, N., Livingstone, S., Markham, T. 2010, Media Consumption and Public Engagement: Beyond the Presumption of Attention (Consumption and Public Life), London: Palgrave McMillan.Dahlgren, P. 2009. Media and Political Engagement: Citizens, Communication and Democracy (Communication, Society and Politics), Cambridge: Cambridge University Press.Farell, M. Cupito, M.C., 2010. Newspapers: A Complete Guide to the Industry, New York: Peter Lang Publishing.Gans, H.J. 2003. Democracy and the News, Oxford: Oxford University Press.Maštruko, O. Zameo ih internet, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.McChesney, R.W., Pickard, W. 2011. Will the Last Reporter Please Turn Out the Lights: The Collapse of Journalism and What Can Be Done To Fix It, New York: The New Press.McQuail, D. 2011. Mass Communication Theory. 6th ed. London: SageMcQuail, D. 2013. Media and Society, London: Sage.Lunt, P., Livingstone, S., 2012. Media Regulation: Governance and the Interests of Citizens and Consumers, London: Sage.

Schudson, M. 2008. Why Democracies Need an Unlovable Press, Cambridge: Polity Press. 

Br. Ime i prezime Naslov disertacije Godina
1 Mira Mikačić Teorijske osnove sustava za izradbu predmetnog kataloga 1990.
2 Tatjana Aparac-Gazivoda Mogućnost teorije bibliotekarstva 1991.
3 Zdravko Dovedan Jedan model sintaktičke analize jezika za programiranje 1992.
4 Peter Jan Abraham Van Mensch Towards a methodology of museology 1993.
5 Maja-Marija Jokić Interakcija korisnika i elektroničkih baza podataka u knjižnicama: na primjeru korištenja CD ROM tehnike 1995.
6 Marina Fruk (Čizmić Horvat) Županova Croatia u kulturnom životu Hrvatske 1996.
7 Vladimir Mateljan Utjecaj redundancije u bazi podataka na brzinu obrade 1996.
8 Lajos Szirovicza Statistička analiza populacijske strukture primjenom lingvističkih i kontinuiranih morfoloških svojstava: prilog antropološkim istraživanjima istočnog Jadrana 1997.
9 Branko Bubenik Arhiviranje audiovizualnih dokumenata i promjena televizijskih tehnologija 1997.
10 Zvjezdana Dukić Komunikacijska struktura u hrvatskoj znanosti 1997.
11 Žarka Vujić Pojam muzeja i oblici sabiranja u Hrvatskoj u 17. stoljeću 1998.
12 Azem Kožar Spoznaje o zaštiti arhivske građe u ratnim okolnostima 1998.
13 Damir Boras Teorija i pravila segmentacije teksta na hrvatskom jeziku 1998.
14 Jelka Petrak Vrednovanje znanstvenih postignuća Sveučilišta u Zagrebu (1986.-1994.) temeljem science citation indeksa: jesu li takve analize dijelom knjižničnog diskursa? 1998.
15 Dora Sečić Kraljevska sveučilišna knjižnica u Zagrebu 1874-1918.: prinosi proučavanju i vrednovanju razvoja srednoeuropske knjižnice s dvojnom funkcijom 1998.
16 Irena Sapač Vrednovanje informacijskih izvora u sveučilišnom knjižničnom sustavu 1998.
17 Maja Žumer Elektroničke nacionalne bibliografije: načela odabira građe i oblikovanja sučelja 1999.
18 Vesna Oluić-Vuković Vremenska komponenta u informetrijskim razdiobama 1999.
19 Melita Ambrožič Utvrđivanje uspješnosti poslovanja visokoškolskih knjižnica: od kvantitativnih do kvalitativnih pokazatelja 1999.
20 Mirna Willer Zadaci kataloških jedinica u strojno čitljivom abecednom katalogu 2000.
21 Daniela Živković Suvremeni oblici knjige: doprinos znanosti o knjizi 2000.
22 Tomislava Lauc Problemi obrade prirodnog jezika u sustavima za pretraživanje obavijesti putem pretraživanja punoga teksta na hrvatskome književnom jeziku 2001.
23 Aleksandra Uzelac Utjecaj novih informacijskih tehnologija na kulturni razvoj: uloga virtualnih mreža 2003.
24 Ljubica Bakić-Tomić Komunikološko-menadžerski profil rukovoditelja u hrvatskoj policiji 2003.
25 Radovan Vrana Utjecaj mrežnih izvora informacija na razvoj znanstvene komunikacije u društvenim znanostima u Hrvatskoj 2003.
26 Sanja Seljan Leksičko-funkcionalna gramatika hrvatskog jezika: teorijski i praktični modeli 2003.
27 Slavica Nikolovska Integrirani arhivski informacijski sustavi Republike Makedonije 2004.
28 Marija Putica Dizajniranje alata za učenje na www i pretraživanje informacija 2004.
29 Mile Bakić Razvoj arhivske službe u Crnoj Gori 2004.
30 Kornelija Petr Kvalitativni pokazatelji uspješnosti akademskih knjižnica 2004.
31 Zvonimir Jakobović Razvoj hrvatskog tehničkog i prirodoznanstvenog nazivlja 2005.
32 Renata Šolar Digitalni katalog izabranih zemljovida kartografske zbirke Narodne i univerzitetne knjižnice, Ljubljana 2006.
33 Đani Bunja Upravljanje informacijama kao sredstvo kvalitativnog unapređenja hrvatskog turizma 2006.
34 Nikolaj Lazić Modeliranje strojnih postupaka za izgovaranje teksta pisanoga hrvatskim jezikom 2006.
35 Mladen Tomorad Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj 2006.
36 Jasminka Lovrinčević Školska knjižnica u diskursu informacijskog obrazovanja 2006.
37 Ivan Mrakovčić Vrednovanje informatičkog obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi 2006.
38 Ivanka Stričević Utvrđivanje informacijskih potreba i čitateljskih interesa mladeži u narodnoj knjižnici 2006.
39 Mato Brautović Karakteristike novih medija u funkciji online novinarstva 2006.
40 Hrvoje Stančić Teorijski model postojanog očuvanja autentičnosti elektroničkih informacijskih objekata 2006.
41 Nikša Sviličić Model prikazivanja vrednovanja sadržaja online muzeja u Hrvatskoj 2006.
42 Alenka Kavčič-Čolić Arhiviranje Slovenika na internetu: metodološki pristup 2007.
43 Živana Heđbeli Institucije državne uprave Republike Hrvatske od 1990. do 2004. godine 2007.
44 Nina Gazivoda Vila Frangeš na Rokovu perivoju u Zagrebu: suodnos arhitekture i ambijentalne zbirke Frangeš-Mihanović 2007.
45 Dinka Kovačević Vrednovanje rezultata poučavanja korisnika školske knjižnice 2007.
46 Sonja Špiranec Model organizacije informacija u elektroničkoj obrazovnoj okolini 2007.
47 Mihaela Banek Zorica Sustavi za upravljanje obrazovnim materijalom u elektroničkom okruženju 2007.
48 Vladimir Žumer Vrednovanje zapisa javne uprave u Republici Sloveniji 2007.
49 Goran Zlodi Mogućnosti uspostavljanja interoperabilnosti među shemama metapodataka u muzejskom okruženju 2007.
50 Nadiljko Matić Razvoj kulture korištenja e-distribucijskog kanala u modernom bankarstvu 2008.
51 Ivana Tanta Posredni komunikacijski kanal: glasnogovorništvo u suvremenom kontekstu na području Hrvatske 2008.
52 Franjo Maletić Informacijsko modeliranje razvoja novinske industrije u digitalnoj eri 2008.
53 Siniša Lajnert Arhivistički prikaz sustava bankovno - novčarskih institucija u Hrvatskoj do likvidacije privatnih kreditnih poduzeća (1846.-1949.) 2008.
54 Nives Mikelić Preradović Pristupi izradi strojnog tezaurusa za hrvatski jezik 2008.
55 Irena Vuksanović Mogućnosti digitalnih radiofuznih multimedijskih informacija za modernizaciju obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj 2008.
56 Mario Dumančić Razvoj analitičkog modela cjeloživotnog učenja 2008.
57 Ivana Ogrizek Razvoj informacijsko-analitičkog modela za vrednovanje vizualnih informacija u elektroničkim edukacijskim sustavima 2008.
58 Vatroslav Zovko Razvoj informacijsko-analitičkog modela korištenja sustavnog pristupa u projektnom menadžmentu 2008.
59 Tomislav Kosić Razvoj analitičkog modela korištenja multimedije i tiskovina u cjeloživotnom učenju 2008.
60 Krešimir Pavlina Interoperabilnost sustava za elektroničko obrazovanje 2008.
61 Zdenko Jecić Virtualna enciklopedija: redefiniranje zadaće enciklopedijske djelatnosti 2009.
62 Ana Barbarić Zadaci suvremenoga knjižničnog kataloga 2009.
63 Vesna Radičević Pravo javne posudbe u knjižnicama u Hrvatskoj 2009.
64 Daniela Sraga Katalog informacija u tijelima javne vlasti kao preduvjet ostvarivanja prava na pristup informacijama 2009.
65 Maja Ružić Baf Učinkovitost prezentiranja multimedijskih sadržaja u nastavi informatike u visokom obrazovanju 2009.
66 Nikola Ljubešić Pronalaženje događaja u višestrukim izvorima informacija 2009.
67 Ljerka Luić Strateško planiranje integriranog poslovno-informacijskog sustava: dizajn modela na primjeru visokog obrazovanja 2009.
68 Domagoj Bebić Uloga interneta u političkoj komunikaciji i poticaju političke uključenosti građana u Hrvatskoj 2009.
69 Ivana Hebrang Grgić Otvoreni pristup znanstvenim informacijama u hrvatskim znanstvenim časopisima i digitalnim repozitorijima 2009.
70 Andrej Rodinis Institucije javne uprave u Bosni i Hercegovini (1918.-1945.): funkcije i upravljanje zapisima 2009.
71 Zagorka Majstorović Razvoj zbirki u sveučilišnom knjižničnom sustavu primjenom Conspectus modela 2009.
72 Svjetlana Mokriš Marendić Novinske zbirke u regionalnom knjižničnom sustavu na primjeru Slavonije i Baranje: tehnički aspekti knjižničnog poslovanja i načini međusobnog povezivanja knjižnica u uvjetima suvremenog elektroničkog okruženja 2009.
73 Branko Hebrang Politička propaganda kao negativna paradigma: crna politička promidžba u prikazu sudbine Andrije Hebranga i povezanih žrtava i stradalnika 2009.
74 Sanjica Faletar Tanacković Modeli suradnje hrvatskih baštinskih ustanova 2009.
75 Kristina Vučković Model parsera za hrvatski jezik 2009.
76 Winton Afrić Temeljna načela izgradnje virtualne realnosti u RPG sustavima 2010.
77 Zoran Bekić Strategije uvođenja i modeli potpore e-učenju u visokom obrazovanju 2010.
78 Tina Tomažić Prikriveno oglašavanje kao zakonski i etički nedopustiva prezentacija informacija 2010.
79 Andrija Nenadić Simulacijski model obrazovanja na daljinu za pomorce 2010.
80 Ivica Voloder Strategija razvoja geoweb-a s informacijskog, tehnološkog, kulturološkog i poslovnog stanovišta 2010.
81 Mladen Tušek Očuvanje arhivskih podataka na optičkim medijima 2010.
82 Arian Rajh Teorijski model digitalnog arhivskog sustava u domeni regulacije tržišta lijekova 2010.
83 Lejla Kodrić Model digitalnih informacijskih usluga u baštinskim ustanovama 2010.
84 Franjo Pehar Komunikacijska uloga hrvatskih časopisa u polju informacijskih znanosti: bibliometrijska analiza Vjesnika bibliotekara Hrvatske i Informatologije 2010.
85 Silvija Babić Arhivi i arhivsko gradivo znanstvenih institucija 2010.
86 Josip Ostojić Usporedba i integracija modela informacijskoga sustava prodaje neživotnih osiguranja 2010.
87 Alen Jakupović Model odnosa poslovne djelatnosti, poslovne organizacije i poslovne aplikativne programske podrške 2010.
88 Đilda Pečarić Razvoj informacijskih znanosti u Hrvatskoj: bibliometrijska analiza doktorskih disertacija iz informacijskih znanosti 1978.-2007. 2010.
89 Boris Badurina Model prihvaćanja novih tehnologija za učenje na daljinu na hrvatskim sveučilištima 2010.
90 Jadran Perinić Javno mnijenje kao subjektivna značajka krizne situacije: utjecaj medija i službi za odnose s javnošću na javno mnijenje 2010.
91 Marko Tomašević Modeliranje informacije u funkciji optimaliziranja učinkovitosti procesa obrazovanja 2010.
92 Irides Zović Model razvoja narodnih knjižnica u kulturnom turizmu istarske županije 2011.
93 Ivan Mijić Kauzalnost razvoja informacijskog društva u Hrvatskoj 2011.
94 Petar Jandrić Kritička analiza e-obrazovanja 2011.
95 Marina Mihalić Vrednovanje digitalnih informacijskih usluga i izvora u knjižnicama 2011.
96 Tomislav Tepeš Sustavi za organizaciju i upravljanje informacijama u zrakoplovnoj kompaniji 2011.
97 Vesna Kalajžić Zadarske novine i kulturni život Zadra od 1990. do 2000. godine 2011.
98 Tinka Katić Model organizacije infromacija o europskoj tiskanoj baštini (1455.-1850.) u hrvatskim knjižničnim zbirkama 2011.
99 Gordan Akrap Informacijske strategije i operacije u oblikovanju javnog znanja 2011.
100 Meri Maretić Uloga medija u izbornom procesu: utjecaj medija i odnosa s javnošću u prvim neposrednim izborima čelnika lokalne samouprave 2011.
101 Anita Jeličić Utjecaj vizualnog koda na percepciju dizajnirane poruke na primjeru plakata kao komunikacijskog medija 2011.
102 Jadranka Stojanovski Analiza sadržaja web stranica visokoškolskih knjižnica s pokazateljima razvoja digitalne knjižnice 2011.
103 Darko Babić Koncept upravljanja baštinom unutar teorijskog okvira informacijskih i komunikacijskih znanosti: baštinska pismenost 2011.
104 Verena Vidrih Perko Muzeologija in arheologija za javnost: muzej Krasa 2011.
105 Goran Đambić Optimizacija baze podataka u višekorisničkom okruženju 2011.
106 Ljiljana Zekanović-Korona Model evaluacije sustava za e-učenje 2011.
107 Krunoslav Peter Prilagodljivost mrežnih servisa u informacijskom društvu Europe 2011.
108 Dražen Kušen Arhivi vjerskih zajednica u Sjevernoj Hrvatskoj. Razvoj, tipologija, sadržajni značaj. 2011.
109 Predrag Oreški Utjecaj slobodnog softvera otvorenog izvornoga koda na izvođenje nastave informatike u osnovnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj 2011.
110 Vjera Lopina Računalna obrada jezika i stila u pjesništvu A. B. Šimića 2012.
111 Bruno Dobrić Nakladništvo, tiskarstvo i novinarstvo na njemačkome jeziku u Puli od druge polovine 19. stoljeća do 1918. godine 2012.
112 Marica Šapro-Ficović Djelovanje knjižnica pod opsadom u ratu. Studija slučaja: Hrvatska 1991./1995. godine 2012.
113 Mira Miletić Drder Kartografske zbirke u Hrvatskoj: model virtualnog povezivanja 2012.
114 Sofija Klarin Zadravec Koncept funkcijonalne granularnosti u organizaciji informacija digitalne knjižnice 2012.
115 Samanta Matejčić Čotar Program cjeloživotnog učenja za korisnike narodnih knjižnica u Hrvatskoj 2012.
116 Mario Hibert Kritičko bibliotekarstvo: moguća paradigma informacijskog društva 2012.
117 Dijana Machala Knjižničarske kompetencije u Hrvatskoj u kontekstu cjeloživotnog učenja 2012.
118 Vesna Špac Znanstveno komuniciranje hrvatske šumarske zajednice 1995.-2004. 2012.
119 Maja Šojat-Bikić Modeliranje digitalnih zbirki i digitalnih proizvoda: sadržajno-korisnički aspekt komuniciranja kulturne baštine u digitalnom obliku 2012.
120 Vladimir Špišić Nenadzirana klasifikacija dokumenata prema jeziku 2012.
121 Tatjana Mihalić Model izgradnje digitalne glazbene zbirke 2012.
122 Lobel Machala Nacionalne bibliografije na mreži: model Hrvatske nacionalne bibliografije knjiga 2012.
123 Goran Pavelin Promjena uloge arhiva u komunikaciji s korisnicima na primjeru Državnog arhiva Zadar 2012.
124 Milka Tica Model komunikacije izložbom u knjižnici i njeno dokumentiranje 2012.
125 Dragica Krstić Razvoj modela zaštite knjižnične građe u Nacionalnoj i sveučilištnoj knjižnici u Zagrebu 2012.
126 Grozdana Sirotić Razvoj bioloških znanosti u Hrvatskoj praćen kroz časopis “Periodicum biologorum” 2012.
127 Helena Markulin Uloga medicinskog knjižničara u postupku pronalaženja znanstveno utemeljenih dokaza potrebnih u medicinskoj praksi 2012.
128 Melina Lučić Osobni arhivski fond (arhivistička teorija i hrvatska arhivska praksa) 2012.
129 Tamara Krajna Znanstvena komunikacija u području tehničkih znanosti na primjeru Sveučilišta u Zagrebu 2012.
130 Rajka Bućin Klasifikacijski sustavi u spisovodstvu uprave u Hrvatskoj: povijesni razvoj i suvremene tendencije 2012.
131 Vida Pavliček Arhivsko gradivo terezijanske urbarijalne regulacije Varaždinske županije 2012.
132 Anja Habus-Korbar Usporedna analiza nekih metoda za otkrivanje znanja iz podataka na skupu kvantitativnih i kvalitativnih varijabli 2012.
133 Nataša Jermen Analiza znanstvenih aktivnosti na području prirodnih znanosti u Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 2005. godine 2012.
134 Ksenija Švenda-Radeljak Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva 2012.
135 Karmen Delač Petković Razvoj knjižnica Gorskoga Kotara 2012.
136 Sanja Čandrlić Model sustava za timski razvoj i održavanje softvera 2012.
137 Marija Boban Sigurnost i zaštita osobnih podataka: pravni i kulturološki aspekti 2012.
138 Bernard Miočić Čimbenici odabira modela odnosa s javnošću na internetu 2012.
139 Gabrijela Gavran Hrvatske novinske dokumentacije od 1990. do 2010. godine 2012.
140 Danko Šaurek Mramorna skulptura i altaristika 17. i 18. stoljeća na području Rijeke i Hrvatskoga primorja 2012.
141 Ivanka Kuić Recepcija knjige u Splitu za vrijeme Druge austrijske uprave (1814.-1918.) 2012.
142 Tena Čačić Stranice društvenih mreža i kultura net-generacije 2012.
143 Sanja Pavlaković Primjena Hayesova modela knjižničnoga planiranja u narodnoj knjižnici 2012.
144 Zvjezdana Antoš Uloga europskih etnografskih muzeja u suvremenim procesima globalizacije 2012.
145 Tvrtko Ujević Model specijalne knjižnice u procesu upravljanja znanjem 2012.
146 Vedran Juričić Detekcija plagijata u višejezičnom okruženju 2012.
147 Siniša Pavlović Sustav za razvoj aplikacija usmjerenih na baze podataka 2012.
148 Željko Širanović Model oblikovanja multimedijskih obrazovnih web sadržaja 2012.
149 Leo Mršić Prijedlog izgradnje modela za podršku odlučivanju u trgovini korištenjem metode transformacije vremenske serije (REFII) i Bayesove logike 2012.
150 Ivan Pogarčić Metodološki aspekti migracije informacijskih sustava 2012.
151 Dubravka Mandušić Model vrednovanja sustava za elektroničko učenje 2012.
152 Vinko Morović Razvoj informacijsko-analitičkoga modela suvremene turističke ponude grada 2012.
153 Katarina Šiber Makar Informacijsko-analitički modeli upravljanja znanjem u suvremenim gospodarskim tvrtkama i konkurentska prednost 2012.
154 Željko Agić Pristupi ovisnosnom parsanju hrvatskih tekstova 2012.
155 Tina Pleško Skulptura kao muzejski predmet i njezini mogući oblici komuniciranja u odnosu na muzejsku publiku 2012.
156 Marina Vinaj Knjižna zbirka Prandau-Normann kao muzeološki fenomen 2012.
157 Mikica Maštrović Korisnički aspekti uporabe kontroliranog rječnika i važnost njegove sindetičke strukture 2012.
158 Marija Valčić Komunikacijske strategije u upravljanju umjetničkim proizvodima 2012.
159 Alen Šimec Mogućnosti upotrebe RSS tehnologije u oglašavanju 2013.
160 Angelina Gašpar Računalno potpomognuta provjera terminološke dosljednosti prijevoda hrvatskoga zakonodavstva na engleski jezik 2013.
161 Jasna Požgan Arhivistički prikaz sustava upravnih institucija u gradu Čakovcu od 1945. do 1974. godine 2013.
162 Marija Erl Šafar Razvoj pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj 2013.
163 Marijana Ražnjević Zdrilić Demokratizacija zadarskog novinskog prostora 1989. i 1990. godine na primjeru Fokusa i Narodnog lista 2013.
164 Stela Prislan Fujs Stvaranje imidža Republike Hrvatske putem poštanskih maraka 2013. 
165 Ivana Čerkez Britvić Stvaranje imidža Hrvatskog sabora putem medija i odnosa s javnošću 2011. 2013.
166 Lea Škorić Tezaurus MeSH kao okvir za analizu predmetnih odrednica u sadržajnoj obradi hrvatske medicinske literature 2013.
167 Vlatka Lemić Informacijski sustav u arhivima : povijesni razvoj i perspektive 2013.
168 Dunja Majstorović Etičnost naslovnica nacionalnih dnevnika : analiza sadržaja Jutarnjeg lista i Večernjeg lista 2013.
169 Željka Bagarić Model suradnje narodnih knjižnica i zatvorskog sustava u Republici Hrvatskoj 2013.
170 Zdravko Palavra Virtualna kultura i lokalni identitet - novi mediji u komuniciranju tradicionalnih poruka 2013.
171 Josipa Caktaš Komunikacijski procesi između medija i škola na primjeru grada Splita 2013.
172 Siniša Grgić Pretkazivanje nepoznatih poveznica u mrežnom prostoru na primjeru hrvatskog internetskog prostora 2013.
173 Dunja Zvonarek Interkulturalne i komunikacijske kompetencije učitelja 2013.
174 Ozren Kubelka Komparativni model utvrđivanja kvalitete enciklopedijskoga sadržaja 2013.
175 Danijela Unić Model multimedijskoga opismenjavanja u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj 2013.
176 Marija Brkić Podešavanje parametara i statističko strojno prevođenje za hrvatsko-engleski jezični par 2013.
177 Sanja Kišiček Multimedijski instrukcijski dizajn : multimodalni pristup računalnom opismenjavaju u virtualnom okruženju 2013.
178 Lejla Hajdarpašić Oblici nacionalne bibliografske kontrole u digitalnom okruženju 2014.
179 Mandi Orlić Eksperimentalna i multivarijatna analiza u istraživanju materijalne kulturne baštine  2014. 
180 Jasna Milički Model informacijskoga opismenjavanja u osnovnoškolskim knjižnicama 2014.
181 Krešimir Zauder Razvoj scientometrije praćen kroz časopis Scientometrics od početka izlaženja 1978. do 2010. godine 2014.
182 Gordana Lešin Implementacija informacijske i komunikacijske tehnologije u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2014.
183 Martina Fabris Model izgradnje repouitorija u znanstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2014.
184 Tatijana Petrić Primjena modela bibliografske organizacije na hrvatski korpus meomeđene građe 2014.
185 Tamara Horvat Službeni informacijski izvori u kontekstu e-demokracije 2014.
186 Matija Varga Unaprjeđenje upravljanja informacijskim sustavima u javnom sektoru 2014.
187 Željka Tapalović Eksternalizacija znanja i obavještajna paradigma 2014.
188 Željka Radovinović Zaštita zvučnih zapisa hrvatske glazbene baštine postupkom digitalizacije 2014.
189 Ljiljana Miletić Istraživanje i vrednovanje učinkovitosti e-učenja na primjeru linearnoga programiranja 2014.
190 Vilko Klasan Učinci strategija informacijskoga ratovanja na donošenje odluka i oblikovanje javnoga znanja 2014.
191 Marin Kaluža Metoda za procjenu složenosti poslovnog informacijskog sustava 2014.
192 Aleksandar Skendžić Model vrednovanja sigurnosti lokalnih bežičnih mreža u obrazovnim ustanovama 2014.
193 Helena Stublić Interpretacijske strategije stalnih postava umjetničkih muzeja 2014.
194 Željka Miklošević Muzej kao multimodalan komunikacijski sustav 2014.
195 Petra Bago Model višerazinske prezentacije tekstova starijih hrvatskih rječnika 2014.
196 Tomislav Ivanjko Pristup analizi i primjeni korisničkog označivanja u predmetnom opisu baštinske građe 2015.
197 Vlatko Dolančić Središnja biskupijska uprava u Đakovu 2015.
198 Ivan Dunđer Sustav za statističko strojno prevođenje i računalna adaptacija domene 2015.
199 Sonja Tošić-Grlač Model digitalne zavičajne zbirke za lokalnu zajednicu 2015.
200 Lucija Blašković Uloga sustava za elektroničko učenje u osiguravanju kvalitete obrazovanja 2015.
201 Davor Mezulić Model poslovnoga informacijskoga sustava javnoga servisa u suvremenom medijskom okruženju 2015.
202 Denis Vokić Model konzervatorsko-restauratorske dokumentacije štafeljanskih slika 2015.
203 Bojan Macan Model sustava informacija o znanstvenoj djelatnosti za hrvatsku akademsku zajednicu 2015.
204 Maja Lončar Ustroj terminološke baze za pravno nazivlje Europske unije 2015.
205 Hrvoje Jakopović Povezanost imidža organizacije s medijskim objavama na internetu 2015.
206 Ksenija Tokić Uloga knjižnica u hrvatskom turizmu 2015.
207 Mira Pavlinović Modeliranje sustava jezične tehnologije kao podrška komunikaciji kontroli letenja 2015.
208 Merica Pletikosić Vrednovanje javnih rasprava u studijma utjecaja na okoliš 2015.
209 Aleksandra Pikić Kvaliteta knjižnične usluge u visokoškolskoj knjižnici iz korisničke perspektive 2015.
210 Ana Žunac Globočnik Model koorijentirane komunikacije na primjeru obrazovanja 2015.
211 Marina Smiljanec Krpan Komunikacija zavičajnih sadržaja u digitalnoj sredini 2015.
212 Dunja Holcer Hrvatske narodne knjižnice i društvene mreže 2015.
213 Roman Domović Informacijske operacije u medijskom prikazu Domovinskog rata 2015.
214 Martina Sertić Učinkovitost elektroničkoga učenja u nastavi informatike 2015.
215 Dijana Sabolović-Krajina Narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice u suvremenom društvu 2016.
216 Tanja Grmuša Analiza medijskoga izvještavanja u hrvatskim dnevnim novinama na primjeru kampanje za izbore za Europski parlament 2014. 2016.
217 Ivor Milošević Modeliranje implementacije i održivoga razvoja centralizirane i modularne računalne infrastrukture u sveučilišnom okruženju 2016.
218 Marko Odak Model stimuliranja i vrednovanja izrade materijala i uporabe sustava za e-učenje 2016.
219 Lucijana Leoni Model izrade višejezičnoga multimedijskoga tezaurusa u području konzerviranja i restauriranja 2016.
220 Lucia Prskalo Načinović Automatsko predviđanje i modeliranje hrvatskih prozodijskih obilježja na temelju teksta 2016.
221 Vesna  Crnogorac Uloga knjižnica u procesu demokratizacije društva na primjeru prava javnosti na pristup informacijama 2016.
222 Lidija Golubić Tepeš Germanizmi u digitalnim novinskim korpusima hrvatskoga jezika 2016.
223 Martina Sušec Poljičak Koncept razvoja usluga službene statistike namijenjenih očuvanja digitalnih zapisa na dulji vremenski rok 2016.
224 Mislav Balković Upravljanje znanjem pri priznavanju i vrjednovanju neformalnoga i informalnoga učenja 2016.
225 Dario Ogrizović Visokoučinkovite znanstvene aplikacije u okružju heterogenih računalnih oblaka 2016.
226 Ivana  Krišto Preinaka Gartnerova pristupa za poboljšanje kvalitete upravljanja informacijama i komunikacijama 2017.
227 Ana Marija Boljanović Komunikacijska uloga norma i normizacije u suvremenom društvu 2017.
228 Andrea Miljko Informatička pismenost na društveno-humanističkim studijima : sadržajne značajke kolegija i modeli integracije 2017.
229 Ivana Dević Razvoj ontologije iz enciklopedički organiziranog znanja 2017.
230 Kristina Posavec Uloga računalnih korpusa u poučavanju hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 2017.
231 Beatrice Züll Social media activity in the context of free-to-air broadcast television 2017.
232 Kruno Golubić Uloga društvenih mreža u predstavljanju hrvatskih visokoškolskih ustanova 2017.
233 Irena Petrušić Razvoj metodologije i modela rangiranja visokih učilišta u Hrvatskoj 2017.
234 Tea Zajec Pavičić Učinkovitost korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi matematike nižih razreda osnovne škole 2017.
235 Debora Radolović Obrazovna uloga školskih knjižnica u školama nacionalnih manjina 2017.
236 Darija Pešut Hrvatski elektronički udžbenik za učenje engleskoga kao stranoga jezika u visokoškolskom obrazovanju  2017.
237 Elena Kurelović Krelja Prihvaćanje otvorenoga pristupa znanstvenim informacijama i obrazovnim sadržajima u hrvatskoj akademskoj zajednici 2017.
238 Vesna Golubović Upravljanje izvorima informacija kroz sveučilišne zbirke 2017.
239 Mijo Šarčević Komunikacijska uloga i kompetencije IT menadžera 2017.
240 Breza Šalamon-Cindor Odjek kulturne baštine nacionalne knjižnice u digitalnom okruženju 2017.
241 Marija Stanojević Utjecaj grafičkih elemenata, sadržajnih elemenata i opreme na senzacionalizam novinskih natpisa 2017.
242 Hrvoje Gržina Utvrđivanje izvornika analognih i digitalnih fotografija 2017.
243 Jozo Ivanović Koncepti provencijacije dokumenata u arhivskoj teoriji i njihov utjecaj na pojmove vrednovanja i organizacija arhiva 2017.
244 Jelena Bistrović Razvoj i provjera modela motivacijske i multimedijske instruktivne poruke 2017.
245 Marijana Mišetić Vrednovanje filološke knjižnične zbirke u visokoškolskoj knjižnici 2017.
246 Jasmina Dvorski Odrednice inovativne komunikacije u poslovnom okruženju 2017.
247 Natalija Tutek Upravljanje informacijama i znanjem u funkciji marketinga financijskih institucija 2018.
248 Lana Ciboci Vrjednovanje programa medijske kulture u medijskom opismenjavanju učenika osnovnih škola 2018.
249 Nataša Rogulja Razvoj multimedijske instruktivne poruke za programski jezik logo 2018.
250 Željana Ivanuš Mehanizmi medijske samoregulacije u Republici Hrvatskoj 2018.
251 Ljiljana Sabljak Utvrđivanje potreba i uspješnost provođenja posebnih programa poticanja čitanja u narodnim knjižnicama 2018.
252 Lana Domšić Participativna interpretacija baštine i društveni učinci na mlade 2018.
253 Kristian Đokić Informacijska gustoća i vizualna aktivnost u dinamičnim slikama 2018.
254 Ana Pongrac Pavlina Učinkovitost softverske simulacije u nastavi informatike 2018.
255 Ida Panev Signalizacija i interaktivnost u videonaputcima za računalno opismenjivanje 2018.
256 Irena Štancl Oroz Organizacijska semiotika na primjeru hrvatskih logističkih poduzeća 2018.
257 Mile Čolić Uloga otvorenih inovacija u procesu prijenosa znanja 2018.
258 Giovanna Kirinić Vijednosno orijentirana komunikacija 2018.
259. Marin Galić Tranzicija dnevnih tiskovina u e-publikacije 2018.
260. Hrvoje Brzica Koncept uspostave elektroničkoga arhiva u javnoj upravi 2018.
261. Ida Panev Signalizacija i interaktivnost u videonaputcima za računalno opismenjivanje 2018.
261. Ljiljana Sabljak Utvrđivanje potreba i uspješnosti provođenja posebnih programa poticanja čitanja u narodnim knjižnicama 2018.
262. Natalia Tutek Upravljanje informacijama i znanjem u funkciji marketinga financijskih institutcija 2018.
263. Nataša Rogulja Razvoj multimedijske instruktivne poruke za programski jezik Logo 2018.
264. Mateja Plenković Studentske navike korištenja dnevnoinformativnih portala i sklonost prihvaćanju populizma 2019.
265. Edita Rogulj Digitalne tehnologije u komunikaciji odgajatelja i roditelja 2019.
266. Ivana Miloloža Komunikacijsko-informacijska obilježja šutnje u digitalno posredovanoj komunikaciji 2019.
267. Aleksandar Stojanović Metoda automatske detekcije naglašenih riječi u zvučnom zapisu 2019.
268. Ivana Pažur Komunikacijski model korištenja mobilnih knjižničnih usluga u visokoškolskim knjižnicama 2019.
269. Andreja Zubac Model knjižničnih usluga za nezaposlene osobe 2019.
270. Martina Topalović Medijske kompetencije studenata učiteljskih fakulteta 2019.
271. Žanina Žigo Krizno komuniciranje hrvatskih poslovnih organizacija putem društvenih medija 2019.
272. Sandra Kučina Softić Digitalne kompetencije nastavnika za primjenu e-učenja u visokom obrazovanju 2020.

 Javna obrana doktorske teme: Anita Šimić Bitunjac

Javna obrana doktorske teme Anite Šimić Bitunjac na Poslijediplomskome doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti pod naslovom Medijska reprezentacija rodne ravnopravnost (mentorica: prof. dr. sc. Gordana Vilović, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu) održat će se u ponedjeljak, 28. listopada 2019. s početkom u 15.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat).


Skupne obrane doktorskih sinopsisa i skupna predstavljanja doktorskih tema

Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema u organizaciji Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se 02.03.2019. s početkom u 9:30 sati u dvorani D5. 


Skupne obrane doktorskih sinopsisa i skupna predstavljanja doktorskih tema

Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema u organizaciji Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se 17.11.2018. s početkom u 9:30 sati u dvorani D6. 


Javna obrana doktorske disertacije: Mile Čolić

Javna obrana doktorskoga rada Mile Čolića na Poslijediplomskome doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti održat će se u utorak, 10. srpnja 2018. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-212A. Naslov rada je Uloga otvorenih inovacija u procesu prijenosa znanja izrađen pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Mihaele Banek Zorica.

Povjerenstvo čine sljedeći članovi:

izv. prof. dr. sc. Sonja Špiranec

prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić

prof. dr. sc. Ljubica Bakić Tomić


Skupne obrane doktorskih sinopsisa i skupna predstavljanja doktorskih tema

Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema u organizaciji Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se 20.01.2018. s početkom u 9:00 sati u dvorani D7. Obavezna registracija sudionika započet će 30 minuta ranije, u 8:30 sati.


Skupne obrane doktorskih sinopsisa i skupna predstavljanja doktorskih tema

Skupne obrane doktorskih sinopsisa i skupna predstavljanja doktorskih tema održat će se 10.12.2016.


Četvrta konferencija doktoranada

Doktorski sinopsisi javno će se braniti, a doktorske teme javno predstavljati u sklopu Četvrte konferencije doktoranada koja će se održati 19.11.2016.


Javna obrana doktorske disertacije: Lucijana Leoni

Javna obrana doktorske disertacije mr. sc. Lucijane Leoni održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Model izrade višejezičnoga multimedijskoga tezaurusa u području konzerviranja i restauriranja.


Javna obrana doktorske disertacije: Marko Odak

Javna obrana doktorske disertacije Marka Odaka održat će se u subotu, 14. svibnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-104. Naslov doktorskoga rada: Model stimuliranja i vrednovanja izrade materijala i uporabe sustava za e-učenje.


Javne obrane doktorskih tema, 20.02.2016.

U nastavku je popis doktorskih tema koje se brane u sklopu Treće konferencije doktoranada:

 

Ida Panev
Kognitonički pristup realizaciji ciljeva informatičkog obrazovanja

 

Mile Čolić
Otvorene inovacije i upravljanje znanjem

 

Debora Radolović
Komunikacijska obilježja školske knjižnice u multikulturalnoj sredini

 

Martina Banić
Medijske kompetencije studenata učiteljskih fakulteta

 

Lana Ciboci
Vrednovanje i uloga programa medijske kulture u medijskom opismenjavanju učenika 8. razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu

 

Detaljan raspored obrana dostupan je ovdje:

http://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/studij/poslijediplomski-doktorski-studij/konferencija-doktoranada/treca-konferencija-doktoranada


Javne obrane doktorskih tema, 11.12.2015.

Javne obrane doktorskih tema održat će se 11.12.2015. s početkom u 15:00 sati (dvorana naknadno).


Javna obrana teme doktorskog rada A. M. Boljanović

Ana Marija Boljanović branit će temu doktorskog rada "Komunikacijska uloga norme i normizacije u suvremenom društvu", mentor izv. prof. dr. sc. Daniela Živković.

 

Javna obrana teme doktorskog rada održat će se u srijedu, 18. studenoga 2015. u 14 sati u E 317 pred Stručnim povjerenstvom, imenovanim na 1. sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 29. listopada 2015., u sastavu:

 

1. izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić

2. izv. prof. dr. sc. Daniela Živković

3. izv. prof. dr. sc. Ljubica Bakić Tomić (Sveučilište Sjever, Varaždin)


Javna obrana doktorske disertacije: Ivan Dunđer

Javna obrana doktorskoga rada Ivana Dunđera na Poslijediplomskome doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti održat će se u petak, 17. srpnja 2015. s početkom u 9.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada je Sustav za statističko strojno prevođenje i računalna adaptacija domene izrađen pod vodstvom prof. dr. sc. Sanje Seljan.

 

Povjerenstvo čine sljedeći članovi:

prof. dr. sc. Vladimir Mateljan 

prof. dr. sc. Damir Boras 

prof. dr. sc. Mirko Čubrilo (FOI)

prof. dr. sc. Marko Tadić 

doc. dr. sc. Nataša Pavlović 


Javne obrane doktorskih tema 30. svibnja 2015.

Javne obrane te predstavljanje doktorskih tema održat će se 30. svibnja 2015., s početkom u 11:00 sati u dvorani A-104. Doktorski kandidati navedeni su u nastavku:

 

1. Mislav Balković

2. Tea Pavičić

3. Nataša Rogulja

4. Kristijan Đokić

5. Lana Domšić

6. Andreja Zubac

7. Mile Čolić

8. Sergej Lugović

9. Ida Panev


Javna obrana doktorske teme: Elena Krelja Kurelović

Javna obrana doktorske teme Elene Krelja Kurelović na Poslijediplomskome doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti pod naslovom Prihvaćenje kulture otvorenog pristupa znanstvenoj komunikaciji i obrazovnim sadržajima u hrvatskoj akademskoj zajednici održat će se 6.2.2015. u 12:00 sati u dvorani A-212a.


 Javna obrana doktorske teme: Irena Oroz Štancl

Javna obrana doktorske teme Irene Oroz Štancl na Poslijediplomskome doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti pod naslovom Organizacijska semiotika na primjeru logističkih poduzeća održat će se 30.1.2015. u 15:30 sati u dvorani A-103.


 Javne obrane doktorskih tema 30. siječnja 2015.

Raspored javnih obrana doktorskih tema te predstavljanje doktorskih tema s diskusijom možete preuzeti ovdje.


 Javna obrana doktorske disertacije: Tomislav Ivanjko

Pozivaju se svi zainteresirani na javnu obranu doktorske disertacije Tomislava Ivanjka pod naslovom "Pristup analizi i primjeni korisničkog označivanja u predmetnom opisu baštinske građe" izrađen pod vodstvom mentorice dr. sc. Sonje Špiranec, izv. prof. Javna obrana će se održati u četvrtak, 8. siječnja 2015. u 15 sati u dvorani A-308.


Javna obrana doktorske disertacije: Mandi Orlić

Pozivaju se svi zainteresirani na javnu obranu doktorske disertacije Mandi Orlić pod naslovom "Eksperimentalna i multivarijatna analiza u istraživanju materijalne kulturne baštine" koja će se održati u ponedjeljak, 17. ožujka 2014. s početkom u 13,00 sati u Vijećnici Fakulteta.


Obrana doktorske teme: Ivan Dunđer

Javna obrana doktorske teme Ivana Dunđera na Poslijediplomskome doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti pod naslovom Sustav za statističko strojno prevođenje i računalna adaptacija domene održat će se u subotu 22. veljače 2014. u 9:15 sati u Knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Povjerenstvo čine sljedeći članovi:

1. prof. dr. sc. Sanja Seljan
2. prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
3. prof. dr. sc. Vladimir Šimović


Obrana doktorske teme: mr. sc. Hrvoje Brzica

Javna obrana doktorske teme mr. sc. Hrvoja Brzice na Poslijediplomskome doktorskome studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti pod naslovom Informacijski sustav za uspostavu e-arhiva u javnoj upravi održat će se u srijedu 29. 1. 2014. u 17h u E-319 (InfoLab).

Druga konferencija doktoranada

Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti

 

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira Drugu konferenciju doktoranada Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti koja će se održati u subotu, 22. veljače 2014. godine.

U sklopu Konferencije održat će se dvije radionice na temu pisanje znanstvenih i stručnih radova, citiranje, te radionica znanstveno-istraživačkih metoda. Bit će predstavljene prihvaćene teme doktorskih disertacija te doktorske teme koje su u pripremi za javnu obranu i prihvaćanje. Ideja je prikazati aktualna istraživanja i omogućiti doktorskim studentima razmjenu ideja, iskustava i praktičnog znanja.

Molimo studente da se prijave putem sustava "Hydra".

Datum Konferencije:

22.02.2014. godine, s početkom u 9:00 sati

Mjesto održavanja Konferencije:

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Program Druge konferencije doktoranada

Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti

subota, 22. veljače 2014. godine

8:30-9:00

Registracija prijavljenih sudionika

9:00-9:15

Otvaranje Konferencije i uvodno izlaganje

dr. sc. Sonja Špiranec, zamjenik voditelja doktorskog studija

09:15-10:30

Predstavljanje i izlaganje prihvaćenih doktorskih tema te diskusija

10:30-10:45

Pauza uz kavu i čaj

10:45-12:00

Predstavljanje i diskusija o predloženim temama za prijavu doktorata

12:15-14:00

Pisanje znanstvenih i stručnih radova

dr. sc. Maja Jokić

14:00-15:00

Pauza za ručak

15:00-16:00

Oblici citiranja i značenje citiranja

dr. sc. Sonja Špiranec

dr. sc. Mihaela Banek Zorica

16:15-19:00

Znanstveno-istraživački rad

dr. sc. Viktorija Car


Radionica: Metode analize medijskog teksta - analiza sadržaja, analiza narativa i analiza diskurza

 

dr. sc. Viktorija Car

 

Polaznici će biti upoznati s metodom kvalitativne analize sadržaja i njenom primjenom kada je riječ o istraživanjima medijskog teksta (npr. novinskih članaka, radijskih ili televizijskih priloga, reklama, filmskih sekvenci, itd.) te svim fazama pripreme i provedbe istraživanja te interpretacije rezultata. Ponovit ćemo osnove kvantitativne analize sadržaja te na primjeru pokazati kako se ove dvije metode mogu koristiti kao nadopuna jedna drugoj, te s kojim se drugim istraživačkim metodama mogu kombinirati. Narativ kao niz uzročno-posljedično povezanih radnji i događaja u određenom prostoru i vremenu, sastavni je dio svakog medijskog teksta. Medijski tekst neodvojiv je od svog podteksta, kao što je i svaka fabula neodvojiva od priče. Analiza narativa - kvalitativna je istraživačka metoda uz čiju pomoć razlažemo medijski narativ, tj. smislene tekstualne jedinice, na pojedinačne elemente i tumačimo ih u kontekstu u kojem kao 'čitatelji' prepoznajemo i razumijevamo njihove temeljne 'gradivne elemente': simbole i kodove. Treća u nizu, analiza diskurza, metoda je koja se također koristi u analizi medijskog teksta. Ovaj istraživački pristup razvio se iz socio-lingvistike i kritičke lingvistike, a zadaća mu je istražiti kako kroz govorni, pisani ili znakovni jezik diskurz uspostavlja zbilju.

 
 
Nastavnici Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti koji sudjeluju u poslijediplomskom doktorskom studiju
 
 
Titula Ime i prezime
E-mail Soba
Broj telefona
 
dr. sc., izv. prof. Mihaela Banek Zorica Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-318 4092306  
dr. sc., izv. prof. Ana Barbarić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-317 4092349  
dr. sc., red. prof. Damir Boras Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-325 4092352  
dr. sc., doc. Ivana Hebrang Grgić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-317 4092349  
dr. sc., doc. Kristina Kocijan Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-314 4092318  
dr. sc., red. prof. Jadranka Lasić Lazić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-323 4092351  
dr. sc., izv. prof. Tomislava Lauc Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-314 4092318  
dr. sc., doc. Nikola Ljubešić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-315 4092323  
dr. sc., red. prof. Vladimir Mateljan Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-321 4092319  
dr. sc., izv. prof. Nives Mikelić Preradović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-315 4092323  
dr. sc., izv. prof. Krešimir Pavlina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-320 4092365  
dr. sc., red. prof. Sanja Seljan Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-312 4092350  
dr. sc., izv. prof. Hrvoje Stančić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-312 4092350  
dr. sc., izv. prof. Sonja Špiranec Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-318 4092306  
dr. sc., izv. prof. Radovan Vrana Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-320 4092365  
dr. sc., red. prof. Žarka Vujić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-324 4092322  
dr. sc., doc. Goran Zlodi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-316 4092350  
dr. sc., izv. prof. Daniela Živković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. E-313 4092321  
 
 
 
 
Nastavnici koji sudjeluju u poslijediplomskom doktorskom studiju (nastavnici iz drugih ustanova, nastavnici u mirovini)
 
 
Titula Ime i prezime
E-mail
dr. sc., red. prof. Vjekoslav Afrić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., doc. Domagoj Bebić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Inoslav Bešker Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., izv. prof. Mato Brautović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., izv. prof. Viktorija Car Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Stjepan Ćosić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Zdravko Dovedan Han Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., doc. Marijana Grbeša-Zenzerović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Aleksandra Horvat Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., doc. Zdenko Jecić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Maja Jokić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., doc. Jelena Jurišić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., doc. Igor Kanižaj Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red prof. Josip Kolanović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., izv. prof. Danijel Labaš Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Vesna Lamza Posavec Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., izv. prof. Nikolaj Lazić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., izv. prof. Ljerka Luić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Stjepan Malović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Zrinjka Peruško Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Nenad Prelog Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., doc. Arian Rajh Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Mario Radovan Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., izv. prof. Aida Slavić Overfield Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Vladimir Šimović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Tomislav Šola Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Božidar Tepeš Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Miroslav Tuđman Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Gordana Varošanec-Škarić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., red. prof. Gordana Vilović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., doc. Denis Vokić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc., izv. prof. Nada Zgrabljić Rotar Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.