Obavijesti

Studenti jednopredmentnog diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, koji moraju položiti kolegij Bibliografska organizacija I kao razlikovni ispit, polagnju ispita pristupaju kako je objavljeno na

https://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/studij/preddiplomski-studij/ispitni-rokovi

Kontakt


Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Tel: 01/4092302, primanje poziva 14.00-15.30
Fax: 01/4092438
Fax Filozofskog fakulteta: 01/6156879