Naslovnica

Upravljanje informacijama i znanjem

ECTS bodovi: 6

Ispit: seminar, pismeni, usmeni

Sadržaj:


Društvo znanja i društvene promjene. Novi modeli rada: Radnici znanjem (informatori) i voditelji znanja (organizatori informacijskih procesa). Razlika upravljanja informacijama I znanjem. Upravljanje ljudskim potencijalom, intelektualnim kapitalom, učeće organizacije. Projektni menadžment Stvaranje i razmjena informacija i znanja. Organizacija informacija i znanja, upravljanje znanjem i mjerenje. Nove tehnologije I upravljanje informacijama I znanjem.

 

Cilj:


Studenti će usvojiti temeljne pojmove iz upravljanja informacija i upravljanja znanjem.

 

Literatura:


1.    Bahra, N. Competitive knowledge management. London : Palgrave, 2001.
2.    Davenport, T. Prusak, L. Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston : Harvard Business School Press, 2000
3.    Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2004.
4.    Knowledge management for the information professional / edited by T. Kanti Srikantaiah and Michael E. D. Koenig. Medford, New Jersey: Information today, 2000.
5.    Slavić, A. Semantički Web, sustavi za organizaciju znanja i mrežni standardi. // Informacijske znanosti u procesu promjena / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2005.
6.    Svenonius, E. The intellectual foundation of information organization. Cambridge, Ma; London: The MIT Press, 2000.