Naslovnica

Naziv kolegija: Osnove informacijske tehnologije

Nastavnik: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

ECTS-bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar, zimski, 1. semestar

Status: obvezan

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata vježbi (1+2+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

 

Cilj kolegija: Osnovni cilj predavanja je stjecanje znanja iz temeljnih principa informacijskih znanosti i komunikacijskog procesa, poznavanje osnovnih tipova, struktura i načina obrade elektroničkih podataka, poznavanje dijelova i načina rada računala i računalnih komponenti, građe i formiranja elektroničkih informacijskih sustava, poznavanje vrsta, načina rada i oblikovanja računalnih mreža i uređaja koji su potrebni za njihovo povezivanje, te poznavanje osnovnih načina zaštite sadržaja, računala i računalnih mreža. Znanja koja se stječu na vježbama obuhvaćaju poznavanje načina i tehnika oblikovanja teksta, proračunskih tablica, poznavanje obrade slika, izrade prezentacija.

 

Sadržaj kolegija: Predavanja pokrivaju sljedeće sadržaje: osnove informacijske znanosti (terminologija, razlika između podataka, informacija, znanja i mudrosti, komunikacijski proces prema Shannonu i Weaweru, zalihost i entropija, relevantnost i pertinentnost); tipovi i strukture elektroničkih podataka; vrste elektroničkih sadržaja (tekst, slike, zvuk, video), te postupci njihovog stvaranja, obrade, zaštite i pohrane; građa i principi rada računala, njegovih osnovnih dijelova i vanjskih jedinica; principi rada, građe i oblikovanja elektroničkih informacijskih sustava (baze podataka, sustavi za elektroničko upravljanje dokumentima, skladišta podataka, rudarenje podataka, baze znanja, sustavi za upravljanje znanjem, ekspertni sustavi); osnove rada i arhitekture računalnih mreža (topologija, LAN, WAN, intranet, ekstranet, Internet, VPN, kućne mreže), upoznavanje njihovih servisa (HTTP, FTP), te postupaka i mehanizama zaštite podataka u elektroničkoj okolini (antivirusna zaštita, vatrozid, šifriranje, digitalni potpisi i certifikati, digitalne vodene oznake, šifrirane omotnice). Vježbe pokrivaju sadržaje vezane uz osnovno oblikovanje teksta, tablica i slika, te izradu prezentacija.

1. tjedan

Predavanja: Uvodno predavanje, provođenje početne ankete, raspoređivanje studenata u grupe

Vježbe: Osnove rada s operativnim sustavom MS Windows, upoznavanje s e-learning sustavom Omega

2. tjedan

Predavanja: Informacijska znanost, terminologija, pojam informacije, komunikacijski proces (C. Shannon i W. Weawer, razine komunikacijskog procesa, djelotvornost, kapacitet)

Vježbe: MS Word - postavke stranice, poravnanje, osnovno oblikovanje teksta (masna slova, kurziv, podcrtana slova, tip slova, odjeljci)

3. tjedan

Predavanja: Komunikacijski proces (zalihost i entropija, relevantnost, pertinentnost) informacijski sustav

Vježbe: MS Word - kopiranje, izrezivanje, lijepljenje, pozicioniranje, pronalaženje i zamjena teksta, liste, paginacija, date & time, zaglavlje/podnožje

4. tjedan

Predavanja: Elektronički informacijski sustavi (baze podataka, sustavi za elektroničko upravljanje dokumentima, skladišta podataka, rudarenje podataka, baze znanja, sustavi za upravljanje znanjem, ekspertni sustavi)

Vježbe: MS Word - tablice - pozicioniranje, umetanje, brisanje, sortiranje, oblikovanje tablice, nevidljive oznake, pretvaranje teksta u tablicu, sum

5. tjedan

Predavanja: Principi rada i izrade računala (povijest razvoja, analogno vs. digitalno, digitalni sustav zapisa, osnovne jedinice, PC – sastavni dijelovi, osnovni elektronički elementi računala, izrada i vrste mikroprocesora)

Vježbe: MS Word - bilješke, okviri, ubacivanje slika, crtanje

6. tjedan

Predavanja: Građa računala 1 – kućište (vrste, napajanje, hlađenje), matična ploča

Vježbe: MS Word - stilovi, automatska izrada sadržaja, popisa slika i tablica

7. tjedan

Predavanja: Građa računala 2 – grafička kartica (razvoj, osnovne komponente, osnovne funkcije, opterećenja, proširene funkcije), monitor (vrste, načini prikaza, karakteristike, monitori za posebne namjene)

Vježbe: MS Word - kolokvij

8. tjedan

Predavanja: Građa računala 3 – čvrsti disk (razvoj, izgled i osnovne komponente, princip rada, organizacija sadržaja, optimiziranje sadržaja, polje diskova)

Vježbe: MS Excel - pozicioniranje, osnovna tablica, radne liste, sumiranje, zamrzavanje ćelija

9. tjedan

Predavanja: Građa računala 4 – prijenosna memorija (razvoj, dobre i loše strane, magnetski mediji, optički mediji, poluvodički mediji), vanjski uređaji za ulaz i izlaz podataka (skeneri, digitalni fotoaparati i kamere, digitalni diktafoni, pisači)

Vježbe: MS Excel - pobrojavanje redaka, dani, mjeseci, prosjek, funkcije brojanja, maksimuma, minimuma, izrada formula (zbrajanje oduzimanje, množenje, dijeljenje)

10. tjedan

Predavanja: Stvaranje i obrada sadržaja u digitalnom obliku (digitalizacija tekstualnih, slikovnih, zvučnih i video sadržaja; OCR, komprimiranje)

Vježbe: MS Excel - grafikoni

11. tjedan

Predavanja: Zaštita sadržaja u digitalnom obliku (računalni virusi – opis rada, definicija, vrste, zaštita; šifriranje, digitalni potpisi, digitalni certifikati, digitalne vodene oznake, šifrirane omotnice)

Vježbe: MS Excel - sortiranje i filtriranje podataka

12. tjedan

Predavanja: Internet (statistika Interneta, način rada, fizička organizacija), URL i IP adrese, osnovni elementi mreže, topologija mreža

Vježbe: MS Excel - kolokvij

13. tjedan

Predavanja: Mreže (LAN, VLAN, intranet, ekstranet, VPN, kućne mreže – telefonska, ethernet, bežična, strujna)

Vježbe: MS PowerPoint - osnovne postavke prezentacije, kreiranje prezentacije (prazna, predlošci, automatski), izrada predloška, pogledi na prezentaciju, pokretanje prezentacije, rad sa slajdovima

14. tjedan

Predavanja: Pretraživanje Interneta (vrste mrežnih stranica, veličina Weba, pretraživanje dubinskog Weba)

Vježbe: MS PowerPoint - umetanje teksta, slika, tablica i dijagrama, umetanje animacijskih efekata

15. tjedan

Predavanja: Analiza inovacija i budući trendovi (analiza napretka, bliža budućnost, dalja budućnost)

Vježbe: MS PowerPoint - kolokvij

 

Studentske obaveze: kolokvij iz poznavanja rada s programom MS Word, kolokvij iz poznavanja rada s programom MS Excel, samostalno izrađivanje prezentacije u programu MS PowerPoint, pismeni ispit, usmeni ispit.

 

Literatura – obvezna:

 1. Ribarić, Slobodan, Građa računala - arhitektura i organizacija računarskih sustava, Algebra, Zagreb, 2011. - izabrana poglavlja
 2. Šušanj, Dalibor, PC računala iznutra i izvana , BUG & SysPrint, Zagreb, 2002.
 3. Gralla, Preston, Kako funkcionira Internet , Algoritam, Zagreb, 2004.
 4. Office 2010 Training, http://office.microsoft.com/en-us/download-office-2010-training-HA101901726.aspx?CTT=1
 5. Excel trikovi / David and Raina Hawley ; [prevela s engleskoga i uredila Andreja Prevarek]. Zagreb : Miš, 2005.

Literatura – izborna:

 1. Računalo i mozak / John von Neumann ; s predgovorom Paul M. [Montgomery] Churchland i Patricia S. Churchland ; [preveo s engleskog Predrag Raos]. 2. izd. s predgovorom. Zagreb : Sveučilišna knjižara, 2006

Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit

Studentska praksa

 

Praksa za dvopredmetni studij traje 40 sati, a za jednopredmetni 80 sati.

 

Potvrda o izvršenoj praksi (.doc)

 • Hrvatski državni arhiv (od 1.6.2020. nadalje prima studente na praksu), kontakt za praksu: gđa. Lana Žaja, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje) - rad na obradi arhivskog gradiva
 • DAZ - Državni arhiv Zagreb, Opatička 29 (prima studente na praksu od rujna 2020.), kontakt osoba u DAZ-u: gđa. Mirjana Gulić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Upoznavanje arhiva kao informacijske institucije. Postupak arhivske obrade gradiva od identifikacije gradiva do izrade metapodataka.
  - Priprema materijala i postavljanje na web
  - Priprema izložbi
 • Financijska agencija (FINA), Arhivsko-dokumentacijski centar (ADC), Vrtni put 3, Zagreb, (NOVO praksa je moguća u srpnju i od 15. kolovoza 2020. nadalje; dogovori mogu ići odmah). Kontakt za praksu - gosp. Boris Herceg, voditelj ADC-a, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- digitalizacija dokumentacije
- fizička pohrana dokumentacije

 • Hrvatski športski muzej, Praška 2 / II. kat, Zagreb (zbog oštećenja u potresu trenutno ne prima studente na praksu). Kontakt osoba: gđa. Đurđica Bojanić, v.d. ravnatelja, 01/4833-483, 098/409-327, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje).

- obrada arhivskoga gradiva
- obrada knjižničnog fonda

 • Hrvatske ceste, arhiv, Vončinina 3, Zagreb (trenutno ne prima studente na praksu) kontakt za praksu - voditelj centralnog arhiva gosp. Davor Bašić, prof.inf.-arhiv. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 01/4722-430.
  Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje)
  - uvodno - pomoćni arhivski poslovi
  - popisivanje gradiva u sustav za upravljanje dokumentima (EMC Documentum)
  - skeniranje jednostavnijeg gradiva (ugovori ili zemljopisne karte)
 • SRCE (trenutno ne prima studente na praksu)kontakt za praksu: gđa. Vesna KajišOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje)
 • KRAŠ, Ravnice 48, Zagreb, (prima studente na praksu od 15.6.2020., maksimalno dvije osobe istovremeno) kontakt osoba za praksu Draženko Kovač, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje)
  - upoznavanje sa svim procesima vezanima za proces pripreme dokumentacije za digitalizaciju, procesom digitalizacije, procesima fizičke pohrane dokumentacije te postupanje s konvencionalnim gradivom
 • Institut za povijest umjetnosti (IPU), Ulica grada Vukovara 68, Zagreb (od 21.5.2020. nadalje prima studente na praksu), kontakt za praksu: gđa. Lina Šojat, voditeljica knjižnice, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje)
  • Digitalizacija dokumentacije
   • Priprema dokumentacije za digitalizaciju
   • Skeniranje
   • Indeksiranje
   • Validacija podataka
   • Sustavi arhivske pohrane
  • Fizička pohrana dokumentacije
   • Postupci rukovanja opsegom i sadržajem gradiva
   • Postupci pohrane gradiva
   • Aplikativno rješenje upravljanja dokumentacijom

 

 • Hrvatska radiotelevizija (HRT), Prisavlje 3, Zagreb (trenutno ne prima studente na praksu) kontakt za praksu: gđa. Kristinka Knežević Wozdecky, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje)

 

 • CEMEX Hrvatska d.d., Cesta dr. Franje Tuđmana 45, Kaštel Sućurac, kontakt za praksu: gđa. Sanja Mužić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje)
  Studenti se upoznaju sa svim procesima vezanim za popisivanje i pohranu dokumentacije:
  1. Popisivanje dokumentacije
      a. Priprema dokumentacije za popisivanje
      b. Popisivanje
      c. Tehnička obrada popisane dokumentacije
  2. Fizička pohrana dokumentacije 

 

 • Arhivi (Kontakt osoba: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

 

Druge ustanove:

 • Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo
 • Globalnet
 • Ador
 • Hrvatski Telekom
 • Pliva
 • Muzeji

 

Za praksu iz područja jezičnih tehnologija, strojnog prevođenja, računalno potpomognutog prevođenja, lokalizacije i sl. Prilikom javljanja mailom, pod cc staviti Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Za praksu (duže vrijeme, minimalno 20 sati tjedno) iz područja analize podataka, vizualizacije i sl. u kompanijama Mediatoolkit i Bornfight. Prilikom javljanja mailom, pod cc staviti Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 


Studenti 3. god. preddiplomskog studija informacijskih znanosti koji žele odraditi praksu u knjižnici mogu se javiti izv. prof. dr. sc. Danieli Živković.

Izv. prof. dr. sc. D. Živković ima konzultacije četvrtkom 10 - 12 sati ili je možete kontaktirati mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
.


Knjižnice u kojima se može odraditi praksa su:
- Knjižnica Filozofskog fakulteta,
- Nacionalna i sveučilišna knjižnica,
- Knjižnice grada Zagreba,
- Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 

 • Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Frankopanska 26. Kontakt za praksu: dr. sc. Zdenko Jecić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
  Prilikom javljanja mailom, pod CC stavite Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje).
  Rad u uredničkom sučelju Hrvatske tehničke enciklopedije:
  - organizacija podataka, metapodatci, liste
  - verifikacija podataka
  - upoznavanje s temeljnim leksikografskim radom.

 

 • Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16. Kontakt za praksu: Josip Mihaljević, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Prilikom javljanja mailom, pod CC stavite Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje).
  Rad na Hrvatskom mrežnom rječniku (MREŽNIK):
  - upoznavanje s postupkom izrade mrežnoga rječnika
  - upoznavanje s radom u TLexu i sa SketchEngineom
  - provjera strukture rječničkoga članka u TLexu
  - priprema dokumenata za digitalizaciju
  - izrada interaktivnih obrazovnih sadržaja u H5P-u
  - uređivanje mrežnih stranica u HTML-u i CSS-u.

 

 • Arhiv Tošo Dabac (u sklopu Muzeja suvremene umjetnosti), Ilica 17. Kontak za praksu: Marina Benažić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ivana Janković, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Prilikom javljanja mailom, pod CC stavite zOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Željka Miklošević). 

          Arhiv Tošo Dabac umjetnička je zbirka koja broji više od 160 000 negativa i preko 2000 izrađenih fotografija, vrijednu fotografsku opremu i bibioteku, te hemerotečnu građu. U njoj se čuva opus Toše Dabca, jednog od najznačajnijih i najsvestranijih hrvatskih fotografa Osim umjetničke, zbirka fotografija Toše Dabca ujedno ima i veliku dokumentarnu vrijednost jer svjedoči o povijesti Zagreba i naših krajeva. Obuhvaća najrazličitije teme, od portreta, umjetničkih djela i gradskog života, arhitekture do pejzaža i folklora. Zbirka Arhiv Tošo Dabac nalazi se u Ilici 17, 10 000 Zagreb, u nekadašnjem prostoru fotografskog studija Toše Dabca osnovanog 1940. godine.

Opis poslova:

 • rad na preventivnoj zaštiti građe (spremanje u beskiselinske košuljice i kutije)
 • obrada neinventirane građe (mjerenje uvećanja fotografija nastalih na temelju negativa Toše Dabca, usklađivanje brojčanih oznaka na negativima)
 • rad na obradi dokumetacije u zbirci (unošenje podataka u računalni program koji se tiče sekundarne dokumentacije poput Dapčevih pisama, narudžbi za fotografije i sl.)
 • pomoć u organizaciji predavanja i fotoradionica iz programa manifestacije 11. dana fotografije Arhiva Tošo Dabac te na postavljanju izložbe Toše Dabca

Kako mora izgledati završni rad?

Završni rad:

 • Općenito, završni rad mora imati sljedeće dijelove:
  • naslovni list
  • list sa sadržajem
  • tekst rada (uvod, glavnu temu (po potrebi u više zasebnih poglavlja), zaključak, literaturu)
  • priloge (ako ih ima)
  • popis korištene literature

Izgled završnog rada:

 • Završni rad treba biti napisan jednom (istom) vrstom slova veličine 12 točaka
 • Prored među redcima mora biti 1,5 redak
 • Naziv pojedinih poglavlje rada mora biti ispisan veličinom slova od 14 točaka
 • Listovi završnog rada moraju biti folijirani,a stranice paginirane

  Naslovni list završnog rada sadrži:

 • Naziv Fakulteta, Odsjeka, te podatak o ak. god., a svi podaci moraju biti smješteni na vrhu naslovnice, centirani i ispisani velikim slovima veličine 16 točaka
 • Ime i prezime studenta treba biti napisano pri sredini naslovnog lista, centrirano, slovima veličine 16 točaka
 • Naslov rada koji mora biti ispisan masnim slovima (bold), centrirano,ispod imena i prezime studenta, slovima veličine 16 točaka
 • Naziv vrste rada (završni rad) treba biti ispisan ispod naslova rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka
 • Ime i prezime mentora trebaju biti ispisani nekoliko redaka ispod naziva vrste rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka
 • Na samom dnu naslovnog lista potrebno je napisati mjesto te godinu nastanka rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka

  List sadržaja sadrži:
 • Na zasebnom listu popis naslova svih poglavlja u radu i brojeve početnih stranica svakog poglavlja. Ovi podaci moraju biti ispisani slovima veličine 12 točaka, osim naziva samog lista sadržaja (tj. Sadržaj), koji mora biti ispisan slovima veličine 14 točaka

  Poglavlja završnog rada:

 • Naslovi poglavlja moraju biti ispisani slovima veličine 14 točaka, dok sam sadržaj poglavlja mora biti ispisan slovima veličine 12 točaka

  Literatura korištena za nastanak završnog rada:

 • Literatura korištena za nastanak završnog rada mora biti navedena abecednim redoslijedom prema prijedlogu uputa za navođenje literature.

Slikovni primjeri izgleda završnog rada:

 • Naslovnica
 • Sadržaj
 • Poglavlja, Zaključak
 • Literatura

1. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Mateljan

Logika za informatičare

PON

08:00

11:00

A308

Mateljan

Matematika

PON

11:00

14:00

A308

Stančić

Osnove informacijske tehnologije

UTO

09:30

11:00

A103

Stančić

Osnove informacijske tehnologije

UTO

11:00

12:30

A103

Barbarić, P.
(Centar za strane jezike)

Engleski za informacijske stručnjake

UTO

11:00

12:30

E319

Barbarić, P.
(Centar za strane jezike)

Engleski za informacijske stručnjake

UTO

12:30

14:00

A104

Stančić

Osnove informacijske tehnologije

UTO

12:30

14:00

A103

Barbarić, P
(Centar za strane jezike)

Engleski za informacijske stručnjake

UTO

14:00

15:30

A104

Barbarić, P.
(Centar za strane jezike)

Engleski za informacijske stručnjake

UTO

15:30

17:00

A103

Lasić-Lazić

Uvod u informacijske znanosti

UTO

17:00

17:45

A308

Lasić-Lazić

Uvod u informacijske znanosti

UTO

17:45

18:30

D7

Stančić

Osnove informacijske tehnologije

UTO

18:30

19:15

D7

Stančić

Osnove informacijske tehnologije

SRI

09:30

11:00

A103

Stančić

Osnove informacijske tehnologije

SRI

11:00

12:30

A103

Stančić

Osnove informacijske tehnologije

SRI

12:30

14:00

A103

Banek Zorica

Medijska kultura

SRI

18:30

20:00

A308

Lasić-Lazić

Uvod u informacijske znanosti

ČET

11:00

11:45

A308

Lasić-Lazić

Uvod u informacijske znanosti

ČET

11:45

12:30

A308

Lasić-Lazić

Uvod u informacijske znanosti

ČET

12:30

13:15

A308

Lasić-Lazić

Uvod u informacijske znanosti

ČET

13:15

14:00

A308

Barbarić, P.
(Centar za strane jezike)

Engleski za informacijske stručnjake

ČET

14:00

15:30

A104

Posljednja promjena: 27.9.2014. 10:00


Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv

ECTS

Osnove informacijske tehnologije

5

Uvod u informacijske znanosti

5

Matematika

6

Logika za informatičare

6

strani jezik

2

izborni kolegij

6

 

30

Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv

ECTS

Osnove informacijske tehnologije

5

Uvod u informacijske znanosti

5

strani jezik

2

izborni kolegij

3

 

152. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Stančić

Spisovodstvo

PON

10:15

13:15

Arhiv

Boras

Obrada teksta i jezika

PON

14:00

15:30

A104

Barbarić

Bibliografska organizacija I.

PON

15:30

17:00

A104

Vujić

Uvod u muzeologiju

PON

17:00

20:00

A308

Banek Zorica
Špiranec

Osnove informacijske pismenosti

UTO

11:00

12:30

A308

Boras

Obrada teksta i jezika

UTO

14:00

15:30

A212A

Boras

Obrada teksta i jezika

UTO

15:30

17:00

A212A

Boras

Obrada teksta i jezika

UTO

17:00

18:30

A212A

Barbarić

Bibliografska organizacija I.

UTO

18:30

20:00

A104

Barbarić

Bibliografska organizacija I.

UTO

20:00

21:30

A104

Barbarić

Povijest knjige i knjižnica

SRI

08:45

10:15

A308

Mateljan

Baze podataka

SRI

14:00

15:30

D3

Mateljan

Baze podataka

ČET

09:30

11:00

A212A

Mateljan

Baze podataka

ČET

11:00

12:30

A212A

Mateljan

Baze podataka

ČET

12:30

14:00

A212A

Kocijan

Osnove web dizajna

ČET

17:00

19:15

A103

Banek Zorica
Špiranec

Digitalne obrazovne knjižnice

PET

08:45

11:00

A212A

Lazić

Uvod u računalnu sintezu govora

PET

14:00

17:00

A212A

Posljednja promjena: 27.9.2014. 10:00


Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv

ECTS

Baze podataka

6

Obrada teksta i jezika

6

Uvod u računalnu sintezu govora

3

izborni kolegij

15

 

30


Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv

ECTS

Baze podataka

6

Obrada teksta i jezika

6

Spisovodstvo

Bibliografska organizacija I.

Uvod u muzeologiju

izborni kolegij

 

Povijest knjige i knjižnica

3

Uvod u računalni govor

3

Povijest arhiva

3

 

153. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Nastavnik

Kolegij

Dan

Početak

Kraj

Dvorana

Boras

Jezične baze podataka

PON

08:00

08:45

A212A

Boras

Jezične baze podataka

PON

08:45

09:30

A212A

Boras

Jezične baze podataka

PON

09:30

10:15

A212A

Dovedan Han

Uvod u formalne jezike i automate

PON

12:30

15:30

A212A

Lauc
Boras

Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika

UTO

08:00

09:30

A212A

Banek Zorica
Špiranec

Osnove informacijske pismenosti

UTO

11:00

12:30

A308

Živković

Informacijski izvori i služba

UTO

12:30

15:30

A308

Tuđman

Teorija informacijske znanosti

UTO

17:45

20:00

A308

Vrana

Digitalne zbirke

SRI

10:15

12:30

A308

Seljan

Strojno prevođenje

SRI

12:30

14:00

A212A

Stančić

Zaštita podataka

SRI

17:00

18:30

A103

Mikelić Preradović

Jezični inženjering

SRI

18:30

21:30

A212A

Vujić

Osnove upravljanja muzejskim zbirkama

ČET

11:45

14:00

A104

Seljan

Strojno prevođenje

ČET

14:00

17:00

A212A

Banek Zorica
Špiranec

Digitalne obrazovne knjižnice

PET

08:45

11:00

A212A

Zlodi

Dokumentacija u muzejima I.

PET

09:30

12:30

A103

Ćosić

Vrednovanje arhivskog gradiva

PET

13:15

16:15

Arhiv

Posljednja promjena: 27.9.2014. 10:00


Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv

ECTS

Uvod u formalne jezike i automate

6

Strojno prevođenje

6

Jezične baze podataka

3

Zaštita podataka

3

Teorija informacijske znanosti

5

Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika

3

izborni kolegij

6

 

30


Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv

ECTS

Uvod u formalne jezike i automate

6

Informacijski izvori i služba

Jezični inženjering

Vrednovanje arhivskog gradiva

izborni kolegij

9

 

15

Raspored za preddiplomsku nastavu - tablični raspored nastave za sve studijske grupe za zimski semestar

Najnoviju verziju rasporeda nastave možete pronaći na Web stranici fakulteta: https://web2020.ffzg.unizg.hr/studiji/raspored/

 

1. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS Raspored Dvorana

Osnove informacijske tehnologije

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

5

SRI 11:00 - 12:15 (P)

SRI 14:00 - 15:30

ČET 12:30 - 14:00

ČET 14:00 - 15:30

 on-line

on-line

on-line

on-line

Uvod u informacijske znanosti

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

5

 

SRI 11:00 - 12:15  (P) 

ČET 9:30 - 10:15

ČET 10:15 - 11:00

ČET 11:00 - 11:45

ČET 11:45 - 12:30

ČET 14:00 - 14:45

 Dv. 7 (predavanja)

on-line

on-line

on-line

on-line

on-line

Matematika

6

PON 8:00 - 11:00

on-line

Logika za informatičare 6 PON 11:00 - 14:00 on-line

strani jezik

(jedan od ponuđenih termina)

2

UTO 13:15 - 14:45

UTO 14:45 - 16:15

UTO 16:15 - 17:40

SRI 15:30 - 17:00

SRI 17:00 - 18:30

A-103

A-103

A-103

A-103

A-103 

izborni kolegij

a) Digitalne zbirke

b) Medijska kultura

6

 

 

PET 10:15 - 12:30

PET 12:30 - 14:45

 

on-line 

on-line 

  30    

Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS Raspored Dvorana

Osnove informacijske tehnologije

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

5

SRI 11:00 - 12:15 (P)

SRI 14:00 - 15:30

ČET 12:30 - 14:00

ČET 14:00 - 15:30

 on-line

on-line

on-line

on-line

Uvod u informacijske znanosti

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

5

SRI 11:00 - 12:15  (P) 

ČET 9:30 - 10:15

ČET 10:15 - 11:00

ČET 11:00 - 11:45

ČET 11:45 - 12:30

ČET 14:00 - 14:45

Dv. 7 (predavanja)

on-line

on-line

on-line

on-line

on-line

strani jezik

(jedan od ponuđenih termina)

2

UTO 14:45 - 16:15

UTO 16:15 - 17:40

SRI 14:00 - 15:30

SRI 15:30 - 17:00

SRI 17:00 - 18:30

 A-103

A-103

A-103

A-103

A-103 

izborni kolegij

a) Digitalne zbirke

b) Medijska kultura

3

 

PET 10:15 - 12:30

PET 12:30 - 14:45

 

on-line 

on-line 

  15    

 2. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS  Raspored Dvorana 

Baze podataka

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

6

 SRI 14:00 - 15:30 (P)

ČET 8:00 - 9:30 (V)

ČET 11:00 - 12:30 (V)

ČET 12:30 - 14:00 (V)

on-line 

on-line

on-line

on-line

Obrada teksta i jezika

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

6

 UTO 8:00 - 9:30 (P)

UTO 9:30 - 11:00 (V)

UTO 11:45 - 13:15 (V)

UTO 13:15 - 14:45 (V)

 on-line 

on-line

on-line

on-line

Uvod u računalnu sintezu govora

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

3

PET 15:30 - 16:15 (P)

PET 16:15 - 17:00 (V)

PET 17:00 - 17:45 (V)

PET 17:45 - 18:30 (V)

on-line 

on-line

on-line

on-line

izborni kolegij

 1. Analiza i vizualizacija podataka
 2. Bibliografska organizacija I.
  (jedan od ponuđenih termina za vježbe)

 3. Digitalne zbirke
 4. Medijska kultura
 5. Osnove informacijske pismenosti
  (jedan od ponuđenih termina za vježbe)

 6. Osnove web dizajna
 7. Povijest knjige i knjižnica
 8. Spisovodstvo
 9. Uvod u muzeologiju
15

 

 1. SRI 11:00 - 13:15
 2. PON 8:00 - 9:30 P
  11:00-12:30 V
  12:30 - 14:00 V
 3. PET 10:15 - 12:30
 4. PET 12:30 - 14:45
 5. SRI 8:00 - 8:45 P
  SRI 8:45 - 9:30 V
  SRI 9:39 - 10:15 V
 6. PET 8:00 - 10:15
 7. ČET 8:00 - 9:30
 8. PON 13:15 - 16:15
 9. UTO 11:00 - 14:00

 

 1. on-line
 2. on-line


 3. on-line
 4. on-line
 5. on-line


 6. on-line
 7. on-line
 8. on-line
 9. on-line
  30    

Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS  Raspored Dvorana 

Baze podataka

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

6

 SRI 14:00 - 15:30 (P)

ČET 8:00 - 9:30 (V)

ČET 11:00 - 12:30 (V)

ČET 12:30 - 14:00 (V)

 on-line 

on-line

on-line

on-line

Obrada teksta i jezika

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

6

UTO 8:00 - 9:30 (P)

UTO 9:30 - 11:00 (V)

UTO 11:45 - 13:15 (V)

UTO 13:15 - 14:45 (V)

on-line 

on-line

on-line

on-line

Spisovodstvo

PON 13:15 - 16:15

 

Bibliografska organizacija I.

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

 

PON 8:00 - 9:30 (P)

PON 11:00 - 12:30 (V)

PON 12:30 - 14:00 (V)

 on-line 

on-line

on-line

Uvod u muzeologiju

 UTO 11:00 - 14:00

on-line 

izborni kolegij      

a) Povijest knjige i knjižnica

b) Digitalne zbirke

c) Medijska kultura

3

 ČET 8:00 - 9:30

PET 10:15 - 12:30

PET 12:30 - 14:45

on-line 

on-line 

on-line 

d) Uvod u računalnu sintezu govora

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

3  

PET 15:30 - 16:15 (P)

PET 16:15 - 17:00 (V)

PET 17:00 - 17:45 (V)

PET 17:45 - 18:30 (V)

on-line

on-line

on-line

on-line

popis ostalih izbornih kolegija u ponudi Odsjeka može se naći na poveznici      svi izborni kolegiji u ponudi Odsjeka izvodit će se on-line izuzev onih gdje je drugačije naznačeno
  15    3. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS  Raspored Dvorana 
Uvod u formalne jezike i automate 6  UTO 15:30 - 18:30 on-line 
Strojno prevođenje 6  UTO  11:00 - 14:00 on-line
Jezične baze podataka 3  PON 17:00 - 20:00 on-line 
Zaštita podataka 3  SRI 16:15 - 17:45 on-line 
Teorija informacijske znanosti 5  SRI 11:45 - 14:00 on-line 
Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika 3  PET 14:45 - 17:00  on-line 

izborni kolegij

a) Jezični inženjering

b) Informacijski izvori i služba

c) Osnove upravljanja muzejskim zbirkama

d) Povijest knjige i knjižnica

e) Vrednovanje arhivskog gradiva

f) Dokumentacija u muzejima I.

g) Digitalne zbirke

h) Medijska kultura

popis ostalih izbornih kolegija u ponudi Odsjeka može se naći na poveznici

6

 

a) PON 9:30 - 12:30

b) SRI 8:00 - 11:00

c) SRI 14:00 - 16:15

d) ČET 8:00 - 9:30

e) ČET 11:00 - 14:00

f) ČET 15:30 - 18:30

g) PET 10:15 - 12:30

h) PET 12:30 - 14:45

 

on-line

on-line

on-line

on-line

 

on-line

on-line

on-line

svi izborni kolegiji u ponudi Odsjeka izvodit će se on-line izuzev onih gdje je drugačije naznačeno

  30    

Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS  Raspored Dvorana 
Uvod u formalne jezike i automate 6  UTO 15:30 - 18:30  on-line
Informacijski izvori i služba  SRI 8:00 - 11:00  on-line
Jezični inženjering  PON 9:30 - 12:30  on-line
Vrednovanje arhivskog gradiva  ČET 11:00 - 14:00  

izborni kolegij

popis ostalih izbornih kolegija u ponudi Odsjeka može se naći na poveznici

9  

 

svi izborni kolegiji u ponudi Odsjeka izvodit će se on-line izuzev onih gdje je drugačije naznačeno

  15