Naslovnica
fotka_2.png

Dr. sc. Sonja Špiranec, red. prof.

Konzultacije: prema dogovoru

Telefon: 01/4092-320

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Životopis

Sonja Špiranec rođena je 1974. godine u Düsseldorfu, SR Njemačka. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1998. godine informacijske znanosti (smjer bibliotekarstvo) i njemački jezik i književnost. Iste se godine zapošljava u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Godine 2001. upisuje poslijediplomski studij pri Odsjeku za informacijske znanosti, na koji 2004. prelazi kao znanstvena novakinja. Godine 2005. magistrirala je obranivši rad pod naslovom: Obrazovanje korisnika u visokoškolskim knjižnicama: novi pristupi u mrežnom okruženju, a doktorirala 2007. godine s temom: Model organizacije informacija u elektroničkoj obrazovnoj sredini. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2008. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice 2013. godine. U lipnju 2011. imenovana je voditeljicom Izvanrednog studija informacijskih znanosti, a u listopadu 2011. predstojnicom Zavoda za informacijske studije.

Od 2004. godine sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti u Zagrebu. Autorica je jedne knjige kao i niza članaka u znanstvenim i stručnim domaćim i međunarodnim časopisima. Redovito sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama objavljujući radove u zbornicima skupova, recenzirajući radove i obnašajući funkcije u međunarodnim konferencijskim odborima (INFuture, INTED, EDULearn, Bobcatsss, ICMW). Sudjeluje i u međunarodnim projektima (Intenzivni program Erasmus 2011. 2012. i 2013.: Akademska ljetna škola Library, Information and Cultural Managementi Information and Communication Technology in supporting the educational process). Od 2006. sudjeluje u različitim projektima, inicijativama i skupovima UNESCO-a posvećenih informacijskoj i medijskoj pismenosti. Godine 2012. sa suradnicima sa Sveučilišta Hacettepe iz Ankare pokreće međunarodnu konferenciju ECIL (European Conference on Information Literacy), kojom i supredsjeda. 

  

 Područja interesa:

 • Organizacija informacija (sadržajno označivanje) i predmetni pristup
 • Pretraživanje informacija
 • Vrednovanje i vjerodostojnost informacija
 • Informacijsko ponašanje i prakse

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 

Projekti:

 • Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju (šifra projekta 130-1301799-1755)
 • Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju (šifra projekta: 0130462)
 • ERASMUS: Akademska ljetna škola Library, Information and Cultural Management i Information
 • ERASMUS: Communication Technology in supporting the Educational Process
 • COST Action 1210: Analyzing the dynamics of information and knowledge landscapes (KNOWeSCAPE)
 • RACOSS: Znanstvena aktivnost, suradanja i orijentacija istraživanja u društvenim znanostima u Hrvatskoj i ostalim postsocijalističkim europskim zemlja; Hrvatska zaklada za znanost (IP-09-2014-9351)

 

Kolegiji:

 • Digitalne obrazovne knjižnice
 • Informacijska pismenost
 • Osnove informacijske pismenosti
 • Elektronička obrazovna okruženja
 • Sustavi za označivanje i pretraživanje 1
 • Sustavi za označivanje i pretraživanje 2
 • Epistemologija informacijske znanosti