Naslovnica
helena

Dr. sc. Helena Stublić, docentica

Konzultacije:

Prema dogovoru. Putem e-maila i online, iznimno uživo.

Soba: E324

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 01/4092-322

 

Životopis

Rođena je u Zagrebu gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Od 2002. godine studira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na dvopredmetnom studiju povijesti umjetnosti i informacijskih znanosti, smjer muzeologija gdje je i diplomirala 2008. godine s temom „On-line izvori institucija za istraživanje korisnika baštine“. Od studenog 2007. do listopada 2008. sudjelovala je na međunarodnoj radionici MEP-TIEM-SEE u Ohridu (Makedonija) i Gornjoj Stubici (Hrvatska) za zaštitu u muzejima (u or-ganizaciji UNESCO-a, ICOM-a, Getty Conservation Institute, National Archives – Netherlands i ICCROM-a).


Od listopada 2008. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti (Katedra za muzeologiju) kao znanstvena novakinja – asistentica na projektu prof. Žarke Vujić „Istraživanje korisnika baštine“. Nakon završenog Poslijediplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Interpretacijske strategije stalnih postava umjetničkih muzeja“ u rujnu 2014. godine. U lipnju 2017. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti. U listopadu 2018. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice.


Sudjeluje u nastavi na kolegijima Uvod u muzeologiju, Osnove upravljanja muzejskim zbirkama, Osnove zaštite muzejskih zbirki, Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva, Muzejske zbirke, Muzejske izložbe, Zaštita muzejskih zbirki i Arhitektura muzeja. Urednica je muzeo[b]loga – bloga Katedre za muzeologiju i upravljanje baštinom te je administrator službene Facebook stranice Katedre.


Od akad.god. 2012/2013. do 2015/2016. aktivni je član Vijeća Fakulteta kao predstavnica suradničkih zvanja. Od 2017. preuzela je dužnost odsječke satničarke.

Odsječka povjerenica za kvalitetu nastave te član fakultetskog Povjerenstva za kvalitetu od ožujka 2019. godine


Sudjeluje na brojim stručnim skupovima i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Od 2009. aktivni je član Komiteta za muzeologiju (ICOFOM) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM) te je sudjelovala na konferencijama u Tunisu 2013. godine, Tsukubi (Japan) 2015. godine te Teheranu (Iran) 2018. godine. 


U veljači 2009. održala je javno predavanje „Kako sačuvati našu baštinu za buduće naraštaje“ na Otvorenoj srijedi Muzejskog dokumentacijskog centra, te u ožujku iste godine javno predavanje „O muzeologiji ili kako biti bliže vlastitoj kulturnoj i prirodnoj baštini“ u sklopu Salona Matice hrvatske. Od 2009. godine sudjeluje u radu Radne grupe za pisanje priručnika za zaštitu u muzejima pri Muzejskom dokumentacijskom centru, a od 2011. sudjeluje u radu Radne grupe za pisanje prijedloga pravilnika za napredovanje u muzejskoj struci pri Hrvatskom muzejskom društvu. U akad. god. 2016./2017. stekla je diplomu nakon završenog dvosemestralnog studijskog obrazovnog programa u Centru za ženske studije u Zagrebu sa završnim radom pod naslovom "Feminizam i muzeologija – teorija i praksa“.

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 

 Kolegiji: 

 • Uvod u muzeologiju
 • Osnove upravljanja muzejskim zbirkama
 • Osnove zaštite muzejskih zbirki
 • Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva
 • Muzejske zbirke
 • Osnove baštinske komunikacije
 • Zaštita muzejskih zbirki
 • Muzeologija i rodna perspektiva
 • Arhitektura muzeja

 

 Projekti:

 • Istraživanje korisnika baštine (MZOŠ 130-1301799-1794)
 • Muzejska interpretacija u Hrvatskoj i Sloveniji: na primjeru stalnih postava umjetničkih muzeja (1-460-2336)
 • Mjesta umjetničkog stvaranja žena: identifikacija, interpretacija i muzealizacija (43-921-1060)
 • Identificiranje i interpretiranje ženske baštine (2019.)

  

Članstva:

 • The International Council of Museums – ICOM (ICOFOM)
 • Association of Critical Heritage Studies (ACHS)
 • Hrvatsko muzejsko društvo – HMD
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske – DPUH
Hrvoje Stancic

Dr. sc. Hrvoje Stančić, red. prof.

Predstojnik Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku

Konzultacije

 - zimski semestar, utorak 16:30-18:30h, soba E-312

 - ljetni semestar, ponedjeljak 12:30-14:30h, soba E-312

E-poštaOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Telefon: 01/4092-350

 

Životopis

Rođen je 2. listopada 1970. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1996. godine studijske grupe Informatologija (smjer Opća informatologija) i Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1996. prihvaćen je kao znanstveni novak na projektu koji se vodi na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu (broj znanstvenika 244003). Magistrirao je 2001. go-dine s temom Upravljanje znanjem i globalna informacijska infrastruktura. Doktorirao je 2006. s temom Teorijski model postojanog očuvanja autentičnosti elektroničkih informacijskih objekata. Od listopada 2011. je u zvanju izvanrednog profesora.

Nastavu izvodi na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti, na izvanrednom studiju te Stru-čnom usavršavanju iz arhivistike za HRT. Predaje predmete – preddiplomski: Osnove informacijske tehnologije, Osnove digitalne obrade teksta i slike, diplomski: Digitalizacija i migracija dokumenata, Digitalizacija 3D objekata i prostora, Digitalni arhivi, doktorski: Očuvanje autentičnosti digitalnih zapisa, Planiranje procesa digitalnog očuvanja.

Kao gostujući predavač predavao je pet godina na diplomskom studiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu te dvije godine na diplomskom i doktorskom studiju na Fakultetu za administraciju i menadžment informacijskih sistema Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitoli. Vodio je izradu 4 disertacije te više od 80 završnih i diplomskih radova. Vodio je izradu studentskog znanstvenog rada Očuvanje digitalnog naslijeđa: smjernice i preporuke koji je u ak. god. 2007./2008. nagrađen Rektorovom nagradom.

Predstojnik je Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku od 2008. godine.

Autor je knjige Digitalizacija, koautor Arhivističkog rječnika (englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski), knjige Heritage Live. Upravljanje baštinom uz pomoć informacijskih alata, urednik pet knjiga, a objavio je, samostalno ili u koautorstvu, više od 70 znanstvenih i stručnih radova.

Kao istraživač sudjelovao je u radu četiriju nacionalnih znanstveno-istraživačkih projekata i jednom međunarodnom TEMPUS projektu. Vodio je, na razini fakulteta, međunarodni projekt HERITAGE Live koji se odvijao u okviru IPA operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. Na razini Hrvatske koordinirao je aktivnosti europske koordinacijske inicijative Digital Preservation Europe – DPE. Istraživač je i voditelj europskog istraživačkog tima (Director EU Team) na međunarodnom projektu InterPARES Trust – Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society (2013.-2019.) http://interparestrust.org.

Od 2007.2017. aktivno uključen u organizaciju odsječke bienalne međunarodne konferencije INFuture – The Future of Information Sceinces, http://infoz.ffzg.hr/INFuture.

Koordinator je radionica koje organizira Odsjek za informacijske znanosti.

Nacionalni broj znanstvenika: 244003
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hrvoje-stancic-8852396/
ORCiD: https://orcid.org/0000-0001-6925-4402
VIAF: https://viaf.org/viaf/305591956/

  

Područja interesa

 • Autentičnost digitalnih zapisa
 • Dugoročno očuvanje e-gradiva
 • Ulančani blokovi i tehnologije distribuirane glavne knjige (engl. Blockchain and Distributed Ledger Technologies)
 • Digitalizacija
 • Upravljanje dokumentima i zapisima
 • Računalna arhivistika (engl. Computational Archival Science)

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 

Projekti:

 

 Kolegiji :

 Preddiplomski studij

 • Osnove informacijske tehnologije (1. g.)
 • Uvod u digitalnu obradu teksta i slike (2. g.)

 

Diplomski studij

 • Digitalizacija i migracija dokumenata (4. g.)
 • Digitalizacija 3D objekata i prostora (4. g.)
 • Digitalni arhivi (4. g.)
 • Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom (5. g.)
 • Zaštita elektroničkog gradiva (5. g.)

 

Poslijediplomski studij

 • Očuvanje autentičnosti digitalnih zapisa
 • Planiranje procesa digitalnog očuvanja

 

Izvanredni studij bibliotekarstva

 • Digitalizacija i migracija dokumenata

 

Stručno usavršavanje iz arhivistike za HRT

 • Digitalizacija arhivskog gradiva
 • Uvod u zaštitu elektroničkog gradiva
 • Zaštita elektroničkog gradiva
 • Zaštita i obrada zvučnog i AV gradiva
 • Digitalni arhivi

   

Članstva

 

Sanja Seljan original

dr. sc. Sanja Seljan, red. prof.

  Konzultacije

 - konzultacije se održavaju online ili po potrebi fizički na Fakultetu. Svi studenti trebaju se prethodno najaviti e-poštom radi dogovora oko termina konzultacija.

E-poštaOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Telefon: 01/4092-350, Fax:01/4092-431

 

 

Web of Science ResearcherID: M-6269-2019

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9048-419X

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Web of Science (WoS)

Scopus

Google Scholar

Springer

Inspec

 

Životopis:

Dr. sc. Sanja Seljan, redovni je profesor na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2003. godine. Bila je zamjenik pročelnika odsjeka (2010-2017) i predstojnik Katedre za društveno-humanističku informatiku. Bila je voditelj nacionalnog znanstveno-istraživačkog projekta, četiri potpore Sveučilišta i sudjelovala na međunarodnim i nacionalnim znanstveno-istraživačkim projektima. Predaje na preddiplomskom, diplomskom i dva doktorska studija. Sudjelovala je u reorganizaciji studija i harmonizaciji s europskim studijima i praksom. Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja računalne obrade jezika, analize podataka, dubinske analize teksta i ekstrakcije informacija, strojnog prevođenja i strojnog učenja, jezičnih tehnologija u poslovanju, evaluaciji kvalitete i promjenama u procesima digitalizacije. Sudjelovala je na preko 100 međunarodnih konferencija, okruglih stolova i ljetnih škola, održala 8 radionica. Suurednica je 8 publikacija na engleskom jeziku, član organizacijskih i programskih odbora konferencija, član uredništva, organizacijskih odbora međunarodnih publikacija i radova u časopisima. Bila je plenarni predavač na međunarodnim konferencijama, pozvani predavač u Europskoj komisiji i Europskom parlamentu, gostujući predavač na europskim sveučilištima.

Mentor je preko 50 završnih i diplomskih radnji, znanstvenog magisterija i 10 doktorskih radnji. Članica je domaćih i međunarodnih znanstvenih i profesionalnih udruga; bila je redovni i zamjenski član Vijeća Filozofskog fakulteta, član Povjerenstva za razvoj i unapređenje kvalitete studija, ECTS koordinator Odsjeka, ECTS kooridinator Filozofskog fakulteta. Predaje na hrvatskom, engleskom i francuskom, služi se osnovno njemačkim i talijanskim. Stručno se usavršavala u inozemstvu.

 

Područja interesa:

 • analiza i vizualizacija podataka (engl. Data Analysis and Visualization), poslovna analitika (engl. Business Analytics)
 • znanost o podacima (eng. Data Science)
 • dubinska analiza teksta (engl. Text Minig) i ekstrakcija informacija (engl. Information Extraction)
 • jezične tehnologije u poslovanju i upravljanje procesom poslovanja
 • računalna obrada prirodnoga jezika (engl. Natural Language Processing, NLP)
 • automatsko računalno prevođenje (engl. Machine Translation, MT) i lokalizacija
 • strojno učenje (engl. Machine Learning)

 

Pozvana/plenarna predavanja, gostovanja:

 1. Big Data - from Resources to Knowledge Discovery. Women in Data Science 2020, Zagreb 5.3.2020. (conference licenced by Stanford University).
 2. Quality Control of Terminology in Computer-Assisted Translation Process. European Commission, Luxembourg, 8.10.2018.
 3. Collaboration between the Language Industry and the Academic Community. Ciklopea, Zagreb. 1.9.2017.
 4. Improving Information Transfer through Quality Assurance. DG Trad. DGT - European Parliament, Luxembourg, 16-17.10.2017.
 5. Plenarno: Information Transfer through Machine Translation in Migrant Environment. International Summer Academy TRANS, Maribor, Slovenia, 10.7.2017.
 6. What Data is Needed and Why? European Language Resources Coordination ELRC, Zagreb, 21.6.2016.
 7. Interdisciplinary Education of Technology in Translation.#TranslatingEurope Forum. Brussels, 29.10.2015.
 8. Budućnost prevoditeljskog posla. Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, 30.11.2015.
 9. Primjena informacijske tehnologije u prevođenju specijaliziranih tekstova. Udruga stalnih sudskih tumača, Zagreb, 31.1.2015.
 10. Extracting terminology by language-independent methods. University Innsbruck, Austria, 1.11.2014.
 11. From Digitisation to Terminology Base. Johannes Gutenberg University Mainz, Germany, 8.7.2014.
 12. Towards integrated Translation Technology. International Conference "Translation Technology Terminology (TTT)", Zadar, 2013.
 13. Stančić, H.; Seljan, S. Je li tehnologija dovoljna? OŠ Augusta Harambašića, Zagreb, 26.2.2013.
 14. Use of Translation Tools in the Translation Process. University of Maribor, Slovenia, 21.12.2011.
 15. Plenarno: Information and Communication Technologies in the Translation Process.
 16. Current trends in Technical Education for Translation Profession: pilot study. DGT - European Commission, Brussels, Belgija, 1.12.2011.
 17. Language Processing at Department of Information Sciences at FFZG. Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung (CIS), Ludwig Maximilians Universität (LMU) Münich, Germany, 6.12.2010.
 18. Prevodilački alati u EU i potreba za hrvatskim elektroničkim resursima. Hrvatska udruga stipendista francuske Vlade, Zagreb.18.11.2008.
 19. Leksičko-funkcionalna gramatika (LFG) u opisu hrvatskoga jezika. Klub sveučilišnih nastavnika. 2004.

 

 Odabrani radovi:

 1. Seljan, S.; Baretić, M.; Seljan, M.; Pejić Bach, M. Information assessment of hospital websites in Croatia: How to develop accountability standards?  International journal of health planning and management, 35 (2020), 3; hpm2975, 2 doi:10.1002/hpm.2975 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hpm.2975
 2. Pejić Bach, M.; Seljan, S.; Jaković, B.; Buljan, A.; Zoroja, J. Hospital Websites: From the Information Repository to Interactive Channel. Procedia Computer Science, 164 (2019), 64-71 doi:10.1016/j.procs.2019.12.155
 3. Krstić, Ž.; Seljan, S.; Zoroja, J. Visualization of Big Data Text Analytics in Financial Industry: A Case Study of Topic Extraction for Italian Banks. Entrenova'19 5 (1), 67-76.
 4. Pejić Bach, M., Krstić, Ž., Seljan, S. Big Data Text Mining in the Financial Sector. Expert Systems in Finance: Smart Financial Applications in Big Data Environments. Taylor & Francis, 2019, Chapter 6. https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429024061, https://books.google.hr/books?hl=en&lr=&id=9KeaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA80&dq=%22Big+data+text+mining+in+the+financial+sector%22&ots=WeQxot6GKR&sig=2kdYQcJuO0yeT0Dl2_oBnA_OE3E&redir_esc=y#v=onepage&q=%22Big%20data%20text%20mining%20in%20the%20financial%20sector%22&f=false
 5. Pejić Bach, M.; Krstić, Ž.; Seljan, S.; Turulja, L. Text Mining for Big Data Analysis in Financial Sector: A Literature Review. Sustainability 11 (5), 2019; 1-27. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1277
 6. Seljan, S. Quality Assurance (QA) of Terminology in a Translation Quality Management System (QMS) in the Business Environment. EU publications: Translation services in the digital world - A sneak peek into the (near) future. DGT for European Parliament, 2018; 92-105. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d7e9d55-d66d-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
 7. Marrara, S.; Pejić Bach, M.; Seljan, S.; Topalovic, A.. FinTech and SMEs: The Italian Case // FinTech as a Disruptive Technology for Financial Institutions / Rafay, Abdul (ur.). Hershey, Pennsylvania : IGI Global, 2019; 42-60.
  Book: https://www.igi-global.com/book/fintech-disruptive-technology-financial-institutions/210216
 8. Seljan, S. Total Quality Management Practice in Croatian Language Service Provider Companies. Proceedings of  ENTRENOVA - ENTerprise RESearch INOVAtion Conference, 2018; 461-469. https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3228515
 9. Seljan, S.; Dunđer, I. Combined Automatic Speech Recognition and Machine Translation in Business Correspondence Domain for English-Croatian. // Int. Journal of Computer, Information, Systems and Control Engineering. WASET - World Academy of Science, Engineering and Technology – WASET, Vol. 8 (2014), No. 11; 1069-1075. https://waset.org/Publication/combined-automatic-speech-recognition-and-machine-translation-in-business-correspondence-domain-for-english-croatian/9999654
 10. Seljan, S.; Dunđer, I. Automatic Quality Evaluation of Machine-Translated Output in Sociological-Philosophical-Spiritual Domain // CISTI 2015: 10th Iberian Conference on Information Systems and Technologies - Vol. II. Águeda : AISTI (Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação), 2015; 128-131. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767730
 11. Seljan, S.; Tucaković, M.; Dunđer, I. Human Evaluation of Online Machine Translation Services for English/Russian-Croatian. // Advances in Intelligent Systems and Computing - New Contributions in Information Systems and Technologies, Springer. 353 (2015) ; 1089-1098.https://www.researchgate.net/publication/275029438_Human_Evaluation_of_Online_Machine_Translation_Services_for_EnglishRussian-Croatian
 12. Seljan, Sanja; Baretić, Maja; Kučiš, Vlasta. Information Retrieval and Terminology Extraction In Online Resources for Patients with Diabetes. // Collegium antropologicum. 38 (2014) , 2; 705-710 1098. http://www.collantropol.hr/antropo/article/view/772
 13. Pejić Bach, Mirjana; Seljan, Sanja; Zoroja, Jovana; Buljan, Ante; Cafuta, Brigitta. Hospital websites as a road to transparency: Case study of transition countries // Knowledge and business challenge of globalization in 2017. Celje, Slovenia, 2017. 91-100. https://www.researchgate.net/publication/324532470_Hospital_websites_as_a_road_to_transparency_Case_study_of_transition_countries
 14. Brkić, Marija; Seljan, Sanja; Vičić, Tomislav. Automatic and Human Evaluation on English-Croatian Legislative Test Set. // Lecture Notes in Computer Science – LNCS, Springer. 7816 (2013) , 1; 311-317.
 15. Jaworski, Rafał; Seljan, Sanja; Dunđer, Ivan. Towards educating and motivating the crowd – a crowdsourcing platform for harvesting the fruits of NLP students' labour // Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Polland, 2017; 332-336.
 16. Seljan, Sanja; Stančić, Hrvoje; Dunđer, Ivan. Extracting Terminology by Language Independent Methods // Forum Translationswissenschaft. Translation Studies and Translation Practice. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2017.
 17. Seljan, Sanja; Dunđer, Ivan. Machine Translation and Automatic Evaluation of English/Russian-Croatian // Proceedings of the International Conference "Corpus Linguistics - 2015". St. Petersburg, Russia, 2015. 72-79. https://www.researchgate.net/publication/281494411_Machine_Translation_and_Automatic_Evaluation_of_EnglishRussian-Croatian
 18. Kučiš, V.; Seljan, S.The Role of Online Translation Tools in Language Education. Babel, 60 (2014), 3; 303-324 doi:10.1075/babel.60.3.03kuc
 19. Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija; Stojanac, Mara; Pešorda, Barbara; Mikelić Preradović, Nives. Information Transfer through Online Summarizing and Translation Technology // INFuture2015: e-Institutions – Openness, Accessibility, and Preservation. Zagreb, 2015. 197-21
 20. Seljan, Sanja. Total Quality Management Practice in Croatian Language Service Provider Companies // Proceedings of the ENTRENOVA ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. Zagreb : IRENET, 2018. 461-469. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3283755
 21. Seljan, Sanja; Dunđer, Ivan. Automatic word-level evaluation and error analysis of formant speech synthesis for Croatian. // Recent Advances in Information Science - Recent Advances in Computer Engineering Series 17 – WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society). 1 (2013) ; 172-178

 

 Projekti

Voditelj projekta / potpore: 

 • Informacijska tehnologija u prevođenju hrvatskoga i e-učenju jezika (130-1300646-0909 MZOS) 2007-2013
 • Disruptivne tehnologije u stvaranju novoga znanja: strojno učenje i podatkovna analitika s modelima primjene u specijaliziranim domenama (potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2019
 • Primjena tehnologije u promociji održivog razvoja turizma i kulture (techCULTOUR) (potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2018
 • Digitalizacija arhivskoga gradiva u Arhivu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitka digitalne humanistike: model jezično-semantičkog anotiranja (DAFF) (potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2017
 • Klasifikacija digitalnih dokumenata primjenom sustava za strojno prevođenje (eKlas) (potpora Sveučilište u Zagrabu) 2014

 

Sudjelovanje na projektima:

 

Uredništva:

 

Članstva:

 • član Vijeća Filozofskog fakulteta (2007 - 2017)
 • EAMT (European Association for Machine Translation)
 • ECTS koordinator za mobilnost FFZG (2009, 2010)
 • ECTS koordinator Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti (2009, 2010)
 • član Povjerenstva za kvalitetu studija (2009-2011)
 • IFLGA udruženja (International Lexical-Functional Grammar Association)
 • Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo (HID)
 • HDJT (Hrvatsko društvo za jezične tehnologije)
 • HDPL (Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku)
 • ELSNET (European Network of Exellence in Human Language Technologies)
 • Hrvatska udruga stipendista francuske vlade

 

 

Organizacijski/ programski odbori:

 

Kolegiji 

 • Preddiplomski 

Strojno prevođenje (Machine Translation, MT)

Osnove digitalne obrade teksta i slike

Analiza i vizualizacija podataka

 • Diplomski 

Računalna analiza teksta i podataka (Data and Text Analysis)

Digitalni resursi i prijevodne memorije (Digital Resources and Translation Memories)

       Teorija sintaksne analize i primjene (Theory of Syntax Analyis and Implementation)

Prijevodne memorije kao prevodilački alati (Translation Memories as Translation Tools)

Računalni gramatički modeli (Computational Grammar Models) (  - 2016)

Primjena računala u nastavi jezika (Computer-Assisted Language Learning, CALL) (  - 2016)

 • Doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti & Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike

Strojno prevođenje i disruptivne tehnologije

Višejezični korpusi u računalnoj obradi jezika

Suvremena tehnologija i nastava stranih jezika

 

 

ana 2 1

dr.sc. Ana Pongrac Pavlina, stručni suradnik

Konzultacije:   zimski semestar: srijedom 11:00-12:30 sati, soba E-318

                         ljetni semestar: utorkom 10:00-11:30 sati, soba E-318

Telefon: 01/4092-306

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


 

 

Životopis

Ana Pongrac Pavlina (Zagreb, 1983.) doktorirala je 2018. godine u području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti obranivši rad pod naslovom Učinkovitost softverske simulacije u nastavi informatike izrađen pod mentorskim vodstvom prof.dr.sc. Jadranke Lasić-Lazić.  

Tijekom studija sudjeluje u nastavi kao demonstratorica na šest kolegija (Obiteljska pedagogija; Roditelji i odgojno-obrazovna; Antropologija odgoja i obrazovanja; Interkulturalizam i obrazovanje; Metodika informatike 1 i Metodika informatike 2) pod mentorskim vodstvom triju profesorica (prof.dr.sc. Dubravke Maleš; prof.dr.sc. Vedrane Spajić–Vrkaš; prof.dr.sc. Jadranke Lasić-Lazić).

Tijekom studija piše za Školske novine i pedagoški časopis Zrno. Prve tri godine studija obnašala je dužnost predstavnice godine studenata pedagogije.

Aktivno sudjeluje u nastavi na diplomskoj razini te se redovito znanstveno i stručno usavršava na konferencijama, ljetnim školama, seminarima i tečajevima u zemlji i inozemstvu.

Nagrade i stipendije:

 • Rektorova nagrada za rad "Model upravljanja kvalitetom nastave na razini kolegija" pod mentorskim vodstvom prof.dr.sc. Jadranke Lasić-Lazić u akademskoj godini 2007/08. 
 • Stipendistica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na E-learning akademiji za program E-learning Course Design u akademskoj godini 2013/14.
 • Stipendistica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na programu „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“ u akademskoj godini 2014/15.
 • Osnove korištenja obrazovnih trendova i digitalnih alata u nastavi u akademskoj godini 2015/16.
 • Napredna primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata u nastavi u akademskoj godini 2015/16.

 

Područja interesa:

 • didaktika
 • metodika nastave informatike
 • kvaliteta nastave
 • kreativna nastava
 • e-učenje
 • (digitalni) udžbenici
 • digitalni obrazovni materijali
 • nove nastavne metode (softverska simulacija) 

 

Sudjelovanje na projektima: 

 • Erasmus IP: Information and communication technology in supporting the educational process
 • Razvoj taksonomije generičkih informacijskih kompetencija kao sredstva poboljšanja zapošljivost
 • Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada
 • Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira  

 

Radovi:

Ana Pongrac Pavlina - bibliografija

 

Sudjelovanje na kolegijima:
Diplomski studij

 • Didaktika
 • Metodika nastave informatike 1
 • Metodika nastave informatike 2
 • Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1
 • Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2
 • Radionica kreativne nastave informatike
 • Informacijske tehnologije u obrazovanju.

 

Kresimir Pavlina

dr.sc. Krešimir Pavlina, izv. prof.

Konzultacije: srijeda, 12:30-14:00, soba E-318

E-poštaOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Webpavlina.com.hr

Telefon: 01/4092-306

Životopis

Krešimir Pavlina rođen je u Zadru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Studij informatologije i pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2000. godine, a diplomirao je 2004. godine obranivši rad s područja opće informatologije. Godine 2008. obranio doktorski rad na temu "Interoperabilnost sustava za elektroničko obrazovanje". Od prosinca 2009. godine zaposlen je kao docent na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta, a 2015. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Nositelj je kolegija Programiranje baze podataka, Projektiranje informacijskih sustava i Informacijske tehnologije u obrazovanju. Znanstveno proučava područja baza podataka, bibliometrije, elektroničkog učenja i metodike nastave informatike. Autor je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja informacijskih znanosti. Aktivni sudionik dvadesetak međunarodnih znanstveno-stručnih skupova. Trenutno obnaša dužnost voditelja Centra za obrazovanje nastavnika pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Nagrade i priznanja:

 • Nagrada Filozofskog fakulteta "Franjo Marković" za izradu sustava za prijavu ispita putem interneta u akademskoj godini 2002/03. 

 

Područja interesa

 • projektiranje informacijskih sustava
 • baze podataka
 • bibliometrija
 • metodika nastave informatike

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 

Projekti:  

 

Kolegiji

 • Programiranje baze podataka
 • Projektiranje informacijskih sustava
 • Informacijske tehnologije u obrazovanju