Naslovnica

Naziv kolegija: Uvod u istraživačke metode

ECTS-bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar (7. semestar)

Status: obvezni za DHI, izborni za ostale smjerove na Odsjeku i FF-u

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara na tjedan

Ispit: usmeni i pismenoistraživanje prema zadanoj temi

 

Sadržaj: Uvod u metodologiju istraživanja i njezinu primjenu u informacijskim znanostima. Kolegij je i teorijski i praktični, te treba upoznati studente i s tekućim istraživačkim projektima na odsjeku za informacijske znanosti, metodologijama koje se koriste i temama koje se istražuju. Nastavne teme: 1) Što je istraživanje: uvod u istraživačke metode; pregled kvantitativnih i kvalitativnih metoda; 2) Predmeti i ciljevi istraživanja; 3) Istraživačka etika; 4) Nacrt istraživanja; 5) Kvantitativne istraživačke metode; 6) Kvalitativne istraživačke metode; 7) Kvazi-kvalitativni pristupi; 8) Izrada nacrta istraživanja i prikaza istraživačkog problema (seminarski rad).

 

Ciljevi: a) razumjeti metode i važnost izvornih istraživanja; b) razumjeti kvantitativne i kvalitativne metodologije; c) shvatiti razlike i dosege pojedinih metoda kako bi se moglo odlučiti za njihovu ispravnu primjenu u pojedinim istraživanjima; d) osposobiti za oblikovanje nacrta istraživanja, definiranje problema, istraživačkih pitanja, i opis odgovarajućih metoda.

 

Literatura:

  1. Marušić, M., Petrovečki M., Petrak J., Marušić, A.: Uvod u znanstveni rad u medicini, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
  2. How to Read an Engineering Research Paper original text by Bill Grisworld; modified by G. Murphy. http://www.cs.ubc.ca/~murphy/cpsc507/winter02/documents/reading-eval.htm
  3. On Creating Animated Presentations (12 stranica, PDF) Douglas E. Zongker and David H. Salesin. 2003 Symposium on Computer Animation. http://www.cs.ubc.ca/~van/ cpsc590/papers/Zongker.pdf
  4. Graphcut Textures: Image and Video Synthesis Using Graph Cuts Vivek Kwatra, Arno Schodl, Irfan Essa, Greg Turk, Aaron Bobick http://www.cc.gatech.edu/cpl/projects/ graphcuttextures/
  5. Planning a Scientific Presentation (8 stranica) by Jason Harrison; includes "How to give a bad talk" by David Patterson
  6. You and Your Research (16 stranica) Richard Hamming, 1986., http://zapata.seas.smu. edu/~gorsak/hamming.html
  7. The Task of the Referee (7 stranica) Alan J. Smith, 1990, IEEE, http://www. computer.org/tpami/freecontent/taskoftheferee.pdf
  8. Ke Wang, Liu Tang, Jiawei Han, Junqiang Liu: Top Down FP-Growth for Association Rule Mining. PAKDD 2002: 334-340
  9. Eamonn Keogh, K. Chakrabarti, S. Mehrotra and M. Pazzani. Locally adaptive dimensionality reduction for indexing large time series databases. ACM SIGMOD 2001: 151-162

Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba

Studenti diplomskog studija informacijskih znanosti – smjer informatike – nastavnički obvezno moraju upisati sljedeće kolegije kojima stječu metodičke kompetencije:

 


Svi ostali studenti studija informacijskih znanosti za stjecanje metodičkih kompetencija  obvezno moraju upisati sljedeće kolegije:

 


Pored navedenih obveznih metodičkih kolegija studenti za stjecanje nastavničke kompetencije moraju položiti obvezne kolegije u Centru za obrazovanje nastavnika:

Naziv kolegija

ECTS

Psihologija odgoja i obrazovanja

6

Sustavna pedagogija

6

Didaktika

6

UKUPNO

18

 


Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama nastavnici i stručni suradnici (knjižničari) moraju steći pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje u iznosu od 60 ECTS bodova.

 


Ukoliko je potrebno studenti mogu sakupiti ostatak potrebnih bodova do 60 ECTS bodova pisanjem diplomskog rada s metodičkom komponentom ili upisivanjem sljedećih izbornih kolegija na Odsjeku: