Naslovnica

Digitalizacija i migracija dokumenata - izvanredni studij

prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

 

Sadržaj:
Predavanja sadržajno pokrivaju proces digitalizacije koji je organiziran u sljedeće korake: određivanje svrhe i ciljeva, odabir i priprema gradiva za digitalizaciju, organizacija postupka digitalizacije, odabir tehnika, postupaka i uređaja za digitalizaciju, provođenje digitalizacije uz provjeru kvalitete, obrada, organizacija gradiva i njegova pohrana, te dugotrajno čuvanje, konverzija i migracija. Također se obrazlaže problematika vođenja projekata digitalizacije. Dodatno se razrađuje problematika očuvanja elektroničkih dokumenata na dulji vremenski rok.

 

Literatura:
1. Stančić, Hrvoje, Digitalizacija, Zavod za informacijske studije, Zagreb, 2009. (knjiga je dostupna u knjižnici FF-a i NSK, a može se i naručiti putem on-line knjižare (bookstore) Odsjeka)
2. Diessn, Raymond J. van, Rijnsoever, Ben J. van, Managing Media Migration in a Deposit System, KB/IBM Long-Term Preservation Study Report No. 5, IBM Netherlands, Amsterdam, 2002., http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_onderzoek/dnep_ltp_study-en.html
3. Frey, Franziska S., Reilly, James M., Digital Imaging for Photographic Collections, Image Permanence Institute, Rochester Institute of Technology, New York, 1999., http://www.mmforum.uni-erlangen.de/zzz_pdf/digibook.pdf
4. Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access, ur. Sitts, Maxine K., Northeast Document Conversion Center, Andover, Massachusetts, 2000., http://www.nedcc.org/resources/digitalhandbook/dman.pdf, poglavlja: II, IV, VI, VII, IX.
5. Smjernice za korištenje elektroničkih informacija, Hrvatski državni arhiv, 1999.