Naslovnica

Vjera LopinaDr. sc. Vjera Lopina, viši asistent

Konzultacije: utorak 14:00-15:30, soba E-314

E-poštaOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 01/409-2318

 

Životopis

Vjera Lopina rođena je 9. travnja 1961. u Zagrebu, maturirala na Klasičnoj gimnaziji. Studij opće lingvistike i talijanskoga jezika i književnosti na Filo-zofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 1979./80., diplomirala 26. 10. 1983. Studij klasične filologije na istom Fakultetu upisala 1981./82., a studij Društveno-humanističke informatike 1984./85. i oba studija apsolvirala. Postdiplomski studij Kultura istočnojadranske obale upisala je 1986. na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.

Od 1985. do 1991. radila je u Staroslavenskom zavodu Instituta za filologiju i folkloristiku u Zagrebu, 1988. izabrana je u zvanje istraživača-suradnika. Od 1986./87. honorarno je predavala na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1991. zaposlena je kao mlađa asistentica na Odsjeku za informacijske znanosti. Sudjeluje u nastavi iz kolegija Infopraktikum 1, Uvod u društveno-humanističku informatiku, Uvod u programiranje, Kriptologija, Umjetna inteligencija i Zaštita podataka. Surađivala je na projektima Modeli znanja i komunikacijski obrasci, Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, Strojno razumijevanje hrvatskoga jezika te Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja. Na studiju Poslovne informatike predavala je od 1994. do 1998. predmet Zaštita podataka.

Magistrirala je 27. 10. 1999. obranivši magistarski rad pod naslovom Strojna obrada imenične morfologije u pisanome hrvatskom jeziku. U suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti izabrana 10. 02. 2000.

Doktorsku disertaciju pod naslovom Računalna obrada jezika i stila u pjesništvu A. B. Šimića obranila je 2012. godine.

Sudjelovala je na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (u Italiji, Finskoj, Češkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini), na nekima s referatom, te nekoliko puta kao članica Organizacijskoga odbora.

Objavila je 14 znanstvenih radova u stručnim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova.

  

Područja interesa:

 • Kriptologija
 • Kompjuterska lingvistika
 • Korpusna lingvistika
 • Lingvistička statistika

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  

Projekti:

 • Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja
 • Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije


Kolegiji:

 • Kriptologija
 • Vježbe iz programiranja 1

TomislavaDr. sc. Tomislava Lauc, izv. prof. 

Konzultacije: ponedjeljak, 10:00-11:30, soba E-314

E-poštaOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Telefon: 01/409-2318

 

Životopis

Dr. sc. Tomislava Lauc rođena je 1. srpnja 1966. u Vukovaru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1991. godine informacijske znanosti (smjer opća informatologija) i filozofiju. Magistrirala je 1996. godine na temu strojnog morfosintaktičkog označavanja tekstova na hrvatskom jeziku, a doktorirala 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu pretraživanja obavijesti i obrade prirodnog jezika za hrvatski jezik.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2003. godine, a izvanrednog profesora 2009.

Od 2004. godine njeno područje interesa je multimedijski instrukcijski dizajn. Nositeljica je nekoliko kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti: „Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika“, „Multimedijski prikaz znanja“, i „Društveno-humanistička informatika“.  Također, od 2008. godine nositeljica je kolegija „Multimedij i instrukcijski dizajn“ na poslijediplomskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti.

 

Područja interesa:

 • multimedijski instrukcijski dizajn
 • obrada prirodnog jezika

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 

Projekti:

 

 • Projekt razvoja e-kolegija Sveučilišnog računarskog centra (SRCE)
 • Dubinska analiza podataka za razvoj multimedijskog i multimodalnog sutava za učenje

 

Kolegiji:

 • Multimedijski prikaz znanja
 • Obrada prirodnog jezika i pretraživanje informacija
 • Društveno-humanistička informatika
 • Multimedijski instrukcijski dizajn

 

foto2Dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, red. prof.

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Konzultacije: četvrtak, 12:00-13:30, soba E-323

E-poštaOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 01/4092-351

Životopis:

Prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić rođena je u Požegi gdje je pohađala i završila gimnaziju. Završila je studij filozofije te južnoslavenskih jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1975. godine. Na postdiplomskom studiju informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je temom Pedagoško-animatorski rad s djecom u dječjim odjelima narodnih knjižnica. Na Sveučilištu u Sarajevu stekla je doktorat iz područja informacijskih znanosti 1991. godine, obranom disertacije Razvoj bibliotečno informacijskih sustava. Od 1987. zaposlena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Bila je pročelnik Odsjeka u dva mandata. Voditelj je doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti. Redoviti je profesor u trajnom zvanju. Sudjelovala je i vodila veći broj znanstvenih projekata, te sudjeluje na poslijediplomskom studiju Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostar. Bila je gost predavač na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Na doktorskom studiju informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu voditelj je studija i drži kolegije Uvod u znanstveno istraživački rad Upravljanje informacijama i znanjem. Prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić bila je mentorom za četrdesetak studentskih diplomskih/završnih radova, mentorom za osam magistarskih radnji te za osam doktorskih radnji. Od 2000. godine u Zavodu za informacijske znanosti bila je urednica triju zbornika i dvije knjige. Autorica je ili koautorica četiriju knjiga te preko 80 znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i stranim časopisima. Prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić dobila je 2008. godine Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za rezultate postignute u teorijskom i praktičnom radu u razvoju i afirmaciji informacijskih znanosti i za izniman doprinos u promicanju e-učenja i načina usvajanja znanja i vještina koje nudi informacijska znanost.

 Područja interesa:

 • organizacija znanja
 • obrazovanje
 • školske knjižnice

 Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 Članstva:

 • Voditelj Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti
 • Predsjednik povjerenstva za državni ispite školskih knjižničara
 • Član Uredništva časopisa Informatologija
 • Jedan od utemeljitelja, i član Organizacijskog odbora Proljetne škole školskih knjižničara
 • Član International Reading Association (IRA)
 • Međunarodno udruženje školskih knjižničara (IASL)
 • International Society for Knowledge organization (ISKO)
 • Hrvatska udruga školskih knjižnica (HUŠK)


Projekti:

 Kolegiji

Dodiplomski  i diplomski studij:

 • Uvod u informacijske znanost
 • Teorija informacijske znanosti
 • Upravljanje informacijama i znanjem
 • Metodika nastave informatike 2

 Poslijediplomski studij:

 • Uvod u znanstveno istraživački rad
 • Upravljanje informacijama i znanjem

Matea Radošević

Konzultacije:
zimski semestar: srijeda 12:30-14:00, soba: E-321
ljetni semestar: utorak 9:30-11:00, soba: E-321

MailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 01/409-2319

Vedran JuricicDr. sc. Vedran Juričić, docent

Konzultacije:
zimski semestar: srijeda 12:30-14:00, soba: E-321
ljetni semestar: utorak 9:30-11:00, soba: E-321

MailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 01/409-2319

 

Životopis

Rođen je 17. travnja 1982. u Virovitici. Osnovnu i srednju školu završio je u Čakovcu. Godine 2000. upisuje studij računarstva na Fakultetu elektroteh-nike i računarstva u Zagrebu, na kojem je 2005. diplomirao s temom Sustav za praćenje inačica programske podrške. Do 2007. radi u Siemens d.d. u odjelu PSE (Program and System Engineering) na poslovima projektiranja, razvoja i testiranja sustava mobilnih komunikacija. U rujnu 2007. upisuje poslijediplomski studij informacijskih znanosti na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje postaje znanstveni novak na projektu prof. dr. sc. Vladimira Mateljana pod nazivom Optimizacija baze znanja. U kolovozu 2012. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Detekcija plagijata u višejezičnom okruženju, nakon čega je zaposlen kao viši asistent na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Od rujna 2017. zaposlen je kao docent na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti, na katedri za Društveno-humanističku informatiku.

 

Područja interesa:

 • Detekcija plagijata i sličnost dokumenata
 • Baze podataka
 • Virtualizacija i računalstvo u oblaku
 • Mobilne tehnologije

 

 Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 

Projekti:

 • Optimizacija baze znanja (2007-2014), pod vodstvom prof. dr. sc. Vladimira Mateljana

 

Kolegiji:

Preddiplomski studij

 • Baze podataka
 • Web servisi
 • Programiranje Web 2.0 aplikacija

 

Diplomski studij

 • Baze podataka u internetskom okruženju
 • Mobilne aplikacije