Naslovnica

Ana BDr. sc. Ana Barbarić, izv. prof.

Konzultacije: utorak, 14:00-16:00, soba E-317

MailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Telefon: 01/4092-349

 

Životopis:

Ana Barbarić (matični broj znanstvenika: 226826) rođena je u Splitu. U rodnom je gradu završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je na studiju sociologije i dodiplomskom studiju bibliotekarstva 1996. Nakon diplome radila je kao školski knjižničar u Osnovnoj školi Jordanovac te kao dječji informator u Knjižnicama grada Zagreba – Knjižnica Voltino.

Poslijediplomski studij informacijskih znanosti – smjer bibliotekarstvo završila je 2002. obranom magistarskog znanstvenog rada naslova Javno dostupni knjižnični računalni katalozi – nastanak i razvitak. U ožujku 2009. obranila je doktorski rad naslova Zadaci suvremenoga knjižničnog kataloga.

Od rujna 1998. zaposlena je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. U razdoblju od 1998. do 2010. prošla je sva suradnička zvanja od mlađeg asistenta preko asistenta do višeg asistenta. U svibnju 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a u srpnju 2015. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. U ožujku 2020. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. U lipnju 2010. imenovana je predstojnicom Katedre za bibliotekarstvo.

Područja od posebnog znanstvenog i stručnog interesa Ane Barbarić su strojno čitljivo katalogiziranje, razvoj i osobine OPAC-a i WebPAC-a te razvoj i primjena konceptualnih modela u području bibliografske organizacije (FR-obitelj). Redovito izlaže na domaćim i međunarodnim skupovima te objavljuje radove u domaćim i stranim publikacijama.

Od 2008. do 2013. bila je suradnica na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu. Bila je članica projektnog tima jednogodišnjeg projekta Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica grada Zagreba i Hrvatskoga knjižničarskog društva (2008.). U sklopu Intenzivnog programa (IP) Erasmus bila je koordinatorica u ime Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Akademske ljetne škole Library, Information and Cultural Management koja se u rujnu 2011. održala u Sofiji, u rujnu 2012. u Zagrebu te u rujnu 2013. u Ankari. Od 2018. surađuje na projektu HIT - Hrvatski iseljenički tisak.

U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH (CSSU), od osnutka centra 2002., vodi radionice Katalogizacija omeđenih publikacija i nizova publikacija (2002.-2010.), Osnovna načela online knjižničnih kataloga (2002.-2013.) i Suvremena teorijska ishodišta bibliografske organizacije. Od 2012. u ime Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica je Programskog odbora CSSU-a.

Od rujna 2002. do rujna 2004. bila je stručna tajnica Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD) te glavna urednica Novosti HKD-a. Od listopada 2008. do rujna 2012. bila je glavna urednica niza Povremena izdanja HKD-a, a od prosinca 2010. do rujna 2012. i glavna urednica niza Elektronička izdanja HKD-a. U tom je razdoblju pod njenim uredničkim vodstvom u spomenutim nizovima objavljeno četrnaest publikacija s hrvatskim prijevodima različitih IFLA-inih smjernica, standarda, priručnika i studija. Bila je članica je Komisije za katalogizaciju HKD-a  od 1998. do 2020. Dobitnica je HKD-ove Nagrade “Eva Verona”. Od veljače 2019. ponovo vodi niz Povremena izdanja HKD-a te obnaša dužnost predsjednice Odbora za nakladničku djelatnost HKD-a.

Od kolovoza 2005. do kolovoza 2013. bila je članica Stalnog odbora IFLA-ine (Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova) Sekcije za katalogizaciju, a od kolovoza 2009. do kolovoza 2011. bila je stručna tajnica navedene sekcije. Od studenoga 2012. do studenoga 2016. bila je članica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u ime Ministarstva kulture RH. Od 2013. predsjednica je Zakladnog odbora Zaklade Dr. Ljerka Markić Čučuković. Od ožujka 2017. članica je Hrvatskog knjižničnog vijeća (Ministarstvo kulture) kao predstavnica Rektorskog zbora RH.

 

Područja interesa:

 • bibliografska organizacije
 • inkluzivne knjižnične usluge
 • hrvatski iseljenički tisak

Neki radovi dostupni su u cjelovitom obliku putem:

Academia.edu

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Google Znalac

ResearchGate

Identifikatori:

ORCID ID

Scopus Author ID

VIAF (Virtual International Authority File)

 

Projekti:

 

Članstva:

 • od 1997. članica je Hrvatskoga knjižničarskog društva u kojem je u razdoblju od rujna 2002. do rujna 2004. obnašala dužnost stručne tajnice te glavne urednica Novosti HKD-a
 • od listopada 2008. do listopada 2012. uređuje niz Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, a od prosinca 2010. do listopada 2012. i niz Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
 • od veljače 2019. ponovo uređuje niz Povremena izdanja HKD-a te obaša dužnost predsjednice Odbora za nakladničku djelatnost HKD-a
 • od kolovoza 2005. do kolovoza 2013. bila je članica Stalnog odbora IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju
 • od kolovoza 2009. do kolovoza 2011. obnašala je dužnost tajnice Stalnog odbora IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju

 

Kolegiji:

 Preddiplomski studij 

Diplomski studij - smjer bibliotekarstvo

Poslijediplomski doktorski studij

 • Bibliografski metapodaci

Diplomski studij - smjer bibliotekarstvo (izvanredni način studiranja)

 • Bibliografska organizacija I
 • Bibliografska organizacija II
 • Knjiga i čitanje
 • Narodne knjižnice
 • Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva