Znanstveni projekti

 

BIBLION - hrvatsko knjižničarsko nazivlje

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost.

Trajanje: 28. 2. 2018. - 27. 8. 2019.

Projektom BIBLION predviđa se usustaviti knjižničarsko nazivlje i  obraditi oko 1500 temeljnih naziva. Suradnici na projektu će zajedno sa suradnicima terminolozima obraditi pojmove iz različitih područja knjižničarstva.

Temeljni je cilj projekta izgradnja sustava hrvatskoga knjižničarskog nazivlja,  što bi u konačnici trebalo rezultirati e-rječnikom knjižničarskoga nazivlja, odnosno zbirkom knjižničarskog nazivlja unutar šire Strunine terminološke baze. Time bi se pridonijelo boljoj i preciznijoj komunikaciji unutar knjižničarske struke, ali i sporazumijevanju između srodnih struka, olakšao bi se nastavni proces, prevođenje stručne literature, te istodobno knjižničarsko nazivlje približilo zainteresiranoj javnosti.

Članovi ovoga projektnog tima imaju različite kompetencije koje će moći pridonijeti ostvarivanju cjelovitog projekta. Voditelj Projekta je izv. prof. dr. sc. Daniela Živković, a suradnici su dr. sc. Sanja Brbora, Rajka Gjurković Govorčin, dipl. bibl., zatim prof. dr. sc. Aleksandra Horvat, mr. sc. Jelica Leščić, dr. sc. Maja Lončar, dr. sc. Dijana Machala, dr. sc. Marina Mihalić, dr. sc. Breza Šalamon-Cindori i dr. sc. Maja Živko.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ustanova je koja nosi projekt. Više o Projektu na: http://biblion.ffzg.hr

 

MemAzija Logo

MemAzija - Algoritmi za pamćenje i njihova primjena u učenju azijskih jezika

  • Šifra projekta: HR.3.2.01.-0040  
  • Provoditelj projektaFilozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
  • Voditeljica projekta: dr.sc. Kristina Kocijan,doc.
  • Suradnice na projektu: Marijana Janjić (mlada istraživačica) i Sara Librenjak (administratorica projekta)
  • Financiranje:  Europski strukturni i investicijski fondovi - Europski socijalni fond - Razvoj ljudskih potencijala
  • Proračun projekta235.265,00 kn
  • Trajanje: srpanj 2015. - listopad 2016.

Projekt se sastoji od interdisciplinarnog istraživanja u području informacijskih znanosti i učenja istočnoazijskih i južnoazijskih jezika.

Projekt ima dva glavna cilja, od kojih je jedan stvaranje prilika za zapošljavanje mladih istraživača i razvijanje njihovih znanstvenih karijera u sklopu nastojanja Europske unije u programima Ulaganje u budućnost.

Drugi se cilj projekta odnosi na kreiranje rješenja za probleme prisutne u poučavanju istočnoazijskih i južnoazijskih jezika. Kvalitetna jezična edukacija otvorila bi vrata poslovnoj suradnji s kompanijama iz Azije, a bez ulaganja u razvoj edukacijskih metoda za svladavanje zahtjevnih jezika bez prevelike sličnosti s hrvatskim jezikom, sumnjamo da će se Hrvatska moći konkurirati europskim zemljama na tržištu rada. Ovaj se cilj ostvaruje istraživanjem o mogućnostima primjene novih tehnologija u poučavanju stranih jezika te kreiranja pomoćnih nastavnih materijala za brže, učinkovitije i trajnije usvajanje jezičnih materijala. Nastavni se materijali izrađuju u suradnji s pojedinim nastavnicima i profesorima jezika koji se proučavaju.

Tijekom projekta i nakon projekta svi kreirani materijali moći će be besplatno upotrebljavati za provođenje nastave ovih jezika.

 

Znanstveno-istraživački projekti

Članovi Odsjeka uključeni su u niz domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata kao voditelji, istraživači ili koordinatori. U nastavku navodimo pregled projektnih aktivnosti.

 

Domaći znanstveno-istraživački programi (objedinjuju više projekata)

Naziv programa

Voditelj

Trajanje

Izvori za hrvatsku baštinu i hrvatski europski identitet

prof. dr. sc. Damir Boras

2007.-2012.

Strategije digitalizacije znanja i baštine

prof. dr. sc. Miroslav Tuđmn

2007.-2012.

 

Domaći znanstveno-istraživački projekti

Naziv projekta

Glavni istraživač

Trajanje

Šifra projekta

Komunikacijsko informacijska paradigma školskih knjižnica

prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić

1994.-1996.

5-11-297

Modeli znanja i komunikacijski obrasci

prof. dr. sc. Miroslav Tuđman

1994.-1996.

5-11-193

Informacijske potrebe korisnika za izobrazbu

prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić

1996.-2002.

130762

Modeli znanja i obrada prirodnih jezika

prof. dr. sc. Miroslav Tuđman

1996.-2002.

130743

Očuvanje, organizacija i uporaba hrvatske knjižne baštine

prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić

1996.-2002.

130759

Označivanje i prepoznavanje riječi hrvatskoga jezika

prof. dr. sc. Božidar Tepeš

1996.-2002.

130015

Strojno razumijevanje hrvatskog jezika

prof. dr. sc. Zdravko Dovedan

1996.-2002.

130740

Tezaurus knjižničarskog nazivlja

prof. dr. sc. Aleksandra Horvat

1996.-2002.

130727

Zaštita i komuniciranje kulturne baštine u Hrvatskoj

prof. dr. sc. Ivo Maroević

1996.-2002.

130710

Hibridna knjižnica i pristup znanstvenim informacijama

prof. dr. sc. Aleksandra Horvat

2002.-2006.

130530

Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja

prof. dr. sc. Damir Boras

2002.-2006.

130464

Hrvatski identitet u marketingu mjesta i razvojnoj strategiji

prof. dr. sc. Tomislav Šola

2002.-2006.

130476

Očuvanje i komuniciranje kulturne baštine

prof. dr. sc. Ivo Maroević

2002.-2006.

130410

Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju

prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić

2002.-2006.

130462

Kauzalne Bayesove mreže u prirodnom jeziku

prof. dr. sc. Božidar Tepeš

2007.-2010.

130-1301799-1759

Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet

prof. dr. sc. Damir Boras

2007.-2012.

130-1301679-1380

Informacijska tehnologija u prevođenju hrvatskoga i e-učenju jezika

prof. dr. sc. Sanja Seljan

2007.-2012.

130-1300646-0909

Istraživanje korisnika baštine

prof. dr. sc. Žarka Vujić

2007.-2012.

130-1301799-1794

Oblikovanje i upravljanje javnim znanjem u informacijskom prostoru

prof. dr. sc. Miroslav Tuđman

2007.-2012.

130-1301799-1999

Optimizacija baze znanja

prof. dr. sc. Vladimir Mateljan

2007.-2012.

130-0161741-0906

Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju

prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić

2007.-2012.

130-1301799-1755

Računalna sintaksa hrvatskoga jezika

prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han

2007.-2012.

130-1300646-1776

Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu

prof. dr. sc. Daniela Živković

2007.-2012.

130-1301190-1384

Hrvatski identitet u marketingu mjesta i razvojnoj strategiji

prof. dr. sc. Tomislav Šola

2008.-2012.

130-1301679-3291