Naslovnica

Ana BDr. sc. Ana Barbarić, red. prof.

Konzultacije: u zimskom semestru akad. god. 2021./2022. ponedjeljkom od 14 do 16 sati u E 317

MailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Telefon: 01/4092-349

 

Životopis:

Ana Barbarić (matični broj znanstvenika: 226826) rođena je u Splitu. U rodnom je gradu završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je na studiju sociologije i dodiplomskom studiju bibliotekarstva 1996. Nakon diplome radila je kao školski knjižničar u Osnovnoj školi Jordanovac te kao dječji informator u Knjižnicama grada Zagreba – Knjižnica Voltino.

Poslijediplomski studij informacijskih znanosti – smjer bibliotekarstvo završila je 2002. obranom magistarskog znanstvenog rada naslova Javno dostupni knjižnični računalni katalozi – nastanak i razvitak. U ožujku 2009. obranila je doktorski rad naslova Zadaci suvremenoga knjižničnog kataloga.

Od rujna 1998. zaposlena je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. U razdoblju od 1998. do 2010. prošla je sva suradnička zvanja od mlađeg asistenta preko asistenta do višeg asistenta. U svibnju 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a u srpnju 2015. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. U ožujku 2020. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, a u svibnju 2021. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. U lipnju 2010. imenovana je predstojnicom Katedre za bibliotekarstvo.

Područja od posebnog znanstvenog i stručnog interesa Ane Barbarić su bibliografska organizacija, inkluzivne knjižnične usluge i hrvatski iseljenički tisak. Redovito izlaže na domaćim i međunarodnim skupovima te objavljuje radove u domaćim i stranim publikacijama.

Od 2008. do 2013. bila je suradnica na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu. Bila je članica projektnog tima jednogodišnjeg projekta Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica grada Zagreba i Hrvatskoga knjižničarskog društva (2008.). U sklopu Intenzivnog programa (IP) Erasmus bila je koordinatorica u ime Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Akademske ljetne škole Library, Information and Cultural Management koja se u rujnu 2011. održala u Sofiji, u rujnu 2012. u Zagrebu te u rujnu 2013. u Ankari. Od 2018. surađuje na projektu HIT - Hrvatski iseljenički tisak.

U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH (CSSU), od osnutka centra 2002. do 2020., vodila je radionice Katalogizacija omeđenih publikacija i nizova publikacija (2002. – 2010.), Osnovna načela online knjižničnih kataloga (2002. – 2013.) i Suvremena teorijska ishodišta bibliografske organizacije (2014. – 2020.). Od 2012. do 2020. u ime Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bila je članica  Programskog odbora CSSU-a.

Od rujna 2002. do rujna 2004. bila je stručna tajnica Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD) te glavna urednica Novosti HKD-a. Od listopada 2008. do rujna 2012. bila je glavna urednica niza Povremena izdanja HKD-a, a od prosinca 2010. do rujna 2012. i glavna urednica niza Elektronička izdanja HKD-a. U tom je razdoblju pod njenim uredničkim vodstvom u spomenutim nizovima objavljeno četrnaest publikacija s hrvatskim prijevodima različitih IFLA-inih smjernica, standarda, priručnika i studija. Bila je članica je Komisije za katalogizaciju HKD-a  od 1998. do 2020. Dobitnica je HKD-ove Nagrade “Eva Verona”. Od 2019. do 2020. ponovo je vodila niz Povremena izdanja HKD-a te obnašala dužnost predsjednice Odbora za nakladničku djelatnost HKD-a. U tome je razdoblju u nizu Povremena izdanja HKD-a objavljen prijevod IFLA-inog konceptualnog modela. Također je, u nizu Posebna izdanja HKD-a, objavljena spomenica povodom 80. obljetnice Društva koju je uredila.

Od kolovoza 2005. do kolovoza 2013. bila je članica Stalnog odbora IFLA-ine (Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova) Sekcije za katalogizaciju, a od kolovoza 2009. do kolovoza 2011. bila je stručna tajnica navedene sekcije. Od studenoga 2012. do studenoga 2016. bila je članica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u ime Ministarstva kulture. Od 2013. predsjednica je Zakladnog odbora Zaklade Dr. Ljerka Markić Čučuković. Od ožujka 2017. članica je Hrvatskog knjižničnog vijeća (Ministarstvo kulture i medija) kao predstavnica Rektorskog zbora Republike Hrvatske.

 

Područja interesa:

 • bibliografska organizacije
 • inkluzivne knjižnične usluge
 • hrvatski iseljenički tisak

Neki radovi dostupni su u cjelovitom obliku putem:

ODRAZ i DARHIV

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Google Znalac

ResearchGate

Identifikatori:

ORCID ID

Scopus Author ID

VIAF (Virtual International Authority File)

 

Projekti:

 

Članstva:

 • od 1997. članica je Hrvatskoga knjižničarskog društva u kojem je u razdoblju od rujna 2002. do rujna 2004. obnašala dužnost stručne tajnice te glavne urednica Novosti HKD-a
 • od listopada 2008. do listopada 2012. uređuje niz Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, a od prosinca 2010. do listopada 2012. i niz Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
 • od veljače 2019. do listopada 2020. ponovo uređuje niz Povremena izdanja HKD-a te obaša dužnost predsjednice Odbora za nakladničku djelatnost HKD-a
 • od kolovoza 2005. do kolovoza 2013. bila je članica Stalnog odbora IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju
 • od kolovoza 2009. do kolovoza 2011. obnašala je dužnost tajnice Stalnog odbora IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju

 

Kolegiji:

 Preddiplomski studij 

 • Bibliografska organizacija I

Diplomski studij - smjer bibliotekarstvo

 • Bibliografska organizacija II
 • Knjiga i čitanje
 • Narodne knjižnice

Poslijediplomski doktorski studij

 • Bibliografski metapodaci
 • Istraživački pristupi tematici inkluzivnosti u informacijskim i komunikacijskim znanostima

Diplomski studij - smjer bibliotekarstvo (izvanredni način studiranja)

 • Bibliografska organizacija I
 • Bibliografska organizacija II
 • Knjiga i čitanje
 • Narodne knjižnice
 • Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva