Naslovnica

Povijest knjige i knjižnica

 

Cilj kolegija je stjecanje znanja o općoj povijesti knjige i knjižnica i poticaj na istraživanje povijesnih tema prema slobodnom izboru.
Teme: Stare kulture srednjeg i dalekog istoka (Sumerani, Babilonci, Feničani, Židovi, Egipat, Kina, Indija); Grčko-rimski svijet (Jonjani, klasična Grčka, helenističko doba, Etruščani, proizvodnja knjiga, nepoćudne knjige, referentne publikacije, knjižnice); Europsko srednjovjekovlje (knjiga kao kultni objekt, samostanska kultura, karolinška renesansa, knjiga na sveučilištima, laički skriptoriji, knjižari, cijena knjige, zabranjene knjige , referentne publikacije, knjižnice); Bizantsko carstvo; Arapi; Daleki istok u srednjem vijeku; Pretkolumbovske civilizacije Amerike; Humanizam i renesansa; Počeci tiskarstva u Europi; Od renesanse do Francuske revolucije (tiskari i izdavači, reformacija, struktura knjige, knjižarstvo, progoni knjiga, knjižnice); Od Francuske revolucije do Prvoga svjetskog rata (proizvodnja knjige, knjige za puk, oprema knjige, periodičke publikacije, cenzura, knjižarstvo, knjižnice); Od Prvoga svjetskog rata do danas (proizvodnja knjiga, oprema knjiga, jezik, džepna knjiga, knjižarstvo, periodičke publikacije, progoni knjiga, knjižnice).

 

Obavezna literatura:
1.    Stipčević, Aleksandar. Povijest knjige. Drugo, prošireno i dopunjeno izdanje. Zagreb : Matica hrvatska, 2006.
Izborna literatura:
1.    Hebrang Grgić, Ivana. Cenzura : neizostavan čimbenik razvoja ljudske misli i društva. // Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2008.  Str. 135-166.
2.    Hebrang Grgić, Ivana. Zakoni o tisku u Hrvatskoj od 1945. do danas. // Vjesnik bibliotekara hrvatske. 43, 3(2000), str. 117-134.
3.    Stipanov, Josip. Knjižnice i društvo. Zagreb : Školska knjiga, 2010.
4.    Stipčević, Aleksandar. O savršenom cenzoru : iliti priručnik protiv štetnih knjiga i njihovih autora. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1994.
5.    Stipčević, Aleksandar. Socijalna povijest knjige u Hrvata : Knjiga I. : Srednji vijek. Zagreb : Školska knjiga, 2004.
6.    Stipčević, Aleksandar. Socijalna povijest knjige u Hrvata : Knjiga II. : od glagoljskog prvotiska do Hrvatskog narodnog preporoda. Zagreb : Školska knjiga, 2005.
7.    Stipčević, Aleksandar. Socijalna povijest knjige u Hrvata : Knjiga III. : od početka Hrvatskog narodnog preporoda do danas. Zagreb : Školska knjiga, 2008.