Naslovnica

mbz2Prof.dr.sc. Mihaela Banek Zorica

Konzultacije: zimski semestar srijeda 10:00-12:00, soba E-323,

ljetni semestar srijeda 10:00-12:00

 

MailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 01/4092-351

 

Životopis:

Mihaela Banek Zorica rođena je 1976. godine u Zagrebu gdje pohađa osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je informatologiju i češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nakon čega upisuje Poslijediplomski studij informacijskih znanosti. Godine 2007. doktorira u području informacijskih znanosti obranivši rad pod naslovom Sustavi za upravljanje obrazovnim materijalom u elektroničkom okruženju. Od 2012. godine predstojnica je Katedre za medije i komunikologiju. Predaje na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju kolegije vezane uz organizaciju znanja i upravljanje znanjem, e-učenje, školske knjižnice i informacijsku pismenost. Sudjelovala je na nizu međunarodnih i nacionalnih konferencija i skupova u vidu autora znanstvenih radova, recenzenta i člana organizacijskog ili programskog odbora. U koautorstvu je objavila dvije knjige, poglavlja u knjigama te više od 30 znanstvenih i stručnih radova.

Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih i nacionalnih projekata: Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, TEMPUS Joint European Project - Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development, TEMPUS TEALS (Teaching and Langage skills). Godine 2011. koordinator je ERASMUS Intenzivnog programa Information and communication technology in supporting the educational process.

Godine 2010. dobitnica je dviju nagrada: Nagrade za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstva za e-učenje za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2009./2010., te godišnje nagrade The IASL School Librarianship Award Međunarodnog društva školskog knjižničarstva (International Association of School Librarianship, IASL) za promicanje školskog knjižničarstva.

Član je glavnog odbora europske Zaklade ENSIL (Stichting ENSIL – European Network for School Libraries and Information Literacy), podpredsjednica međunarodne udruge IASL (International School Library Association) te član uredništva međunarodnog časopisa School Libraries Worldwide. Također, član je međunarodnih organizacija i udruga: International Association of School Librarianship (IASL), International Society for Knowledge organization (ISKO), Hrvatske udruge školskih knjižničara (HUŠK) te Sekcije za školske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD).

 

Područja interesa:

 • organizacija znanja
 • upravljanje znanjem
 • e-učenje
 • školske knjižnice
 • informacijska pismenost

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Neki od radova dostupni i na:

 

 Projekti:

 • Razvoj taksonomije generičkih informacijskih kompetencija kao sredstva poboljšanja zapošljivosti)
 • Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju (šifra projekta 130-1301799-1755)
 • Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju (šifra projekta: 0130462)
 • TEMPUS Joint European Project - Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development (CD_JEP-16086-2001)
 • TEMPUS TEALS (Teaching and Langage skills - CARDS SCM 2004 Training Project)
 • Koordinator ERASMUS IP Information and communication technology in supporting the educational process
 • Dezinformacije u kontekstu medijske i informacijske pismenosti (2018 - Sveučilišna potpora)

 

Kolegiji:
Preddiplomski studij

 • Klasifikacijski sustavi
 • Digitalne obrazovne knjižnice
 • Informacijska pismenost
 • Osnove informacijske pismenosti


Diplomski studij

 • Upravljanje informacijama i znanjem
 • Elektronička obrazovna okruženja
 • Školske knjižnice
 • Seminar iz UDK

 

Poslijediplomski studij

 • Organizacija i upravljanje informacijama i znanjem
 • Odabrana poglavlja iz e-učenja


Članstva:

 • Glavni odbor europske Zaklade ENSIL (Stichting ENSIL - European Network for School Libraries and Information Literacy)
 • Uredništvo međunarodnog časopisa School Libraries Worldwide
 • International Association of School Librarianship (IASL) - dopredsjednica
 • International Society for Knowledge organization (ISKO)
 • Hrvatska udruga školskih knjižničara (HUŠK)

 

 

 

 

Save

Petra Bagodr. sc. Petra Bago, doc.

Konzultacije: srijeda 11:30-13:00, online (via BigBlueButton ili Zoom) ili soba E-315 (uz prethodni dogovor); najava mailom

Mail: pbago(at)ffzg.hr

LinkedIn: https://hr.linkedin.com/in/petrabago

NLP grupa: http://nlp.ffzg.hr/

Telefon: 01/4092-323

 

Životopis:

 Petra Bago (matični broj znanstvenika: 314883) rođena je 18. studenoga 1982. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađa u Zagrebu, Bernu (Švicarska) i Sofiji (Bugarska). V. gimnaziju prirodoslovno-matematičkog usmjerenja završava u Zagrebu.

 Godine 2003. upisuje Filozofski fakultet, smjer informacijskih znanosti i etnologije i kulturne antropologije. Od 2004. sudjeluje u nastavi kao demonstratorica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Kao suautor 2006. godine prima Rektorovu nagradu za studentski znanstveni rad pod naslovom Računalna priprema, obrada i prikaz sedmojezičnog rječnika Petera Lodereckera povodom 400. godišnjice izdavanja izrađen pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa i Nikole Ljubešića, tadašnjeg znanstvenog novaka na Odsjeku. Diplomirala je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti i Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju 2008. godine.

Akademske godine 2008./2009. upisuje poslijediplomski doktorski studij na Odsjeku za informacijske znanosti. Od 2009. zapošljava se na istom odsjeku kao znanstvena novakinja na projektu Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa. Doktorirala je u rujnu 2014. s naslovom "Model višerazinske prezentacije tekstova starijih hrvatskih rječnika" koju je izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Borasa i doc. dr. sc. Nikole Ljubešića.

Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskoj i diplomskoj razini na kolegijima Računalne mreže, Obrada teksta i jezika, Jezične baze podataka i Prikaz rječničkog znanja. Pohađala je više tečajeva, ljetnih škola i europskih intenzivnih programa u zemlji i inozemstvu.

 

Područja interesa:

 • računalna leksikografija
 • enciklopedika
 • kodiranje teksta
 • društveno-humanistička informatika - digitalna humanistika
 • statistička analiza
 • pretraživanje obavijesti

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 

Projekti:

 • Voditeljica hrvatskog tima projekta financiranog od strane Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe FacilityCEF) "PRINCIPLE - Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering" (Grant Agreement No. INEA/CEF/ICT/A2018/1761837; rujan 2019 - kolovoz 2021) [https://principleproject.eu/]
 • Suradnica na znanstvenom Erasmus+ KA2 projektu “Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development” (2019-) [https://rural.ffzg.unizg.hr/]
 • Zamjenica člana upravnog odbora COST Akcije "enetCollect - European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques" (CA16105; 2017-2021) [https://enetcollect.eurac.edu/]
 • Voditeljica hrvatskog tima znanstvenog Erasmus+ KA2 projekta “DigiLing - Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics” (2016-2019) [http://www.digiling.eu/, https://learn.digiling.eu/]
 • Lokalna organizatorica seminara na SNSF (Swiss National Science Foundation) SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) projektu 160501: Regional Linguistic Data Initiative (ReLDI)
 • Suradnica na znanstvenom Erasmus+ KA2 projektu “Europe Engage – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe” (2015-2017)
 • Suradnica na projektu Europskog strukturnog i investicijskog fonda “MemAzija – Algoritmi za pamćenje i njihova primjena u azijskim jezicima
 • Koordinatorica projekta suradnje gospodarstva i znanstvenih institucija "Upravljanje znanjem"
 • Suradnica na projektu Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali "Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada" (2015-2016)
 • Suradnica na znanstvenom projektu “Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet”, financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

 

Međunarodni programski i recenzentski odbori: :

 • Studia Lexicographica - časopis Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (članica uredništva i recenzentica)
 • Rasprave - časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (recenzentica)
 • INFuture (The Future of Information Sciences)– članica Programskog odbora i recenzentica
 • KEOD (Knowledge Engineering and Ontology Development) konferencija– članica Programskog odbora i recenzentica
 • Digital Humanities 2020 - Intersections/Carrefours - konferencija Alliance of Digital Humanities Organizations (recenzentica)
 • ACH2019 - konferencija Association for Computers and the Humanities (recenzentica)
 • EADH 2018 - konferencija European Association for Digital Humanities (recenzentica)
 • Poslijedoktorski program LEaDing Fellows - recenzentica

 

Kolegiji:

Preddiplomski studij

 • Obrada teksta i jezika
 • Jezične baze podataka
 • Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika
 • Računalne mreže (2008./2009.-2015./2016.)

Diplomski studij

 • Uvod u leksikografiju
 • Korpusna leksikografija
 • Računalna obrada povijesnih tekstova
 • Prikaz rječničkog znanja

darko sailing portraitDr. sc. Darko Babić, docent

Konzultacije

 - zimski semestar, utorak 14:00-15:30, soba E-316

 - ljetni semestar, srijeda 15:00-16:30, soba E-316

E-pošta: dbabic(at)ffzg.hr

Telefon: 01/409-2348, Fax: 01/4092-431

 

Životopis:

Dr. sc. Darko Babić znanstveni je suradnik, docent na Katedri za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavač je na preddiplomskom studiju informacijskih znanosti i diplomskom studiju smjer muzeologija i upravljanje baštinom.
Rođen je 6. ožujka 1973. godine u Zagrebu gdje je završio osnovu i srednju školu (usmjerenje opća elektronika), te četverogodišnji studij etnologije i informatologije, smjer muzeologija. Tokom studija radi kao asistent na Hrvatskoj radio televiziji (1995.), kao suradnik Koncertne direkcije Zagreb (1997., 1998. i 1999.) te kao pomoćni arhivist na Općinskom sudu u Zagrebu (2000.-2001.). Nakon studija preuzima mjesto voditelja međunarodnog projekta Promoting Solidarity - School Connectivity in Southeast Europe and USA, a od 1. rujna 2004. godine zaposlen je kao znanstveni novak na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tokom 2008. godine koristi istraživačku stipendiju usavršavajući se na Sveučilištu u Barceloni (Departament de Didàctica de les Ciències Socials, Facultat de Formació del Professorat), uz još 6 drugih kratkoročnih stipendija tokom poslijediplomskog studija koji završava obranom disertacije pod naslovom Koncept upravljanja baštinom unutar teorijskog okvira informacijskih i komunikacijskih znanosti: baštinska pismenost. U Registar znanstvenih istraživača Republike Hrvatske upisan je pod rednim brojem 263221.

Darko Babić aktualni je predsjednik (od 2016.) Međunarodnog komiteta za obrazovanje muzejskih djelatnika (ICTOP) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM, pri UNESCO) koji savjetuje institucije koje provode muzejske/baštinske obrazovne programe, upravnog odbora Hrvatskog komiteta Međunarodnog savjeta za muzeje (predsjednik istog od 2014. godine), savjetodavnog odbora Europske asocijacije za interpretaciju baštine, te muzejski savjetnik Europskog Muzejskog Foruma. Član je uređivačkog odbora časopisa 'Her&Mus. Heritage and Museography' (Sveučilište u Barceloni & Ediciones Trea, Gijón, Španjolska), časopisa 'Museologica Brunensia' (Masarykovo Sveučilište, Brno, Česka Republika) i časopisa Informatica Museologica (MDC, Zagreb), te redoviti recenzent radova za 'International Journal of Heritage Studies' (Routledge, UK) i 'Museum History Journal' (Maney Publishing & Left Coast Press).
Aktivno sudjeluje u različitim međunarodnim i nacionalnim projektima, povremeni je autor muzeoloških koncepcija, te redoviti recenzent i savjetnih baštinskih projekata. Razradio je i uveo novi kolegij Interpretacija baštine (2011), a trenutno je izvođač kolegija: Upravljanje baštinom, Marketing baštine, Baština i razvoj i Interpretacija baštine.

 

Područja interesa:

 • studij(i) baštine
 • interpretacija i upravljanje baštinom
 • baština i razvoj
 • baštinska pismenost i edukacija
 • baština Sredozemlja

 

Projekti:

Voditeljstvo projekta/radnih paketa međunarodnih projekata

 • EU Lifelong Learning Programme - Grundtvig Multilateral // Naziv projekta: Heritage Interpretation for Adult Learning (12/2013-08/2016). Transnacionalni voditelj projekta : Landcommanderij Alden Biesen, Belgija / voditelj projekta za Hrvatsku (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): dr.sc. Darko Babić
 • South East Europe Transnational Cooperation Programme // Launching (g)local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience- SAGITTARIUS (03/2012-06/2014). Glavni voditelj: University of Aegean, Grčka / voditelj projekta za Hrvatsku (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): dr.sc. Darko Babić
 • Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010 (EUROPEAID/131266/C/ACT/MULTI) // Jankovic Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region (12/2011-07/2014) // Provoditelj: Sveučilište u Zagreb. Glavni voditelj: dr. sc. Drago Roksandić, red. prof. (dr.sc. Darko Babić, voditelj paketa za muzeje/baštinu)

Sudjelovanje u nacionalnim projektima u znanosti i razvoju:

 • Fond za Razvoj Sveučilišta, Sveučilište u Zagrebu // Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grčkom i mediteranska akademska zajednica: razvoj i perspektive (01/2012-01/2013) // Provoditelji: Filozofski fakultet, Agronomski fakultet, Arhitektonski fakultet i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu // Voditelj projekta: dr. sc. Drago Roksandić, red. prof. (dr.sc. Darko Babić, koordinator paketa za muzeje/baštinu)

 

 Članstva:

 • ICOM - Međunarodni savjet za muzeje (pri UNESCO-u) // od 2010-2016. član Izvršnog Odbora, te od 2016. predsjednik Međunarodnog komiteta za obrazovanje muzejskog osoblja (ICTOP) // od 2011-2014. član odbora Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a, a od 2014. predsjednik ICOM Hrvatska
 • Interpret Europe - Europska asocijacija za interpretaciju baštine // od 2010. član Nadzornog odbora asocijacije
 • Europski muzejski forum // od 2010. muzejski savjetnik EMF-a
 • ICOMOS - International Council on Monuments and Sites (pri UNESCO) / član
 • HED - Hrvatsko etnološko društvo

 

 Kolegiji (diplomski studij, muzeologija i upravljanje baštinom):

 • Interpretacija baštine
 • Upravljanje baštinom
 • Marketing baštine
 • Baština i razvoj

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)