Naslovnica

 

GoranZlodiGS200    

Dr. sc. Goran Zlodi, izv. prof.

Konzultacije:
Zimski semestar: petkom od 11:30 do 12:30 sati, soba E-316
Ljetni semestar: srijedom od 14:30 od 15:15 sati, soba E-316

Napomena: Molim najavu dolaska na konzultacije najmanje jedan 24 sata unaprijed e-poštom.

E-pošta: gzlodi(at)ffzg.unizg.hr
Telefon: 01/4092-348

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Životopis

Rođen u Zagrebu 8. kolovoza 1972., diplomirao 1998. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomskim radom Informatizacija Samoborskog muzeja. Od 1998. godine zaposlen je kao znanstveni novak na projektu profesora Ive Maroevića Očuvanje i komuniciranje kulturne baštine u Hrvatskoj, na Katedri za muzeologiju Odsjeka za informacijske znanosti. Poslijediplomski studij informacijskih znanosti završava 2003. godine magistarskim radom Muzejska vizualna dokumentacija u digitalnom obliku, a 2007. stječe doktorat radom Mogućnosti uspostavljanja interoperabilnosti među shemama metapodataka u muzejskom okruženju.  Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju Informacijska tehnologija u muzejima 1, Informacijska tehnologija u muzejima 2,  Dokumentacija u muzejima 1, Dokumentacija u muzejima 2, Virtualni muzej i Metapodaci za upravljanje gradivom. Autor je i koautor dvadesetak znanstvenih, stručnih i preglednih radova. Član je Komiteta za dokumentaciju CIDOC Međunarodnog komiteta za muzeje ICOM, a sudjelovao je i u radu teh-ničkog odbora ISO TO 46, Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacije, Hr-vatskog zavoda za norme. Usavršavao se tijekom studijskih boravaka u Amsterdamu (Reinwardt Academie) i Grazu (Karl-Francens Universität i Technische Universität) te na radionicama koje prate Godišnje skupštine CIDOC-a – ICOM-ova Međunarodnog komiteta za dokumentaciju (St. Petersburg, 2003., Zagreb, 2005., Helsinki, 2012.). Sudjelovao je u radu međunarodnog TEMPUS projekta CD_JEP-16086-2001 Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development. Od 2006. do 2008. kao stručno-znanstveni suradnik sudjelovao na međunarodnom projektu CRAFTATTRACT – Old Crafts – New Attractions for Cultural Tourism (EU projekt – INTERREG III A – Slo/Hu/Hr). Član je programskog i organizacijskog odbora seminara Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture (2000.-2012.) te član znanstveno-stručnog odbora međunarodnog simpozija (Novo)medijska umjetnost u muzejima: produkcija – čuvanje – prezentacija (2008.).

Zajedno s dr. sc. Hrvojem Stančićem sudjeluje u nizu radionica o digitalizaciji u organizaciji Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U sklopu informatizacije Hrvatske mreže muzeja sudjeluje kao glavni predavač u radu radionica i seminara o računalnoj obradi muzejske dokumentacije u organizaciji Muzejskog dokumentacijskog centra iz Zagreba. Kao autor Muzejskog informacijskog sustava M++ aktivno sudjeluje u informatizaciji mreže muzeja u Hrvatskoj. Od 2010. urednik je virtualnog interaktivnog kataloga Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije (http://www.kultura.hr/slavonija-baranja-srijem.). Od 2007. do 2011. član Ureda projekta Hrvatska kulturna baština za digitalizaciju hrvatske kulturne baštine. Istraživač je na međunarodnom projektu InterPARES Trust – Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society (2013.-2018.).

 

 

 Područja interesa:

 • Muzejski informacijski sustavi
 • Dokumentacija muzejske građe
 • Digitalizacija
 • Sadržajna obrada
 • Tezaurusi
 • Baze podataka
 • Programiranje
Publications listed in the Croatian Scientific Bibliography (CROSBI) 
 

Projekti:

 • "Zaštita i komuniciranje kulturne baštine u Hrvatskoj"
 • Međunarodni TEMPUS projekt CD_JEP-16086-2001 “Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development”.
 • "Istraživanje korisnika baštine"
 

Kolegiji:

 

 • Kolegij: "Informacijska tehnologija u muzejima"
 • Kolegij: "Dokumentacija u muzejima I"
 • Kolegij: "Dokumentacija u muzejima II"
 • Kolegij: "Virtualni muzej"
 • Kolegij: "Metapodaci za upravljanje gradivom"

 

Članstva :

 •  Međunarodni savjet za muzeje (ICOM)
 •  Međunarodni komitet za dokumetnaciju (ICOM-CIDOC)