Naslovnica

Izborni kolegiji ponuđeni studentima Filozofskog fakulteta:


Izborni predmeti za 1. godinu studija

Naziv kolegija: Medijska kultura
Semestar izvođenja: zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/1/0
ECTS bodovi: 3
Nositelj: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
Izvođač: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti:

C2 (kvota 30)

Naziv kolegija: Matematika
Semestar izvođenja: zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
Izvođač: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
Uvjeti za upis kolegija: upisan 1. semestar studija
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost (kvota 20)
Naziv kolegija: Logika za informatičare
Semestar izvođenja: zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
Izvođač: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
Uvjeti za upis kolegija: upisan 1. semestar studija
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Baštinske institucije
Semestar izvođenja: ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/1/0
ECTS bodovi: 6
Nositelj: doc. dr. sc. Goran Zlodi
Izvođač: doc. dr. sc. Goran Zlodi
Izvođač: Željka Miklošević
Uvjeti za upis kolegija: upisan 2. semestar studija
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost (kvota 50)
Naziv kolegija: Osnove bibliotekarstva
Semestar izvođenja: ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/1/0
ECTS bodovi: 6
Nositelj: dr. sc. Daniela Živković, izvanredni profesor
Izvođač: dr. sc. Daniela Živković, izvanredni profesor
Izvođač: dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, viši asistent
Uvjeti za upis kolegija: upisan 2. semestar studija
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost (kvota 50)
Naziv kolegija: Uvod u arhivsku teoriju i praksu
Semestar izvođenja: ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/1/0
ECTS bodovi: 6
Nositelj:  
Izvođač:  
Uvjeti za upis kolegija: upisan 2. semestar studija
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost (kvota 50)
Naziv kolegija: Uvod u obradu prirodnog jezika
Semestar izvođenja: ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
Izvođač: prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost (kvota 50)
Naziv kolegija: Organizacija znanja
Semestar izvođenja: ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/1/0
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman
Izvođač: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman
Uvjeti za upis kolegija: Položen ispit barem iz jednog predmeta iz grupe: informacijske tehnologije
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost (samo za dvopredmetne studente Informacijskih znanosti) (kvota 50)
Naziv kolegija: Osnove komunikacijske tehnologije
Semestar izvođenja: ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/0/2
ECTS bodovi: 5
Nositelj: dr. sc. Radovan Vrana, izv. prof.
Izvođač: dr. sc. Radovan Vrana, izv. prof.
Uvjeti za upis kolegija: Osnove informacijske tehnologije
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost (samo za dvopredmetne studente Informacijskih znanosti)
Naziv kolegija: Algoritmi i strukture podataka
Semestar izvođenja: zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/1
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han
Izvođač: prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Računalne mreže
Semestar izvođenja: ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/0/1
ECTS bodovi: 3
Nositelj: dr. sc. Damir Boras, redovni profesor
Izvođač: dr. sc. Damir Boras, redovni profesor
Izvođač: doc. dr. sc. Nikola Ljubešić
Uvjeti za upis kolegija: Osnove informacijske tehnologije
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Informatika za arheologe
Semestar izvođenja: ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/0/1
ECTS bodovi: 2
Nositelj: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
Izvođač: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Ograničena vanjska izbornost (samo za studente Arheologije)
Naziv kolegija: Informacijska pismenost
Semestar izvođenja: ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/2/0
ECTS bodovi: 3
Nositelj: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica,
Izvođač: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
Izvođač: prof. dr. sc. Sonja Špiranec
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Vanjska izbornost (za sve studente FF-a osim studenata Informacijskih znanosti)


Izborni predmeti za 2. godinu studija

 

Naziv kolegija: Obrada teksta i jezika
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: dr. sc. Damir Boras, redovni profesor
Izvođač: dr. sc. Damir Boras, redovni profesor
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornostNaziv kolegija: Napredno programiranje Web aplikacija
Semestar izvođenja: ljetni UTO 8:45 - 11:00
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/0/2
ECTS bodovi: 5
Nositelj: doc. dr. sc. Kristina Kocijan
Izvođač: doc. dr. sc. Kristina Kocijan
Uvjeti za upis kolegija: Osnove Web dizajna
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Osnove web dizajna
Semestar izvođenja:

zimski (jednopredmetni)

ljetni (dvopredmetni)

Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/0/2
ECTS bodovi: 5
Nositelj: doc. dr. sc. Kristina Kocijan
Izvođač: doc. dr. sc. Kristina Kocijan
Uvjeti za upis kolegija: Osnove komunikacijske tehnologije
Tip izbornosti:

Unutarnja izbornost (zimski semestar),

vanjska izbornost (ljetni semestar)

Naziv kolegija: Spisovodstvo
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/2/0
ECTS bodovi: 6
Nositelj: dr. sc. Jozo Ivanović, vanjski suradnik
Izvođač: dr. sc. Jozo Ivanović, vanjski suradnik
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Bibliografska organizacija I
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: doc. dr. sc. Ana Barbarić
Izvođač: doc. dr. sc. Ana Barbarić
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Uvod u muzeologiju
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/2/0
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Žarka Vujić
Izvođač: prof. dr. sc. Žarka Vujić
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Uvod u računalnu sintezu govora
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/0/1
ECTS bodovi: 3
Nositelj: dr. sc. Nikolaj Lazić, vanjski suradnik
Izvođač: dr. sc. Nikolaj Lazić, vanjski suradnik
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Povijest knjige i knjižnica
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/1/0
ECTS bodovi: 3
Nositelj: doc. dr. sc. Ana Barbarić
Izvođač: dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, viši asistent
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost (kvota 25)
Naziv kolegija: Povijest knjige i knjižnica
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/1/0
ECTS bodovi: 3
Nositelj: Stjepan Ćosić, vanjski suradnik
Izvođač: Stjepan Ćosić, vanjski suradnik
Izvođač: Tomislav Ćepulić, vanjski suradnik
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Klasifikacijski sustavi
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić
Izvođač: prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić
Izvođač: doc. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Sređivanje i opis arhivskog gradiva
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: Stjepan Ćosić, vanjski suradnik
Izvođač: Stjepan Ćosić, vanjski suradnik
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornostNaziv kolegija: Multimedijski prikaz znanja
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Tomislava Lauc
Izvođač: prof. dr. sc. Tomislava Lauc
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Opća teorija baštine
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/1/0
ECTS bodovi: 6
Nositelj: doc. dr. sc. Goran Zlodi
Izvođač: doc. dr. sc. Goran Zlodi
Izvođač: Željka Miklošević
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Vjerojatnost i statistika
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Božidar Tepeš
Izvođač: prof. dr. sc. Božidar Tepeš
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Objektno i vizualno programiranje
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/1/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han
Izvođač: prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han
Uvjeti za upis kolegija: Algoritmi i strukture podataka
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Osnove digitalne obrade teksta i slike
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/1/1
ECTS bodovi: 5
Nositelj: Seljan/ Stančić/ Mikelić Preradović
Izvođač: prof. dr. sc. Sanja Seljan
Izvođač: doc. dr. sc. Hrvoje Stančić
Izvođač: doc. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Web servisi
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/1
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
Izvođač: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
Izvođač: Vedran Juričić, asistent
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost (kvota 15)
Naziv kolegija: Obrada teksta za povjesničare
Semestar izvođenja: Zimski (4. ili 6. semestar)
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/0/1
ECTS bodovi: 3
Nositelj: dr. sc. Damir Boras, redovni profesor
Izvođač: dr. sc. Damir Boras, redovni profesor
Izvođač: mr. sc. Kristina Milković
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Vanjska izbornost (kvota 20)
Naziv kolegija: Osnove informacijske pismenosti
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/1/0
ECTS bodovi: 5
Nositelj: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
Nositelj: prof. dr. sc. Sonja Špiranec
Izvođač: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
Izvođač: prof. dr. sc. Sonja Špiranec
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Digitalne obrazovne knjižnice
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/1/0
ECTS bodovi: 5
Nositelj: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
Nositelj: prof. dr. sc. Sonja Špiranec
Izvođač: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
Izvođač: prof. dr. sc. Sonja Špiranec
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost

Izborni predmeti za 3. godinu studija

Naziv kolegija: Informacijski izvori i služba
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Daniela Živković
Izvođač: prof. dr. sc. Daniela Živković

Uvjeti za upis kolegija: Bibliografska organizacija I.
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Osnove upravljanja muzejskim zbirkama
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/1/0
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Žarka Vujić
Izvođač: prof. dr. sc. Žarka Vujić
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Uvod u formalne jezike i automate
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/1/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han
Izvođač: prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han
Uvjeti za upis kolegija: Objektno i vizualno programiranje
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Jezični inženjering
Semestar izvođenja: ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/1/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: doc. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
Izvođač: doc. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
Uvjeti za upis kolegija: položen ispit Uvod u obradu prirodnog jezika
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Vrednovanje arhivskog gradiva
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/2/0
ECTS bodovi: 6
Nositelj: Stjepan Ćosić, vanjski suradnik
Izvođač: Stjepan Ćosić, vanjski suradnik
Izvođač: Silvija Babić, vanjski suradnik
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Dokumentacija u muzejima I.
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/2/0
ECTS bodovi: 6
Nositelj: doc. dr. sc. Goran Zlodi
Izvođač: doc. dr. sc. Goran Zlodi
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Strojno prevođenje
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/2/0
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Sanja Seljan
Izvođač: prof. dr. sc. Sanja Seljan
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Miješana izbornost
Naziv kolegija: Kriptologija
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: dr. sc. Vjera Lopina, asistent
Izvođač: dr. sc. Vjera Lopina, asistent
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Jezične baze podataka
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/0/1
ECTS bodovi: 3
Nositelj: prof. dr. sc. Damir Boras
Izvođač: prof. dr. sc. Damir Boras
Uvjeti za upis kolegija: Baze podataka
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/0/1
ECTS bodovi: 3
Nositelj: prof. dr. sc. Tomislava Lauc
Izvođač: prof. dr. sc. Tomislava Lauc
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/1/0
ECTS bodovi: 3
Nositelj: doc. dr. sc. Ana Barbarić
Izvođač: doc. dr. sc. Ana Barbarić
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Zaštita podataka
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/0/1
ECTS bodovi: 3
Nositelj: dr. sc. Vjera Lopina, asistent
Izvođač: dr. sc. Vjera Lopina, asistent
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornostNaziv kolegija: Osnove zaštite muzejskih zbirki
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/1/0
ECTS bodovi: 3
Nositelj: prof. dr. sc. Žarka Vujić
Izvođač: prof. dr. sc. Žarka Vujić
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Teorija informacijske znanosti
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/1/0
ECTS bodovi: 3
Nositelj: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman
Izvođač: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Digitalna knjižnica I .
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/1/0
ECTS bodovi: 3
Nositelj: prof. dr. sc. Daniela Živković
Izvođač: prof. dr. sc. Daniela Živković
dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, viši asistent
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Digitalne zbirke
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/1/0
ECTS bodovi: 5
Nositelj: dr. sc. Radovan Vrana, izv. prof.
Izvođač: dr. sc. Radovan Vrana, izv. prof.
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: C2
Unutarnja izbornost (kvota 15)
Vanjska izbornost (kvota10)
Naziv kolegija: Objektno-orijentirana analiza i razvoj aplikacija
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/1/0
ECTS bodovi: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han
Izvođač: prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han
Izvođač: Željko Agić, asistent
Uvjeti za upis kolegija: Algoritmi i strukture podataka
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Seminar iz C++-a
Semestar izvođenja: Zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 0/0/4
ECTS bodovi: 4
Nositelj: Željko Agić, asistent
Izvođač: Željko Agić, asistent
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost
Naziv kolegija: Uvod u društveno-humanističku informatiku
Semestar izvođenja: zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/0/1
ECTS bodovi: 3
Nositelj: prof. dr. sc. Damir Boras
Izvođač: prof. dr. sc. Damir Boras
Izvođač: prof. dr. sc. Tomislava Lauc
Izvođač: dr. sc. Sanja KIšiček (Matić), asistent
Uvjeti za upis kolegija: Upisan 5. sem., (dvopredmetni studij)
Tip izbornosti: Miješana izbornost, C2
(kvota: 20/studenti inf. znanosti +20 ostali)
Naziv kolegija: Nastava s primjenom računala
Semestar izvođenja: zimski
Satnica i tip nastave (P/S/V)

1/0/1

ECTS bodovi: 3
Nositelj: prof. dr. sc. Damir Boras, prof. dr. sc. Tomislava Lauc
Izvođač: prof. dr. sc. Damir Boras
Izvođač: prof. dr. sc. Tomislava Lauc
Izvođač: Sanja Kišiček (Matić), asistent
Tip izbornosti:

Miješana izbornost, C2Naziv kolegija: Informacijska pismenost
Semestar izvođenja: ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 1/2/0
ECTS bodovi: 5
Nositelj: prof. dr. sc. Mihaela Banek-Zorica 
prof. dr. sc. Sonja Špiranec
Izvođač: prof. dr. sc. Mihaela Banek-Zorica
Izvođač: prof. dr. sc. Sonja Špiranec
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost (kvota 60)
Naziv kolegija: Programiranje Web 2.0 aplikacija
Semestar izvođenja: Ljetni
Satnica i tip nastave (P/S/V) 2/0/2
ECTS bodovi: 6
Nositelj: dr. sc. Vladimir Mateljan, redovni profesor
Izvođač: dr. sc. Vladimir Mateljan, redovni profesor
Izvođač: Željko Agić, asistent
Izvođač: Vedran Juričić, asistent
Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta
Tip izbornosti: Unutarnja izbornost (kvota 15)
 

 

 

Na ovoj stranici možete pronaći hipervezu prema programu preddiplomskog studija informacijskih znanosti. Napomena: riječ je izvornoj verziji programa koji je započeo s izvođenjem u ak. godini 2005./2006. i koji je doživio određene izmjene:

 

 

Aktualni popisi kolegija: