Naslovnica
nives miikelic preradovic

Dr. sc. Nives Mikelić Preradović, red. prof.

Konzultacije: ponedjeljkom 13.15-14:00 soba E-315 (uz prethodni dogovor e-mailom)

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 01/4092-323

Životopis:

 

Nives Mikelić Preradović rođena je u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2001. godine studijske grupe Informatologija (smjer Opća informatologija) i Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine prima i Rektorovu nagradu za studentski rad pod naslovom Dictionarium Fausta Vrančića u XVI. i XXI. stoljeću – pogled iznutra izrađen pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa. Od 2001. zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Modeli znanja i obrada prirodnih jezika pod vodstvom prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana na Odsjeku za informacijske znanosti. U zvanje asistentice izabrana je 2002. g., kada upisuje i poslijediplomski studij.

Magistrirala je 2003. godine s temom Metode i pravila oblikovanja multimedijske poruke i njen utjecaj na zapamćivanje i razumijevanje sadržaja.

U akademskoj godini 2003./2004. završila je MPhil istraživački poslijediplomski studij iz područja računalne obrade govora, jezika i internet tehnologije (MPhil in Computer Speech, Text and Internet Technology) na Sveučilištu u Cambridgeu (University of Cambridge, UK).

Doktorski studij iz područja društvenih znanosti, smjer informacijske znanosti, završila je 2008. godine obranom disertacije na temu Pristupi izradi strojnog tezaurusa za hrvatski jezik.

CROVALLEX: prvi hrvatski valencijski leksikon glagola je rezultat ove doktorske disertacije – javno dostupan na poveznici: http://theta.ffzg.hr/crovallex/

Godine 2010. izabrana je u zvanje docentice, godine 2013. u zvanje izvanredne profesorice, a godine 2019. u zvanje redovite profesorice na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti.

U akademskoj godini 2005./2006. dobila je stipendiju Vlade Sjedinjenih Američkih Država za profesionalno usavršavanje na George Washington sveučilištu i Georgetown sveučilištu u Washingtonu, DC (Junior Faculty Development Program).

Cambridge Overseas Trust stipendiju za magistarski studij na Sveučilištu u Cambridgeu dobila je u akademskoj godini 2003./2004.

Nositeljica je i izvodi nastavu na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti u Zagrebu.

Predsjednica je Matičnog odbora za informacijske znanosti od 2021. godine.

Koordinirala je i mentorirala preko 100 studentskih projekata društveno korisnog učenja. Bila je mentorica na više završnih, diplomskih i doktorskih radova.

Edukacija

 • 2004.-travanj 2008.

Filozofski fakultet u Zagrebu (doktorski studij izpodručja društvenih znanosti, smjer informacijske znanosti; tema doktorata: “Pristupi izradi strojnog tezaurusa za hrvatski jezik”)

 • 2003.-2004.

Sveučilište u Cambridge-u (poslijediplomski istraživački studij iz područja računalne obrade govora, jezika i internet tehnologije- MPhil in Computer Speech, Text and Internet Technology; tema magistarskog rada: Distinguishing between individuals and kinds: semi automatic class sense disambiguation) 

 • 2001.-2003.

Filozofski fakultet u Zagrebu (poslijediplomski studij iz područja društvenih znanosti, smjer informacijske znanosti; tema magistarskog rada: "Metode i pravila oblikovanja multimedijske poruke i njen utjecaj na zapamćivanje i razumijevanje sadržaja”)

 • 1996.-2001.

Filozofski fakultet u Zagrebu (diplomski studij hrvatskog jezika i književnosti / diplomski studij informatologije – opći smjer )

Dodatna edukacija: 

 • ESSLLI (European Summer School in Language, Logic and Information), Malaga, Španjolska (kolovoz 2006.)
 • Junior Faculty Development Program (JFDP), George Washington University i Georgetown University, Washington DC, SAD  (siječanj 2006. – lipanj 2006.)
 • PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT, MALAYSIAN TECHNICAL COOPERATION PROGRAM (MTCP 3/2005), Kuala Lumpur (studeni 2005.)
 • ESSLLI (European Summer School in Language, Logic and Information), Edinburgh, Velika Britanija (kolovoz 2005.)

 

Društveno korisno učenje (service learning / community-based learning/ work-based learning)

 • Bila je prva koja je u ak. g. 2005-06. u Hrvatskoj (na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) uvela novu nastavnu metodu „Društveno korisno učenje“, koja je postala mjerom Nacionalnog programa za mlade (2009-2013), odobrenog od Vlade RH. Program naglašava važnost uvođenja ove metode u akademski kurikulum i programe srednjih škola kako bi se povećala uključenost mladih u društvenu zajednicu i obrazovanje za civilno društvo. Rezultati provedbe i studentske evaluacije ove metode doveli su je među prioritete Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020", gdje je društveno korisno učenje identificirano kao ključ povezivanja visokog obrazovanja i lokalne zajednice te kao ključni pokretač pronalaženja prvog posla nakon završetka školovanja
 • Kvalifikacije: George Washington Sveučilište, School of Business. Certifikat: "Research Program in Social and Organizational Learning (2006)".
 • 2005.-2021. mentorirala je više od 100 projekata društveno korisnog učenja na Filozofskom fakultetu. Popis projekata dostupan na: http://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/drustveno-korisno-ucenje
 • 2018. - Državna nagrada "Ivan Filipović" za društveno korisno učenje 
 • 2018. - stručno usavršavanje nastavnog osoblja i mentora u provedbi ESF projekata Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
 • 2019. - članica Upravnog odbora međunarodne udruge EASLHE (European Association of Service Learning in Higher Education)

 

 Stipendije, nagrade i priznanja: 

 • Nagrada Ivan Filipović 2018. godine
 • JFDP stipendija (Junior Faculty Development Program, stipendija američke Vlade za profesionalno usavršavanje predavača na visokoškolskim institucijama) u akademskoj godini 2005./2006.
 • Cambridge Overseas Trust stipendija za magistarski studij na Sveučilištu u Cambridgeu u akademskoj godini 2003./2004.
 • Rektorova nagrada za rad pod naslovom “Dictionarium Fausta Vrančića u XVI. i XXI. stoljeću – pogled iznutra” (2001.)

 Voditeljica radionica

 1. "Društveno korisno učenje u visokom obrazovanju", održana na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, lipanj, 2016 (financirana iz Erasmus+programa EU )
 2. "Service-Learning Networking in Higher Education", održana na Filozofskom fakultetu u Zagreb, travanj, 2016 (financirana iz Erasmus+programa EU)

 3.  

  Društveno korisno učenje u osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi“,održana na Filozofskom fakultetu u Zagreb, veljača, 2014.
 4. Fakultet, škola i školska knjižnica u akciji: uvod u društveno korisno učenje" održana na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ožujak, 2010
 5. Service Learning: a cutting-edge teaching and learning methodology embracing social action with critical inquiry and classroom work” // Beyond Frontiers 2020: Anticipating Security and Defence Challenges, Opportunities and Dilemmas in Western Balkan, Beograd, 2009.
 6. Service learning and knowledge: successful projects in the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb // Teaching Methods and Techniques at the Universities in South Eastern Europe, Zagreb, 2009.
 7. „Društveno korisno učenje u srednjim školama” za članove Županijskog stručnog vijeća profesora engleskog jezika u Karlovcu, ožujak, 2008
 8. „Društveno korisno učenje u društvenim i humanističkim znanostima” za nastavno osoblje Filozofskog fakulteta u Rijeci te predstavnike Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas”, veljača, 2008
 9. „Društveno korisno učenje kao nova nastavna metoda” za nastavno osoblje fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, veljača, 2008
 10. Multimedij u osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi, za nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola te fakulteta održana na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, veljača, 2007.

Suvoditeljica radionica 

 1. Multimedijska tehnologija u nastavi stranih jezika, edukacijska radionica za nastavno osoblje Sveučilišnog centra za strane jezike Sveučilišta u Dubrovniku, travanj, 2008.
 2. Multimedij u nastavi, edukacijska radionica održana u sklopu Programa edukacije za asistente i nastavnike Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ožujak, 2007.
 3. Multimedij u osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi, za nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola te fakulteta održana na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, veljača, 2007.

 

Područja interesa: 

 1. Računalna obrada prirodnog jezika: jezični resursi (valencijski leksikoni, učenički korpusi)
 2. Društveno korisno učenje
 3. Multimedij i multimedijski obrazovni sustavi

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 

 

Projekti:

Nacionalna voditeljica:

 1. Erasmus + projekt SLIDE: Service-Learning as a pedagogy to promote Inclusion, diversity and Digital Empowerment (2022-), 2021-1-BE02-KA220-HED-000032235
 2. Erasmus + projekt eSL4EU  e-Service Learning for more digital and inclusive EU Higher Education systems (2021-), 2021-1-PL01-KA220-HED-00003
 3. Erasmus + Knowledge Alliances project Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development (2019-2022)
 4. COST: CA16105 European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (2017-2021)
 5. ESF projekt Ja raSTEM! - višegodišnji interdisciplinarni STEM program inovativnog poučavanja darovitih osnovnoškolaca (2017-2019)
 6. Erasmus + KA2 projekt Europe Engage - Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe (2015-2017)

 

Suradnica:

 1. H2020 CLEOPATRA Cross-lingual Event-centric Open Analytics Research Academy (2019-2022)
 2. EU EFRR Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima (2020-2022)
 3. EU CEF Telecom PRINCIPLE Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (2019-2021)
 4. Erasmus+ KA2 projekt DigiLing - Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics (2016-2019)
 5. ESF projekt "Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji" (2019)
 6. ESF projekt "Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada" (2015-2016)
 7. U.S. Department of State projekt "Strengthening Self-employment Capabilities and Capacities through International Service Learning Projects" (2013)
 8. EU FP7 Abu-MaTran: Automatic Building of Machine Translation (2012-)
 9. EU-ICT-PSP CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources (01/02/2011 to 31/01/2013)
 10. EU Lets MT! Platform for Online Sharing of Training Data and Building User Tailored Machine Translation. (2010-2012).
 11. EU FP7 ACCURAT: Analysis and evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of machine Translation (15/11/2010 to 30/06/2012)
 12. Tipologija znanja i metode obrade obavijesti (2002-2005)
 13. Oblikovanje i upravljanje javnim znanjem u informacijskom prostoru (2007-2012)
 14. Erasmus program: Information and communication technology in supporting the educational process (2011)

 

Međunarodni programski i recenzentski odbori: 

 • Studia Lexicographica - časopis Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (članica uredništva i recenzentica)
 • INFuture (The Future of Information Sciences)– članica Programskog odbora i recenzentica 
 • KEOD (Knowledge Engineering and Ontology Development) conference – članica Programskog odbora i recenzentica
 • TSD (Text, Speech and Dialogue) conference – recenzentica
 • LTA (Language Technologies and Applications) - članica Programskog odbora i recenzentica
 • Medijske studije (www.mediastudies.fpzg.hr) - recenzentica
 • Automatika (Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications) - recenzentica

 

 Kolegiji:

Preddiplomski studij

 1. Uvod u obradu prirodnog jezika
 2. Jezični inženjering
 3. Organizacija znanja
 4. Osnove digitalne obrade teksta i slike
 5. Teorija informacijske znanosti

Diplomski studij

 1. Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima
 2. Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika

Poslijediplomski studij

 1. Automatsko sažimanje teksta
 2. Mediji i inteligentno pretraživanje teksta
 3. Multimedij i instrukcijski dizajn