Naslovnica

DBDr. sc. Damir Boras, red. prof.

Konzultacije: soba E-325

E-poštaOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Telefon: 01/409-2352

 

Životopis

Damir Boras redoviti je profesor u trajnom zvanju, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik i utemeljitelj Katedre za leksikografiju i enciklopediku te jedan od osnivača Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti.

Rođen je 25. listopada 1951. Maturirao je na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (1970.), a diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Radiokomunikacije, s temom Laseri u komunikacijama (1974.). Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pri Odsjeku za informacijske znanosti, s temom Teorija i pravila segmentacije teksta na hrvatskom jeziku (1998.).

Radio je u Multimedijskom centru Referalnog centra Sveučilišta u Zagrebu kao koordinator za informacijske sustave (1. 5. 1975.-1984.), a zatim prešao na Filozofski Fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti na mjesto asistenta i kasnije višeg asistenta (1. 2. 1984.-1999.). Docent je postao 10. 6. 1999., izvanredni profesor 11. 5. 2003. Za znanstvenog savjetnika u području društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija izabran je 19. 10. 2006., a za redovitog profesora na vrijeme od 5 godina potvrđen je na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 12. 12. 2006. Za redovitog profesora u trajnom zvanju potvrđen je na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 13. 12. 2011.

U dodatnom stalnom radnom odnosu radio je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža kao pomoćnik ravnatelja za informatizaciju i znanstvenu suradnju (1. 8. 2000.-31. 12. 2006.).

Za dekana Filozofskog fakulteta izabran je 2009. te ponovno 2012. Bio je i prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2004.-2009.). Predstojnik je Katedre za leksikografiju i enciklopediku pri Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu (od 2004.), a obavljao je i dužnost zamjenika pročelnika Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta (1998.-2004.).

Glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Studia lexicogra-phica, Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (od 2007.).

Na međunarodnom natjecanju iz poznavanja klasične kulture i jezika (klasičnog grčkog i latinskog) u San Remu u Italiji u svibnju 1970. godine je kao maturant Klasične gimnazije u Zagrebu osvojio zlatnu medalju. Kao student treće godine Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu dobio je Rektorovu nagradu za rad Daljinska komunikacija s računalom (1973.).

U inozemstvu se stručno usavršavao tijekom studijskog boravka na Sveučilištu u Pittsburghu (University of Pittsburgh, SAD), od prosinca 1990. do veljače 1991., u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, a sudjelovao je i na tečaju Computers in university administrations – for systems developers u kolovozu 1985. u Readingu u Engleskoj u organizaciji Britanskoga Savjeta.

Govori i piše engleski, francuski, njemački i talijanski, dobro poznaje latinski, klasični grčki i slovenski, a služi se i makedonskim jezikom.

Bio je mentor za preko sedamdeset diplomskih radova te više od trideset obranjenih doktorata i magisterija iz područja informacijskih znanosti, leksikografije i medija, a uz njegovo je mentorstvo osam studenata dobilo Rektorovu nagradu.

Oženjen je i ima jednu kćer. Bavio se aktivno tenisom, ragbijem i košarkom. Sada se rekreativno bavi tenisom i golfom.

Recenzirao je više sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga.

Objavio je preko devedeset znanstvenih i stručnih radova, knjiga i srednjoškolskih i visokoškolskih udžbenika i održao preko 40 pozvanih predavanja i priopćenja na stranim i domaćim znanstvenim skupovima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, programiranja, računalne obrade teksta i jezika, leksikografije i enciklopedistike.

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 

Projekti:

Sudjelovao je i sudjeluje kao istraživač na više projekata pri Ministarstvu znanosti (od 1990. do danas). U Upisniku znanstvenih radnika upisan je pod brojem 4513.

 • voditelj projekta za primjenu informacijske tehnologije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Portal hrvatskoga računalnoga nazivlja (2004.-2005.)
 • voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja (2002.-2006.)
 • glavni istraživač na međunarodnom projektu uz potporu UNESCO-a Croatian dictionary heritage (2003.-2006.) 
 • od 2005. do 2008. u Nacionalnom rodoslovnom centru d.o.o., jedan od voditelja leksikografskog projekta Enciklopedija hrvatskih prezimena (projektom je pripremljeno izdavanje enciklopedije koja sadrži 10.312 najčešćih hrvatskih prezimena, pri čemu je tekst gotovo u potpunosti računalno generiran)

Vodio je ili sudjelovao u više projekata za primjenu i uvođenje informatičke tehnologije u visokoškolskom, srednjoškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju, izdavaštvu i pravosuđu.

 • Od 1988. do 1990. vodio je projekt kompjuterizacije sustava Gradskih knjižnica.
 • Od 1994. do 2004. u hrvatskoj vodećoj izdavačkoj, savjetodavnoj i revizijskoj tvrtki TEB poslovno savjetovanje d.o.o. vodio je više projekata uvođenja računalnog publiciranja njihovih izdanja i baza podataka.
 • Od 1995. do 2002. tvrtki Inženjerski biro d.d. vodio je projekt internetskog publiciranja registra pravnih propisa.

 

Članstva:

 • od listopada 2009. predsjednik Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO)
 • od 2012. član Upravnog vijeća Hrvatskog geološkog instituta
 • od srpnja 2011. do rujna 2012. predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA)
 • obnašao je dužnost potpredsjednika Područnog vijeća za društvene znanosti pri Nacionalnom vijeću za znanost (2009.-2013.)
 • obnašao je dužnost potpredsjednika Vijeća područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2007.-2009.)
 • obnašao je dužnost potpredsjednika Znanstvenog vijeća Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (2004.-2006. i 2008.-2010.)
 • voditelj je znanstvenog programa Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH u području informacijskih znanosti Izvori za hrvatsku baštinu i hrvatski europski identitet koji obuhvaća šest znanstvenih projekata iz područja informacijskih znanosti, društvenih znanosti i humanističkih znanosti, a voditelj je glavnog znanstvenog projekta u tom programu Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet (od 1. 1. 2007.)
 • od 2004. godine kodirektor je međunarodne znanstvene konferencije Information Technology and Journalism Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku
 • bio je član prosudbene skupine informacijskih znanosti za recenziju znanstvenih programa pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa te recenzent za više studijskih i znanstvenih programa i projekata pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u području informacijskih i komunikacijskih te tehničkih znanosti

 • bio je zamjenik predsjednika, a zatim predsjednik Povjerenstva za informatizaciju školstva RH pri Ministarstvu prosvjete RH (2000.-2003.)
 • bio je član Hrvatskog školskog vijeća pri Ministarstvu prosvjete (1998.-2000.) za područje informatike te član povjerenstva za udžbenike.

 • bio je i član Koordinacije za pripremu nastupa RH na Svjetskom summitu o informacijskom društvu (WSIS) pri Ministarstvu znanosti i tehnologije (2001.-2003.) te je u tom svojstvu sudjelovao na dvije pripremne međunarodne konferencije, u Rigi 2001. te u Mainzu 2002. godine

 • od 1990. do 1993. sudjelovao je u projektu informatizacije Sveučilišta te je bio i predsjednik Komisije za informatizaciju Sveučilišta

 • bio je član Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra (1997.-2000.)

 • član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Sabora RH (od 2012.)

 • član Rektorskoga kolegija u širem sastavu Sveučilišta u Zagrebu (od 2009.)

 • član Senata Sveučilišta u Zagrebu (od 2007.)

 • član Vijeća područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (od 2005.), a obnašao je i dužnost potpredsjednika toga Vijeća (2007.-2009.)

 • član je prijatelj Hrvatske akademije tehničkih znanosti (od 2007.)
 • član Školskog odbora Klasične gimnazije u Zagrebu  (2001.-2005.)

 • bio je član je Stručnog povjerenstva za znanstveno izdavaštvo pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (2010.-2012.)

 • član Područnog vijeća za društvene znanosti pri Nacionalnom vijeću za znanost (2005.-2009. i 2009.-2013.)

 • član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Sabora RH (2004.-2007. i 2008.-2011.)

 • bio je predsjednik stručnoga savjeta projekta razvoja Hinine informacijske baze – informacijsko dokumentacijskog centra u HINA-i (2008.-2011.) 

 • član je Upravnog vijeća ISVU – Informacijskog sustava visokih učilišta (od 2009.)
 • bio je i član Radne skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za primjenu rezultata državne mature za upis na visoka učilišta (2008.-2010.) 

 • bio je i član Radne skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za akcijski plan Znanost i društvo za primjenu stečevina EU (2006.-2011.) te član Radne skupine za pregovore s EU za poglavlje 25 Znanost i istraživanje (2005.-2011.)
 • jedan je od osnivača i član Hrvatskog društva za jezične tehnologije (2004)

 • od 1999.-2004. bio je član Stručnog vijeća Informatičkog odjela Tehničkom veleučilištu u Zagrebu
 • bio je član projektnog tima zadužen za projekt računalnog i informatičkog sustava koji je na međunarodnom javnom natječaju za projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice 1978. godine dobio prvu nagradu
 • član je i:

- Matice Hrvatske

- HID-a (Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva)

- HDPIO-a (Hrvatskog društva za promicanje informatičkog obrazovanja)

- Hrvatske paneuropske unije

- Hrvatskog društva za jezične tehnologije

- Družbe Braća Hrvatskog Zmaja

- Rotary kluba Zagreb Medvedgrad

 

Kolegiji:
Preddiplomski studij

 • Obrada teksta i jezika
 • Jezične baze podataka
 • Računalne mreže
 • Uvod u enciklopediku

 

Diplomski studij

 • Nastava s primjenom računala
 • Društveno-humanistička informatika

 

Poslijediplomski studij

 • Digitalizacija kulturne baštine (Studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu)
 • Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja (Studij hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu)

 

Predavao je i na poslijediplomskim studijima psihologije te glotodidaktike na Filozofskom fakultetu .

Dodatno predaje predmete iz područja informacijske znanosti na Sveučilištu u Mostaru.

Od 1999. predavao je i na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.