Naslovnica

Naziv kolegija: Nastava s primjenom računala

Nositelj: prof. dr. sc. Damir Boras

Izvođač: dr. sc.Sanja Kišiček, asistent

ECTS-bodovi: 4

Jezik: Hrvatski

Trajanje: jedan semestar, ljetni

Status: izborni kolegij; tip izbornosti C2

Oblik nastave: 1 sat predavanja, 1 sat seminara, 1 sat vježbi (1p 1s 1v)

Uvjeti za upis kolegija: diplomski studij, nastavnički smjer

 

Cilj kolegija:
Kroz predavanja studenti će usvojiti teorijska načela računalno potpomognute nastave.
Kroz vježbe studenti će se osposobljavati za dizajniranje i strukturiranje nastavih materijala uporabom suvremene računalne tehnologije i sustava za upravljenje nastavnim sadržajima.
Kroz seminarske radove i timske projekte studenti odjedinjuju znanja stečena na studiju i informacijsku tehnologiju.

Sadržaj kolegija:
Definiranje pojma nastave s primjenom računala. Uvod u primjenu računalne tehnologije u nastavi. Učenje u na daljinu i u elektroničkoj okolini - prednosti i nedostaci, usporedba s klasičnim pristupom nastavi. Upravljanje nastavnim sadržajima i učenje u elektroničkoj okolini. Izrada e-kolegija na platformi Moodle 2.x. Napredna primjena Google aplikacija u obrazovanju. Izrada interaktivnih multimedijskih testova. Formatiranje teksta u MS Office Wordu. Prezentacija seminarskih radova.

Kompetencije: Osposobljenost za primjenu računalne tehnologije u nastavi; korištenje osnovnih alata za multimedijski prikaz sadržaja te izradu istih. Studenti će steći kompetencije upravljanja i administriranja nastavnim sadržajima na platformi Moodle, kao i kompetencije u naprednom korištenju Google Apps u obrazovanju.

 

Obavezna literatura:

1. Čukušić M., Jadrić, M. E-učenje: koncept i primjena.

2. Prezentacije i materijali s predavanja (http://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=42)


Dopunska literatura
:

1. Lauc, Tomislava; Matić, Sanja; Mikelić Preradović, Nives. Project of developing the multimedia software supporting teaching and learning of English vocabulary // 1. međunarodna znanstvena konferencija "The Future of Information Sciences : INFuture2007 – Digital Information and Heritage" : Proceedings / Seljan, Sanja ; Stančić, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2007.

2. Lauc, Tomislava; Matić, Sanja; Mikelić, Nives. Educational multimedia software for English language vocabulary // Proceedings of the 1st International Conference on Multidisciplinary Information Sciences and Technologies : InSciT2006 ; Vol. I : Current Research in Information Sciences and Technologies Multidisciplinary approaches to global information systems / Vicente P. Guerrero-Bote (ur.).
Merida : Open Institute of Knowledge, 2006. 117-1

3. Materijali s radionice: Multimedij u osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi. Autori:  Mikelić Preradović, Nives; Matić, Sanja. Odsjek za informacijske znanosti i Zavod za informacijske studije, Zagreb, 2007. (dostupno kod predavača)

4. Alessi, Stephen M.; Trollip, Stanley R. Multimedia for learning : methods and development. 3rd ed. Alyn and Bacon, a Pearson Education Company, Needham Heights, Massachusetts, 2001.

 

Način polaganja ispita: Kroz seminarske radove, projekte, kolokvije i vježbe.