Naslovnica

 

Kristina (Vučković) Kocijan

dr.sc. Kristina Kocijan, izv.prof.

Konzultacije: prema dogovoru (E-314)

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 01/4092-318

LinkedIn

ResearchGate

 

 

Životopis:

Kristina Kocijan, rođ. Vučković (matični broj znanstvenika: 256436) (ORCID: 0000-0001-9467-5313) rođena je 16. prosinca 1973. u Metkoviću, gdje završava i prva tri razreda srednje škole u CUO “Petar Levantin”. Četvrti razred srednje škole završava u Jacksonvillu, SAD kao 12. u klasi, čime je ušla među 5% najboljih američkih srednjoškolaca.

Godine 1992. upisuje se na FCCJ (Florida Community College at Jacksonville) u Jacksonvillu i prvu godinu završava u klasi A studenata. Godine 1993. prebacuje se u Zagreb na Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti i Odsjek za engleski jezik i književnost gdje je 1998. diplomirala.

Magistrirala je u svibnju 2004. godine na poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti s temom Padežne gramatike i razumijevanje hrvatskoga jezika. Doktorirala je u travnju 2009. godine na doktorskom studiju informacijskih znanosti s temom Model parsera za hrvatski jezik. Dodatno se obrazovala na tečajevima i ljetnim školama u zemlji i inozemstvu.

Od studenog 2000. godine radi kao znanstvena novakinja na Odsjeku za informacijske znanosti. U prosincu 2011. godine birana je u zvanje docentice, a u svibnju 2019. u zvanje izvanredne profesorice. Objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i stranim časopisima te u zbornicima radova s domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija. 

Od 2000. kao suradnik ili voditelj je sudjelovala u više nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata. Mentorirala je diplomske radove (stari studij), te završne radove na preddiplomskom i diplomskom studiju. Mentorirala je i radove prijavljene za Rektorovu nagradu od kojih su dva i dobitnici Rektorove nagrade (za 2007. i 2013/14 godinu).

Od 2000. godine sudjeluje u nastavi na kolegijima Osnove programiranja, Objektno programiranje, Programiranje 1, Osnove web dizajna, Napredno programiranje web aplikacija, Modeliranje jezika upravljano gramatikama, Osnove upravljanja informacijskim institucijama, Računarska lingvistika, Upotreba multimedijalnih alata (izvanredni studij bibliotekarstva), te od 2019. godine na kolegijima Veliki podatci (Big Data) i Kvaliteta podataka (Data Quality).

 

Stručno usavršavanje:

 • 11.2018. Sketch Engine Boot Camp : LEXiCAL COMPUTING, Brno, Češka
 • 01.2017. Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima : MZOS, Zagreb, Hrvatska
 • 11.2016. Search Solutions : BCS, The Chartered Institute for IT, London, Engleska
 • 03.3015. Tableau for Professors and Researchers : Tableau, London, Engleska
 • 01.2015. Big Data : Universitat Rovira and Virgili, Tarragona, Španjolska
 • 09.2014. - 06.2015. ALCT - Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi : FFZG, Zagreb, Hrvatska
 • 04.2014. Omega : Centar za potporu e-učenju, FFZG, Zagreb, Hrvatska
 • 02.2014. - 06.2016. Informacijski menadžment (CIMP - in Data Quality, CIMP - in Data Governance, Certified Data Steward-CDS) :eLearningCurve, Oak Brook, SAD
 • 11.2006. - 02.2007. Web tehnologije : CARNetov edukacijski centar Edupoint, Zagreb, Hrvatska
 • 09. 2006. NLP : JSSECL, Zadar, Hrvatska
 • 02.2000. Programiranje - Delphi : The DSW Group. Ltd, Atlanta, Georgia, SAD

 

Radno iskustvo:

 • Od studenog 2000. : Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.
 • Rujan 1999 – prosinac 2000. : Srednja medicinska škola Mlinarska;
 • Ožujka 1999.-srpanj 1999. : Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti;
 • Rujan 1997. - 1999. : OŠ Dobriša Cesarić;
 • 1995. - 1998. : Don;
 • Listopad 1995. – listopad 1996. : MHM;
 • Listopad 1995. - lipanj 1996. : MRJ International;
 • Srpanj i rujan 1994. - 1999. : Filozofski fakultet;
 • Listopad 1994. - lipanj 1995. : Sindikat za zdravstvo;

 

Područja interesa:

 1. Veliki podatci (Big Data)
 2. Kvaliteta podataka
 3. Upravljanje informacijskim sustavima
 4. Upravljanje podatcima
 5. Vizualizacija podataka
 6. Objektno programiranje
 7. Obrada prirodnog jezika
 8. Nove tehnologije u nastavi

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Repozitorij Filozofskog fakulteta u Zagrebu: (Vučković) - (Kocijan)

Kocijan - radovi

Koha - radovi

 

Projekti:

 

Članstva:

 

Kolegiji:

 • Veliki podatci (2019. - )
 • Objektno orijentirano programiranje (2000. - 2008.)
 • Osnove upravljanja informacijskim institucijama (2015. - 2017.)
 • Studentska praksa (2000. - 2008.)
Irena Kranjec

Irena Kranjec

Voditeljica Zbirke za informacijske znanosti

Knjižnica: soba 1.4.

MailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Telefon: 01/4092-217

 

Životopis

Irena Kranjec rođena je 9. ožujka 1973. u Požegi. Osnov­nu i srednju školu (kulturno-umjetničko usmje­renje) završila je u Bjelovaru. Na Filozofskom fa­kultetu u Zagrebu diplomirala jednopredmetni studij sociologije te dodatni dvogodišnji studij bibli­otekar­stva. Od 1997. do 1999. boravi u Notting­hamu, Ve­lika Britanija gdje se školuje na Broxtowe Collegeu (NEBS Management Introductory Award at Certificate Level) i Cla­rendon Col­legeu (The Chartered Institute of Marketing Certificate in Marke­ting).

Od 1999. do 2002. zaposlena u Narodnoj knjižnici “Petar Preradović” Bjelo­var, a od 2002. voditeljica je knjižnice Odsjeka za informacijske znanosti na Fi­lozof­skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. do 2008. glavna je urednica No­vosti Hrvatskoga knjižničarskog društva. Od 2008. do 2012. glavna je ured­nica niza Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva. Za Hrvatsko knjižničarsko društvo prevodi članke za zbornike sa stručnih skupova, a do sada je prevela i više stru­čnih publikacija: Smjernice za knjižnične usluge za djecu, Smjernice za audio­vizualnu i multimedijsku građu u knjižnicama i drugim ustanovama, Na­rodna knjižnica: IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i usluga, Po­stojana knjižnica autora Micheala Gormana, IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za školske knjižnice, Smjernice za knjižnične usluge za bebe i djecu rane dobi i Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom. Od 2011. do 2018. godine bila je v.d. voditeljica Knjižnice Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.


npetak

Nevenka Petak 

Tajnica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti

U mirovini od 1.1.2018.

 

 

Životopis:

Nevenka Petak (rođ. Klarić) rodila se u Slavonskoj Požegi 15. listopada 1952. Živi u Zagrebu od 1953. Osnovnu školu S. Kovačević, završila na Lju-bljanici, Trešnjevka. I. gimnaziju završila 1972. godine. Završila višu školu za cestovni saobraćaj.

Na Filozofskom fakultetu radi od 1980. Od 1980. do 1990. radila je u dekanatu kao referent obrade plaća, tajnica dekana na zamjeni te statističar studenske referade, kadrovskih i računovodstvenih poslova.

Od 1990. je viši stručni referent i radi kao tajnica Odsjeka za informacijske znanosti, odnosno nakon preimenovanja, tajnica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti.

Kroz njezino tajništvo prošlo je 15 generacija redovitog studija informacijskih znanosti, sadašnjih profesora informatike ili diplomiranih informatologa, i 8 bolonjskih generacija studenata. Tajnica je izvanrednog studija bibliotekarstva i savjesno se brinula se o 12 generacija studenata na tom studiju.

Pod vodstvom pročelnika, koji su se mijenjali svake četiri godine, ona je tajnica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti i danas, s velikom ljubavlju prema svojim profesorima, ali i studentima s kojima će se družiti sve do mirovine.


Članstva:

 •  Tajnica Odsjeka od 1990.godine
 • Tajnica poslijediplomskog studija inf. znanosti od 1990. do 2000.
 • Tajnica izvanrednog studija bibliotekarstva od 1990. i danas.

Dr. sc. Daniela Živković, red. prof.

Konzultacije: utorak 9.30-11h, soba E-313 (od 3. 3. do 30. 9. 2020.)

E-poštaOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 01/4092-321

 

Životopis

Daniela Živković redovita je profesorica na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu na Katedri za knjigu i nakladništvo. Kao diplomirani bibliotekar započinje 1983. godine raditi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Tu joj je s osnivanjem Hrvatskog ureda za ISBN 1992. godine povjerena uspostava identifikacijskog sustava ISBN za knjige, a 1995. i sustava ISMN za note hrvatskih nakladnika. Ustanovila je bazu podataka hrvatskih nakladnika knjiga i nota, razvila je suradnju između nakladnika i knjižnica u Hrvatskoj. Surađivala je s Vijećem Europe te potaknula projekt Katalog knjiga na prodaju u Hrvatskoj (1997.). Zvanje knjižničarskog savjetnika stekla je 1999. godine. Usavršavala se je na stipendijama u Austriji, Njemačkoj i SAD-u. Doktorat znanosti iz područja bibliotekarstva stekla je 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Hrvatski ured za ISBN vodi sve do 2002. godine kada je pozvana na Filozofski fakultet u Zagrebu. Docentica je na Katedri za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske znanosti od rujna 2002., a od srpnja 2004. do 2017. predstojnica Katedre za knjigu i nakladništvo. Godine 2006. izabrana je u zvanje izvanrednog profesora, a 2019. u zvanje redovitog profesora.

Uz nastavu na Fakultetu predaje u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara od njegova osnutka 2001. godine. Održala je i više pozvanih predavanja o elektroničkoj knjizi i digitalnim knjižnicama kao primjerice na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu, Sveučilištu Hacettepe u Ankari i Sveučilištu Humboldt u Berlinu. Članica je Pregovaračke skupine za pristup Hrvatske Europskoj uniji u poglavlju 25. Znanost i istraživanje. Sudjelovala je na više projekata među kojima se ističe znanstveni projekt Hibridna knjižnica i pristup znanstvenim informacijama. Voditeljica je projekta Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu. 

Bila je članica više odbora kao npr. IFLA-ina Odbora za autorsko pravo i druga pravna pitanja (IFLA/CLM) i Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Sudjelovala je u izradbi Nacionalnog programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe. Predsjednica je Povjerenstva za stručne knjižničarske ispite Hrvatskog knjižničnog vijeća. Članica je Hrvatskog knjižničarskog društva.

Uz suvremene teme u knjižničarstvu i nakladništvu bavi se i povijesnima. Napisala je samostalno ili u koautorstvu nekoliko knjiga te četrdesetak znanstvenih i stručnih članaka i priloga u domaćoj i stranoj stručnoj periodici i knjigama.

Stipendije:

 • Wilhelmsuniversität u Münsteru, Universität Gießen (1980/81.)
 • Austrijska nacionalna knjižnica i Austrijski ratni arhiv (1992.)
 • Library Services in the U.S. (1999.)

Nagrade/priznanja:

 • Prvomajska nagrada Sveučilišta u Zagrebu za rad na engleskom jeziku "Public health in Great Britain" (1979.)
 • Odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1998.)
 • Nagrada Matko Rojnić za izniman doprinos u radu i razvoju Nacionalne i sveučilišne knjižnice (2002.)
 • Kukuljevićeva povelja

 

Područja interesa:

 • Digitalna knjižnica
 • Elektroničko i tradicionalno nakladništvo
 • Identifikacijski sustavi za obilježavanje knjižnične građe,
 • Autorsko pravo,
 •  Informacijski izvori
 • Povijest knjižničarstva i nakladništva

 

Kolegiji:

 Preddiplomski studij

 • Osnove bibliotekarstva
 • Informacijski izvori i služba
 • Digitalna knjižnica I

 

Diplomski studij

 • Digitalna knjižnica II
 • Nakladništvo i knjižarstvo
 • Sveučilišno knjižničarstvo

 

Poslijediplomski doktorski studij

 • Digitalna knjižnica i znanstvena komunikacija
 • Knjiga - od autora do čitatelja

 

Popis radova u Hrvatskoj  znanstvenoj  bibliografiji (CROSBI)

 

Članstva:

 • IFLA/Committee on Copyright and Legal Matters
 • Hrvatsko knjižničarsko društvo (predsjednica Komisije za knjižničarsko nazivlje i Radne grupe za autorsko pravo, tajnica Hrvatskog knjižničarskog društva /1986.-1989., 1992.-1994./)
 • Hrvatsko društvo za autorsko pravo.

 

Projekti:

 •  Tezaurus knjižničarskog nazivlja, projekt Odsjeka za informacijske znanosti
 • “Books-in-Print Catalogs Electronic Publishing, Books and Archives”, projekta Vijeća Europe, 1995.-1998.
 • Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu
 • Projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje BIBLION u sklopu projekta Izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja STRUNA-09-2017 Hrvatske zaklade za znanost. Dostupno na:  https://biblion.ffzg.unizg.hr/
majaweb

Dr. sc. Maja Živko, tajnica

Konzultacije:

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 01/4092-302

 

Životopis

Rođena je u Zagrebu. Završila studij kroatistike i bohemistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje profesora hrvatskog i češkog jezika i književnosti. Nakon završetka studija zaposlena je kao profesor hrvatskog jezika u Osnovnoj školi Jordanovac te Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke. Godinu dana zaposlena je kao znanstveni novak u Zavodu za lingvistička istraživanja (HAZU), a nakon toga prelazi na projekt Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Za-grebu. Nakon toga zaposlena je kao lektor hrvatskog jezika na Karlovom sveučilištu u Pragu. Od 2010. nastavlja rad na projektu Hrvatska rječnička baština na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Karlovog sveučilišta u Pragu doktorirala je 16.3. 2011. Godine 2015. izabrana je za znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti-polje informacijske i komunikacijske znanosti

 

Područja interesa:

 • leksikografija
 • e-leksikografija

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 

Projekti:

 • Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet