Naslovnica

Osnove bibliotekarstva - izvanredni studij

 

Nositelj: prof. dr. sc. Daniela Živković

 

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim nazivljem i pojmovima koji se javljaju
u knjižničarskoj struci kao i s osnovnim informacijskim izvorima te osposobiti studente
da znaju oblikovati seminarske radove, citirati literaturu i prepoznati vrste dokumenata.

Teme: baštinske ustanove (arhivi, knjižnice, muzeji), definicije osnovnih pojmova,
vrste knjižnica (narodne, školske, visokoškolske, specijalne…), zadaće knjižnica,
obvezni primjerak, knjižnično zakonodavstvo, povijest knjižnica,
informacijski izvori u knjižnici, istraživanja u knjižničarstvu, knjižnična građa, katalozi,
bibliografije, zaštita knjižnične građe, zgrade knjižnica.

 

Literatura:

1.    Sečić, Dora. Informacijska služba u knjižnici. Lokve : Benja, 2006.
2.    Stipčević, Aleksandar. Povijest knjige. Zagreb : Matica hrvatska, 2006.
(poglavlja o knjižnicama)
3.    Tadić, Katica. Rad u knjižnici. Opatija : Benja, 1994.

Izvanredni studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo) traje 4 semestara tijekom kojih student mora prikupiti najmanje 120 ECTS bodova (30 bodova po semestru).

Nastava se izvodi u obliku predavanja, vježbi i seminara subotom, prema objavljenom rasporedu.

U zadnjem semestru student priprema, piše i predaje diplomski rad. Temu diplomskog rada student bira u dogovoru s mentorom i prijavljuje na Odsjeku. Rad se predaje u tiskanom i digitalnom obliku i brani pred povjerenstvom.

7. semestar

Kolegij ECTS
Osnove bibliotekarstva 6
Bibliografska organizacija 1 6
Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 6
Osnove informacijske tehnologije 6
Izborni kolegiji  
Sveučilišno knjižničarstvo 6
Narodne knjižnice 6

8. semestar

Kolegij ECTS
Bibliografska organizacija 2 6
Sustavi za označivanje i ptretraživanje 2 6
Klasifikacija i klasifikacijski sustavi 6
Knjižnice i knjižnične zbirke 1 6
Informacijski izvori i služba 6

9. semestar

Obavezni kolegiji ECTS
Digitalna knjižnica 1 3
Digitalizacija i migracija dokumenata 3
Digitalna knjižnica 2 3
Izborni kolegiji  
Elektronička obrazovna okruženja 5
Školske knjižnice 6
Radionica kreativne nastave u šk. knjižnici 3
Internetska kultura 3
Seminar iz UDK (izvodi se online) 3

10. semestar

Obavezni kolegiji ECTS
Povijest knjige i knjižnica 3
Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva 3
Diplomski rad 15
Izborni kolegiji  
Knjižnično upravljanje 6
Upravljanje informacijama i znanjem 6
Časopisi i znanstvena komunikacija 3
Knjiga i čitanje 3