Naslovnica

Digitalna knjižnica I

ECTS bodovi: 3

Status: obvezni

Ispit: pismeni u obliku testa nakon predaje seminarskog rada


Sadržaj: Povijest elektroničkog nakladništva. Općenite prednosti i nedostaci e-građe. Definicija elektroničke publikacije i temeljnih pojmova karakterističnih za elektroničku građu: izdavanje, objavljivanje, izdanje, novo izdanje, nakladnik i raspačavatelj elektroničke građe. Definicija e-knjige. Vrste e-knjige s obzirom na: medij, nakladnika ili proizvođača, pristup. Čitači za e-knjige. Identifikacijske oznake i ostali metapodaci za e-knjigu. Vrednovanje e-knjiga. Zbirke e-knjiga. E-časopisi. Vrste e-časopisa. Zbirke e-časopisa.
Cilj: Studenti će dobiti uvid u vrste elektroničke građe i upoznati kriterije za njezino vrednovanje.

Knjižnice i knjižnične zbirke

 

Opis predmeta:

Tumačenje i razgraničenje pojmova građa, zbirka, knjižnica; knjižničarstvo, knjižnična znanost, knjižničarska struka. Nastanak knjižnica uopće i javnih knjižnica. Tipologija knjižnica i njihove zadaće.Međunarodni i domaći dokumenti o knjižnicama; knjižnično zakonodavstvo. Nacionalne knjižnice. Obvezni primjerak.
Visokoškolske knjižnice. Narodne knjižnice. Školske i specijalne knjižnice. Organizacija knjižnice, odjela i zbirki; knjižnične službe i usluge. Vidljivost knjižnice u društvu: suradnja, oglašavanje i marketing. Nabava građe. Planiranje i izgradnja zbirki i smjernice za nabavu. Postupak s darovima; smjernice za darove. Revizija i otpis. Specijalne zbirke. Zavičajna zbirka.

 

Literatura:


1.    Darovi za zbirke: smjernice za knjižnice. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. Str. 11-30.
2.    IFLA-in Manifest o Internetu. // Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka: zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. Str. 163-165. Dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/IFLA_manifest_o_Internetu.htm
3.    Knjižnice i intelektualna sloboda. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3(2000), str. 157-158. Dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/kiis.htm
4.    Nebesny, T.; Švob, M. Izgradnja knjižne zbirke u narodnim knjižnicama. // Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. Str. 56-75.
5.    Preporuke za knjižnično zakonodavstvo i politiku u Europi // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3(2000), str. 161-162. Dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/preporuke.htm
6.    Preporuke za ustroj zavičajne zbirke u narodnim knjižnicama i drugim knjižnicama (ustanovama) koje prikupljaju knjižničnu zavičajnu građu. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/clanovi/Preporuke.pdf
7.    Pravilnik o reviziji i otpisu građe. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 45, 1/2(2002), 156-158.
8.    Tadić, K. Rad u knjižnici. Opatija : "Benja", 1994.  Dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/katm.htm 
9.    UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice 1994. Dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/UNESCOv_manifest_za_narodne_knjiznice.htm
10.    Upute za poslovanje narodnih knjižnica / uredila Aleksandra Malnar. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 1996.

Sveučilišno knjižničarstvo - izvanredni studij

 

 

Opis predmeta:
Visokoškolske ustanove, sveučilište, sveučilišna knjižnica. Povijest visokoškolskih knjižnica. Knjižnica u visokoškolskoj ustanovi. Korisnici. Utjecaj informacijske i komunikacijske tehnologije. Osoblje, školovanje i stručno usavršavanje, napredovanje. Financijsko poslovanje. Izgradnja zbirki, obrada i vrednovanje, pročišćavanje i otpis. Knjižnična zgrada i sustavi. Poslovanje, službe i usluge. Primjeri visokoškolskih knjižnica. Intelektualna sloboda, akademska sloboda i knjižnica. Profesija i i profesionalna etika. Budućnost visokoškolskih knjižnica.

Literatura

1.    Blin, Frédéric. Academic libraries. // Global library and information science: a textbook for students and educators / edited by Ismail Abdullahi. München : K. G. Saur, 2009. Str. 329-342.
2.    Brophy, P. The academic library. London : Facet Publishing, 2000.
3.    Jones, Barbara. Intellectual freedom in your academic library. Chicago : ALA, 2009.
4.    Petrak, J. Izobrazba studenata za djelotvorne korisnike informacija: iskustva Središnje medicinske knjižnice Medicinskog fakulteta u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 41(1998), str. 15-20.
5.    Petrak, J., Aparac-Jelušić, T. Knjižnice na hrvatskim sveučilištima : tradicija i promjene. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 48(2005), str. 13-30.

Bibliografska organizacija I

Sdaržaj predmeta dosupan je upisanim studentima preko sustava Omega.

izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić

Naziv kolegija: Sustavi za označivanje i pretraživanje 1
Nastavnik: dr. sc. Sonja Špiranec, izv. prof.
ECTS-bodovi: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar
Status: obvezni za bibliotekarstvo, izborni za ostale
Oblik nastave: predavanja, seminar, vježbe
Uvjeti za upis kolegija: -
Cilj kolegija:
Cilj je kolegija upoznati studente s različitim tipologijama i vrstama sustava za pretraživanje, pojmovnim određenjima, teorijskim konceptima, zakonitostima i praktičnim dosezima u području pretraživanja informacija te ih potaknuti na kritično promišljanje suvremenih promjena u području.
Studenti će:
1. znati definirati glavne karakteristike različitih sustava za pretraživanje 2. razumjeti razlike između različitih tipova sustava za pretraživanje 3. znati postaviti strategiju pretraživanja i provesti pretraživanje koristeći složenu sintaksu i operatore za pretraživanje 4. znati objasniti uzročno-posljedičnu vezu između različitih vrsta označivanja i funkcionalnosti pretraživanja 5. tumačiti trendove u razvoju sustava za pretraživanje 6. objasniti postupke vrednovanja pretraživanja
Sadržaj:
Pojmovna određenja: sustavi za pretraživanje, sustavi za označivanje. Pretraživanje i pregledavanje (browsing). Pretraživanje informacija (information retrieval), povijesni razvoj i dosezi. Modeli pretraživanja. Vrednovanje sustava za pretraživanje. Učinkovitost i djelotvornost u pretraživanju. Odaziv i preciznost. Relevantnost i pertinentnost. Relevantnost u internetskom/hipertekstualnom okruženju. Problem jezika u pretraživanju. Problemi prirodnog jezika u pretraživanju i učinak jezičnih fenomena u pretraživanju. Kontrolirani rječnici i postavljanje strategije pretraživanja uz kontrolirani rječnik. Jednostavno i složeno pretraživanje, korištenje sintakse i operatora u pretraživanju. Pretraživanje po predmetu i citatno pretraživanje
Literatura:
1. Belkin, N. On the Evaluation of Interactive Information Retrieval Systems. Available at:  http://www.issisociety.info/peteringwersen/pif_online.pdf
2. Chowdhury, G.G. Introduction to modern information retrieval. London: LAP, 1999.
3. Dizdar, S. Od podataka do metapodataka. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2011. (poglavlje Pretraživanje; str. 223 – 246)
4. Ellis, D. The Dilemma of Measurement in Information Retrieval. Journal of the American Society for Information Science, 47(1), 2006, 23-36.
5. Rowley, J. The controlled versus natural indexing languages debate revisited: perspective on information retrieval practice and research. // Journal of Information Science, 20, 2(1994), str.108-119.
6. Saračević, T. Relevantnost i kako se istraživala. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 50, 1/2(2007), 1-26.
7. Svenonius, E. Intelektualne osnove organizacije informacija. Lokve:Benja, 2005. (Chapter 8 and 9)
8. Šauperl, A. Precoordination or not?: A new view of the old question. // Journal of Documentation, Vol. 65 Iss: 5, pp.817 – 833.

Dodatna literatura:
4. Lancaster, F. W. Warner, A.J. Information retrieval today Arlington, Va: Information Resources Press, 1993.
5. Lesk, M. The Seven Ages of Information Retrieval Available at: http://archive.ifla.org/VI/5/op/udtop5/udtop5.htm
Način polaganja ispita:
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: