Naslovnica

Osnove bibliotekarstva - izvanredni studij

 

Nositelj: prof. dr. sc. Daniela Živković

 

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim nazivljem i pojmovima koji se javljaju
u knjižničarskoj struci kao i s osnovnim informacijskim izvorima te osposobiti studente
da znaju oblikovati seminarske radove, citirati literaturu i prepoznati vrste dokumenata.

Teme: baštinske ustanove (arhivi, knjižnice, muzeji), definicije osnovnih pojmova,
vrste knjižnica (narodne, školske, visokoškolske, specijalne…), zadaće knjižnica,
obvezni primjerak, knjižnično zakonodavstvo, povijest knjižnica,
informacijski izvori u knjižnici, istraživanja u knjižničarstvu, knjižnična građa, katalozi,
bibliografije, zaštita knjižnične građe, zgrade knjižnica.

 

Literatura:

1.    Sečić, Dora. Informacijska služba u knjižnici. Lokve : Benja, 2006.
2.    Stipčević, Aleksandar. Povijest knjige. Zagreb : Matica hrvatska, 2006.
(poglavlja o knjižnicama)
3.    Tadić, Katica. Rad u knjižnici. Opatija : Benja, 1994.