Naslovnica

Informacijsko zakonodavstvo i etika

 

Opis predmeta: Profesionalna etika i vrijednosti; vrijednosti informacijskih profesija; etički kodeksi profesija; slobodan pristup informacijama kao osnovna vrijednost; pravo na pristup informacijama i tajnost i povjerljivost podataka; zaštita osobnih podataka i zaštita privatnosti; prostorna, informacijska i komunikacijska privatnost; zaštita intelektualnog vlasništva kao etičko pitanje; plagiranje i plagijat; etika u akademskoj zajednici; zakonski propisi o knjižnoj baštini; etika prikupljanja baštine; uništavanje kulturnih dobara i posljedice; Plavi štit; odnos prema kolegama i profesiji.

 

Literatura:
1. Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/eticki_kodeks/
2. Gorman, M. Our enduring values. Chicago; London : American Library Association, 2000. Poglavlja: Intellectual freedom i Privacy.
3. Horvat, A.; Živković, D. Između javnosti i privatnosti. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012. Str. 15-89.
4. Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
5. IFLA Code of ethics for librarians and other information workers, 2012. Dostupno na: http://www.ifla.org/files/faife/news/IFLA%20Code%20of/20Ethics%20-20Short.pdf