Naslovnica

Naziv kolegija: Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima

Nastavnik: dr. sc. Nives Mikelić Preradović, izv. prof.

ECTS bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Ciljevi kolegija:


Kolegij će studentima informacijskih znanosti kroz iskustvo DKU-a pružiti mogućnost primjene akademskog znanja i vještina za zadovoljavanje stvarnih informacijskih potreba lokalne društvene zajednice.
Studenti će, prema vlastitom interesu u izboru projekta, kroz rad na projektu pomoći partnerskoj organizaciji civilnog društva ili informacijskoj instituciji u pronalaženju informacijskih i informatičkih rješenja. Projekti DKU-a odnose se isključivo na rješavanje konkretnih problema zadanih kolegijem i dio su seminarske nastave kolegija. Seminarska nastava kombinirat će se s predavanjima o aktivnostima DKU-a, upravljanju projektima, timskim radom i aktivnostima kritičkog promišljanja.


Ishodi učenja:

 

Po uspješnom svladavanju kolegija, studenti će moći:

1. analizirati literaturu o različitim tipovima društveno korisnog učenja
2. razlikovati društveno korisno učenje od volontiranja, prakse i društveno utemeljenog istraživanja
3. kritički prosuditi strukturu projekta

4. sudjelovati u timskom radu na projektu s ciljem razvoja informacijskih rješenja koja tematski prate sadržaj studija
5. koristiti se odgovarajućim alatima za izradu e-portfolija projekta

6. uspostaviti modele upravljanja projektima
7. ustanoviti projekt kao strukturu ciljeva i aktivnosti
8. kritički prosuditi metode i tehnike planiranja projektne aktivnosti formirajući argumente i protuargumente
9. upravljati izvođenjem (realizacijom) projekta
10. pripremiti te pismeno i usmeno prezentirati projektni plan, završno projektno izvješće i e-portfolio projekta (projektnu dokumentaciju)

 

Sadržaj:


Društveno korisno učenje (DKU) je nastavna metoda koja kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava konkretan društevni problem. Kolegij je osmišljen da studentima informacijskih znanosti kroz iskustvo DKU-a pruži mogućnost primjene akademskog znanja i vještina za zadovoljavanje stvarnih informacijskih potreba.

Sadržaj:


1. Uvodno predavanje: definicija društveno korisnog učenja (DKU), studentskih očekivanja, tipova DKU projekata, društvenih partnera, itd.
2. DKU ciklus. Planiranje projekta. Razumjeti pravila podjele posla na zadatke te važnost poznavanja njihove međuovisnosti (WBS). Naučiti planirati trajanje projekta s obzirom na trajanje zadataka (PERT). Ciljevi projekta: SMART (Specific, Measurable, Agreed-upon, Realistic i Time-bound). Koja je uloga krajnjih korisnika (osnovnoškolskih i srednjoškolskih profesora, knjižnice, muzeja, ahriva, udruge)?

3. Upravljanje projektom. 
4. Prezentacije studentskog plana DKU projekta. Projektni timovi.
5. DKU: kritičko promišljanje: Što je argument, premisa, konkluzija? Argument vs objašnjenje? Kako formirati argument i protuargument?
6. Kategorički silogizam, pravila prirodne dedukcije, rasprava, kontekstualizacija teze 
7. Istraživačka pitanja, metodološka paradigma, uzorak, metoda, rezultati.

8. Tipovi aktivnosti kritičkog promišljanja. Analiza slučaja, rasprave i dnevnik rada.
9. Kritičko pisanje i dnevnik rada.  Trodijelni dnevnik rada, Strukturirani dnevnik rada. Dvostruki dnevnik rada. Video dnevnik.

10. Evaluacija i kvadranti DKU-a. Vrednovanje učenja, vrednovanje konkretnih rezultata projekta te vrednovanje iskustva.

11. Pisanje projektnog izvješća. Aktivnosti, podaktivnosti, održivost, transfer znanja. opis mjerljivih i objektivnih indikatora pomoću kojih se pratila uspješnost određenih aktivnosti– označivači (milestones) te materijalnih ili nematerijalnih objekata proizvedenih kao rezultat projekta - isporuke (deliverables).

12. Uvod u e-portfolio. Svrha izrade, studentski e-portfolio, nastavnički e-portfolio, e-portfolio sveučilišta
13. Dva lica e-portfolija. E-Portfolio kao proces učenja i kritičkog promišljanja, E-Portfolio kao produkt procesa učenja
14. Razine razvoja e-portfolija. Razina1: Portfolio kao zbirka / arhiv; Razina2: Portfolio kao proces / radni prostor; Razina 3: Portfolio kao produkt/prezentacija
15. Prezentacija i evaluacija e-portfolija projekata

 

Obvezna literatura:

 1.Mikelić Preradović, Nives. Učenjem do društva znanja . Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (udžbenik).


Izborna literatura:


1. Bharat M. (2004). Service Learning in Library and Information Science (LIS) Education: Connecting Research and Practice to Community. InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies, 1(1), Article 3.
2. Cuban, S., & Hayes, E. (Spring 2001). Perspectives of five library and information studies students involved in service learning at a community-based literacy program. Journal of Education for Library and Information Science, 42(2), 86-95.
3. Elmborg, J. K., Leighton, H., Huffman, H., Bradbury, J., et al. (Winter 2001). Service learning in the library and information science curriculum – The perspectives and experiences of one Multimedia/User Education class. Research Strategies, 18(4), 265-281.
4. Kazmer, M. M. (2005). Community-Embedded Learning. The Library Quarterly, 75, 190– 212.
5. Riddle, J. S. (March 2003). Where's the Library in Service Learning?: Models for Engaged Library Instruction. Journal of Academic Librarianship, 29(2), p71-81.
6. Roy, Loriene. (2001). Diversity in the classroom: Incorporating service-learning experiences in the Library and information science curriculum. In Journal of Library Administration, 33(4), p 213-228.

Način polaganja ispita: 60% konačne ocjene temelji se na individualnom dnevniku rada o iskustvu društveno korisnog učenja. 40% konačne ocjene temelji se na skupnim projektnim zadacima (5% prijava projekta, 5% usmena prezentacija plana projekta, 10% završno izvješće projekta, 5% završna usmena prezentacija projekta, 5% e-portfolio na Mahari, 5% prezentacijski e-portfolio na Google stranicama, 5% Prezi prezentacija).